Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

MUNIN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  MUNIN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Approved for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2011
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  42002476
 • Bilde

  Bilde
  MUNIN Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Approved for production
  27.06.2023
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  30/11
  30/11
  30/11
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  27.06.2023
  Behandlet i Stortinget 5.6.2023. Godkjenningsbrