Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

SNORRE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SNORRE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1979
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Florø
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43718
 • Bilde

  Bilde
  SNORRE Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  03.08.1992
  Approved for production
  27.05.1988
  02.08.1992
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/4
  34/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  08.04.2020
  Endret PUD Hywind Snorre av OED
  Changed PDO
  15.06.2018
  Endret PUD Snorre Expansion project i Stortinget
  Changed PDO
  21.10.2009
  PUD fritak Snorre Export
  PDO Exemption
  08.06.1998
  Snorre 2 i Stortinget
  PDO
  16.12.1994
  Fase II Lunde L02-L05 av Kongen i Statsråd
  PDO
  27.05.1988
  Snorre Fase I i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  33.275560
  NO
  30.000000
  NO
  18.553360
  NO
  9.600000
  NO
  8.571080
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  319.35
  6.65
  4.76
  0.00
  335.04
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  613.00
  0.00
  65.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  76.61
  0.00
  0.00
  0.00
  76.61
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Snorre ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden er 300-350 meter. Snorre ble påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet er bygd ut med innretningene Snorre A i sør, og Snorre B i nord og to havbunnssystemer knyttet til Snorre A (SPS og SEP). Snorre A er en flytende bore-, produksjons- og boligplattform som er forankret til havbunnen med strekkstag. På Snorre A er det også en egen prosessmodul for full stabilisering av brønnstrømmen fra Vigdis. Produksjonen fra Snorre A startet i 1992. Havbunnsproduksjonssystemet SPS ble installert i 1992 og inkluderer en ramme med 20 brønnslisser for produksjons- og injeksjonsbrønner. PUD for Snorre B-innretningen, som er en halvt nedsenkbar integrert bore-, prosess- og boliginnretning, ble godkjent i 1998. Snorre B ble satt i produksjon i 2001. Endret PUD for Snorre Expansion Project (SEP) ble godkjent i 2018. Utbyggingen inkluderer seks havbunnsrammer, hver med fire brønner knyttet til Snorre A. Produksjonen startet i 2020. En endret PUD for utbygging av Hywind Tampen vindpark ble godkjent i 2020. Vindparken inkluderer 11 flytende turbiner og startet forsyning av innretningene på feltene Snorre og Gullfaks med kraft i 2022/2023. Disse feltene er de første i verden som forsynes med kraft fra en flytende vindpark.
  14.12.2023
  Reservoar
  Snorre produserer olje fra sandstein av trias og tidligjura alder i Alke- og Lundeformasjonene og Statfjordgruppen. Feltet består av flere store forkastningsblokker. Reservoarene ligger på 2000-2700 meters dyp og har en kompleks struktur med både kanaler og strømningsbarrierer.
  14.12.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon, gassinjeksjon og vann- alternerende gassinjeksjon (VAG). Fra 2019 reinjiseres all gass for å øke oljeutvinningen.
  28.02.2023
  Transport
  Olje og gass blir separert på Snorre A-innretningen. Oljen stabiliseres i Vigdis prosessmodulen på Snorre A og eksporteres via Vigdis rørledningen til Gullfaks A. Oljen lagres og lastes til tankskip på Gullfaks. All gassen fra Snorre og Vigdis reinjiseres i Snorre. Endelig prosessert olje fra Snorre B transporteres i rørledning til Statfjord B for lagring og lasting til tankskip.
  28.02.2023
  Status
  Flere tiltak for å øke oljeutvinning fra feltet vurderes. Mulige tredjepartstilknytninger kan føre til videreutvikling av Snorre. Tiltak for ytterligere utslippsreduksjon er under vurdering.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  38233
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  118821
  2022
  6576
  2021
  7488
  2020
  7729
  2019
  5701
  2018
  4590
  2017
  2827
  2016
  2601
  2015
  3209
  2014
  5255
  2013
  4582
  2012
  2788
  2011
  2988
  2010
  3905
  2009
  3714
  2008
  2928
  2007
  3170
  2006
  1724
  2005
  1554
  2004
  1705
  2003
  1685
  2002
  2243
  2001
  2962
  2000
  5796
  1999
  5611
  1998
  1249
  1997
  620
  1996
  941
  1995
  816
  1994
  853
  1993
  1513
  1992
  3560
  1991
  5780
  1990
  6210
  1989
  2953
  1988
  995
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  243.391735
  6.431347
  0.022802
  8.989876
  258.835760
  2024
  0.836529
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.836529
  2023
  5.494700
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  5.494700
  2022
  6.062355
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  6.062355
  2021
  5.827266
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  5.827266
  2020
  3.913635
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.913635
  2019
  3.024845
  0.011491
  0.000000
  0.031484
  3.067820
  2018
  5.332879
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  5.332879
  2017
  4.815819
  0.068340
  0.000000
  0.113106
  4.997265
  2016
  5.724044
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  5.724044
  2015
  6.359782
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  6.359782
  2014
  5.619423
  0.008991
  0.000171
  0.005803
  5.634388
  2013
  5.088442
  0.018562
  0.003732
  0.027145
  5.137881
  2012
  4.450161
  0.034406
  0.001779
  0.025532
  4.511878
  2011
  5.516501
  0.118602
  0.004135
  0.087671
  5.726909
  2010
  5.830221
  0.137631
  0.005282
  0.095237
  6.068371
  2009
  6.005801
  0.139435
  0.005493
  0.095375
  6.246104
  2008
  8.471788
  0.229020
  0.002210
  0.183456
  8.886474
  2007
  8.381635
  0.064323
  0.000000
  0.084336
  8.530294
  2006
  8.315227
  0.146645
  0.000000
  0.220392
  8.682264
  2005
  8.955826
  0.342600
  0.000000
  0.404639
  9.703065
  2004
  11.538823
  0.192635
  0.000000
  0.261829
  11.993287
  2003
  13.598220
  0.405935
  0.000000
  0.666649
  14.670804
  2002
  12.640460
  0.449538
  0.000000
  0.936460
  14.026458
  2001
  11.545120
  0.520507
  0.000000
  0.975233
  13.040860
  2000
  8.587426
  0.292495
  0.000000
  0.534979
  9.414900
  1999
  9.398717
  0.308263
  0.000000
  0.557455
  10.264435
  1998
  10.091112
  0.457134
  0.000000
  0.614829
  11.163075
  1997
  10.770094
  0.577246
  0.000000
  0.568158
  11.915498
  1996
  11.481970
  0.610951
  0.000000
  0.627808
  12.720729
  1995
  11.374333
  0.627472
  0.000000
  0.679647
  12.681452
  1994
  9.871822
  0.453766
  0.000000
  0.610464
  10.936052
  1993
  6.908735
  0.215359
  0.000000
  0.495431
  7.619525
  1992
  1.558024
  0.000000
  0.000000
  0.086758
  1.644782
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  244.600329
  49.705314
  0.000000
  294.305643
  2024
  0.837348
  0.284805
  0.000000
  1.122153
  2023
  5.506262
  1.843172
  0.000000
  7.349434
  2022
  6.076778
  2.002168
  0.000000
  8.078946
  2021
  5.853530
  2.180819
  0.000000
  8.034349
  2020
  3.901530
  1.384121
  0.000000
  5.285651
  2019
  3.033136
  1.364859
  0.000000
  4.397995
  2018
  5.332733
  1.792977
  0.000000
  7.125710
  2017
  4.815742
  1.690763
  0.000000
  6.506505
  2016
  5.736812
  1.981398
  0.000000
  7.718210
  2015
  6.311233
  2.002972
  0.000000
  8.314205
  2014
  5.596917
  1.686183
  0.000000
  7.283100
  2013
  5.185080
  1.440009
  0.000000
  6.625089
  2012
  4.559288
  1.359810
  0.000000
  5.919098
  2011
  5.413957
  1.334026
  0.000000
  6.747983
  2010
  5.813985
  1.473601
  0.000000
  7.287586
  2009
  6.549473
  1.442309
  0.000000
  7.991782
  2008
  8.502322
  1.838539
  0.000000
  10.340861
  2007
  8.378011
  1.707113
  0.000000
  10.085124
  2006
  8.118811
  1.564654
  0.000000
  9.683465
  2005
  8.736875
  1.639778
  0.000000
  10.376653
  2004
  11.488832
  2.049349
  0.000000
  13.538181
  2003
  13.814688
  2.098095
  0.000000
  15.912783
  2002
  12.662700
  1.927980
  0.000000
  14.590680
  2001
  11.623771
  1.879759
  0.000000
  13.503530
  2000
  8.602439
  1.445909
  0.000000
  10.048348
  1999
  10.114291
  1.438469
  0.000000
  11.552760
  1998
  10.048066
  1.366540
  0.000000
  11.414606
  1997
  10.732857
  1.210908
  0.000000
  11.943765
  1996
  11.439904
  1.206938
  0.000000
  12.646842
  1995
  11.271364
  1.180835
  0.000000
  12.452199
  1994
  9.921509
  1.045265
  0.000000
  10.966774
  1993
  7.028226
  0.688582
  0.000000
  7.716808
  1992
  1.591859
  0.152609
  0.000000
  1.744468
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  11.07.1979
  16.12.1979
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  11.09.1982
  03.02.1983
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  31.12.1985
  27.03.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  17.02.1987
  12.05.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  08.01.1997
  15.02.1997
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  27.01.2010
  18.02.2010
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  09.05.1984
  24.07.1984
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  14.09.1984
  02.01.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  19.11.1984
  16.01.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  17.03.1985
  30.05.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  17.09.1985
  16.12.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  13.04.1986
  12.06.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  26.08.1986
  29.10.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  11.10.2007
  16.12.2007
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  21.01.2000
  13.04.2000
  PRODUCTION
  OIL
  17.11.2015
  04.12.2015
  PRODUCTION
  OIL
  25.08.2015
  22.09.2015
  PRODUCTION
  OIL
  15.04.2002
  13.06.2002
  PRODUCTION
  OIL
  04.10.2015
  02.11.2015
  PRODUCTION
  OIL
  22.11.1999
  28.12.1999
  PRODUCTION
  OIL
  10.10.1999
  18.11.1999
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  28.01.2000
  28.02.2000
  PRODUCTION
  OIL
  14.03.2018
  18.04.2019
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  08.07.2006
  14.07.2007
  OBSERVATION
  OIL
  13.08.2007
  21.08.2007
  PRODUCTION
  OIL
  05.05.2011
  14.07.2011
  PRODUCTION
  OIL
  21.07.2003
  04.03.2004
  PRODUCTION
  OIL
  09.08.2004
  21.09.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  23.09.2004
  12.12.2004
  PRODUCTION
  OIL
  23.01.2012
  03.06.2012
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2024
  PRODUCTION
  04.06.2003
  01.09.2003
  PRODUCTION
  OIL
  20.12.2017
  01.01.2018
  PRODUCTION
  OIL
  09.01.2023
  23.07.2023
  PRODUCTION
  05.02.2014
  11.11.2014
  PRODUCTION
  OIL
  18.03.2006
  05.05.2006
  PRODUCTION
  OIL
  10.09.2010
  18.11.2010
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  27.07.2016
  15.12.2016
  PRODUCTION
  OIL
  31.07.2004
  07.08.2004
  INJECTION
  CUTTINGS
  14.09.2005
  10.11.2005
  INJECTION
  WATER/GAS
  19.07.2020
  03.09.2020
  INJECTION
  WATER/GAS
  26.12.2000
  30.01.2001
  INJECTION
  NOT APPLICABLE
  26.01.2003
  04.03.2003
  INJECTION
  WATER
  21.08.2014
  19.09.2014
  INJECTION
  WATER/GAS
  11.10.2001
  28.12.2001
  INJECTION
  WATER
  07.07.2018
  28.07.2018
  INJECTION
  WATER/GAS
  26.06.2009
  23.01.2010
  INJECTION
  WATER/GAS
  08.09.2002
  11.11.2002
  INJECTION
  WATER
  15.08.2004
  28.04.2005
  INJECTION
  WATER
  06.04.2022
  28.04.2022
  INJECTION
  WATER/GAS
  20.03.2008
  08.07.2008
  INJECTION
  WATER/GAS
  20.07.2016
  16.11.2016
  INJECTION
  WATER/GAS
  25.11.2008
  08.02.2009
  INJECTION
  WATER/GAS
  06.03.2009
  23.03.2009
  INJECTION
  WATER
  29.10.2012
  14.01.2013
  INJECTION
  WATER/GAS
  13.07.2016
  06.05.2017
  INJECTION
  GAS
  28.02.2021
  04.05.2021
  INJECTION
  WATER/GAS
  03.11.2019
  20.06.2020
  PRODUCTION
  OIL
  06.11.2019
  16.12.2020
  INJECTION
  WATER/GAS
  29.10.2019
  15.03.2020
  PRODUCTION
  OIL
  14.11.2021
  08.05.2022
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2022
  31.05.2022
  PRODUCTION
  OIL
  17.11.2021
  27.03.2022
  INJECTION
  WATER/GAS
  12.04.2022
  30.06.2022
  PRODUCTION
  OIL
  21.11.2021
  02.01.2022
  PRODUCTION
  OIL
  29.08.2020
  05.01.2021
  INJECTION
  WATER/GAS
  26.08.2020
  22.01.2021
  PRODUCTION
  OIL
  10.11.2019
  20.04.2020
  INJECTION
  WATER/GAS
  07.04.1993
  05.05.1993
  PRODUCTION
  OIL
  09.10.2000
  01.11.2000
  PRODUCTION
  OIL
  26.03.1994
  25.04.1994
  INJECTION
  WATER
  20.04.1999
  01.05.1999
  INJECTION
  WATER
  02.01.1994
  17.02.1994
  INJECTION
  WATER
  21.09.2004
  14.12.2004
  PRODUCTION
  OIL
  01.09.1992
  06.10.1992
  PRODUCTION
  OIL
  07.08.2002
  12.09.2002
  INJECTION
  WATER
  15.10.1992
  24.02.1993
  PRODUCTION
  OIL
  24.04.2000
  06.05.2000
  PRODUCTION
  OIL
  29.08.1993
  06.10.1993
  PRODUCTION
  OIL
  16.10.1994
  19.10.1994
  INJECTION
  NOT APPLICABLE
  21.11.1994
  04.03.1995
  PRODUCTION
  OIL
  21.06.1993
  03.08.1993
  INJECTION
  WATER
  09.11.1993
  04.12.1993
  INJECTION
  WATER
  27.09.2017
  08.10.2017
  INJECTION
  WATER
  28.08.2001
  26.09.2001
  PRODUCTION
  OIL
  08.08.1996
  13.09.1996
  INJECTION
  WATER
  06.05.2002
  31.05.2002
  INJECTION
  WATER
  31.05.2003
  23.07.2003
  PRODUCTION
  OIL
  18.08.2002
  20.12.2002
  INJECTION
  WATER
  25.12.2023
  10.01.2024
  INJECTION
  GAS
  14.11.2003
  30.12.2003
  PRODUCTION
  OIL
  08.07.2021
  22.04.2022
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  24.11.1996
  21.10.1997
  PRODUCTION
  OIL
  23.10.2010
  25.11.2010
  INJECTION
  WATER/GAS
  09.09.2018
  13.10.2018
  INJECTION
  WATER/GAS
  22.08.1993
  21.05.1994
  INJECTION
  WATER/GAS
  19.10.2016
  17.11.2016
  PRODUCTION
  OIL
  22.04.1993
  04.06.1993
  PRODUCTION
  OIL
  13.09.2023
  19.10.2023
  PRODUCTION
  OIL
  19.09.1995
  09.05.1996
  PRODUCTION
  OIL
  14.01.2003
  18.03.2003
  PRODUCTION
  OIL
  09.06.2008
  08.07.2008
  INJECTION
  WATER/GAS
  26.09.1994
  11.08.1995
  PRODUCTION
  OIL
  26.04.2001
  10.05.2001
  INJECTION
  WATER
  19.06.2022
  20.07.2022
  INJECTION
  WATER/GAS
  18.01.1994
  04.03.1994
  INJECTION
  WATER
  24.01.2013
  05.03.2013
  PRODUCTION
  OIL
  17.08.1991
  01.03.1992
  PRODUCTION
  OIL
  16.06.1994
  12.07.1994
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  09.10.1994
  05.11.1994
  PRODUCTION
  OIL
  25.08.1998
  26.10.1998
  PRODUCTION
  OIL
  08.04.2002
  28.04.2002
  PRODUCTION
  OIL
  18.10.2017
  21.12.2017
  PRODUCTION
  OIL
  15.06.2002
  21.07.2002
  PRODUCTION
  OIL
  18.12.2019
  26.02.2020
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  30.11.2001
  26.01.2002
  INJECTION
  WATER
  28.01.2021
  18.03.2021
  INJECTION
  WATER/GAS
  27.08.1993
  15.11.1993
  INJECTION
  WATER
  24.01.2011
  20.03.2011
  INJECTION
  WATER/GAS
  28.07.1991
  03.11.1991
  PRODUCTION
  OIL
  06.07.1997
  05.08.1997
  PRODUCTION
  OIL
  28.10.1999
  18.01.2000
  PRODUCTION
  OIL
  10.12.2013
  08.04.2014
  INJECTION
  WATER/GAS
  16.03.1999
  12.05.1999
  INJECTION
  WATER/GAS
  07.04.1998
  10.06.1998
  INJECTION
  WATER
  11.02.2001
  03.03.2001
  INJECTION
  WATER
  04.02.2017
  19.03.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  18.08.1996
  28.10.1996
  INJECTION
  WATER
  05.12.2008
  26.01.2009
  INJECTION
  WATER
  28.11.1996
  06.05.1997
  PRODUCTION
  OIL
  05.09.1995
  11.11.1995
  PRODUCTION
  OIL
  10.12.1992
  20.01.1993
  INJECTION
  WATER
  16.01.1997
  22.01.1997
  INJECTION
  WATER
  13.09.2012
  04.10.2012
  INJECTION
  WATER/GAS
  17.07.2004
  08.08.2004
  PRODUCTION
  OIL
  30.08.1997
  15.08.2001
  INJECTION
  NOT APPLICABLE
  22.05.2009
  25.06.2009
  PRODUCTION
  OIL
  12.09.1990
  28.11.1990
  INJECTION
  WATER
  29.04.2018
  14.05.2018
  INJECTION
  WATER/GAS
  01.01.1991
  04.03.1991
  PRODUCTION
  OIL
  07.02.2008
  02.04.2008
  INJECTION
  WATER/GAS
  19.05.2000
  30.06.2000
  PRODUCTION
  OIL
  30.09.1994
  30.12.1994
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  31.12.1994
  01.02.1995
  INJECTION
  WATER/GAS
  29.08.1995
  10.01.1996
  INJECTION
  GAS
  20.03.2007
  10.06.2007
  INJECTION
  WATER/GAS
  02.07.2019
  14.08.2019
  INJECTION
  WATER/GAS
  24.08.1991
  25.12.1991
  PRODUCTION
  OIL
  17.03.2018
  08.04.2018
  PRODUCTION
  OIL
  08.08.1991
  29.03.1992
  INJECTION
  WATER/GAS
  16.06.1997
  04.11.2000
  PRODUCTION
  OIL
  11.04.2010
  18.05.2010
  PRODUCTION
  OIL
  11.04.2023
  29.04.2023
  PRODUCTION
  OIL
  10.10.1998
  20.11.1998
  INJECTION
  WATER
  02.02.1999
  14.02.1999
  PRODUCTION
  OIL
  04.12.2018
  28.12.2018
  INJECTION
  WATER/GAS
  20.06.1993
  10.08.1993
  INJECTION
  WATER
  17.03.2003
  27.05.2003
  INJECTION
  WATER
  INJECTION
  15.07.1994
  22.08.1994
  PRODUCTION
  OIL
  18.06.1996
  27.07.1996
  PRODUCTION
  OIL
  16.05.2016
  22.06.2016
  INJECTION
  WATER
  16.02.1993
  07.04.1993
  PRODUCTION
  OIL
  08.02.2004
  05.03.2004
  PRODUCTION
  OIL
  31.07.1998
  27.08.1998
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  28.08.1998
  14.09.199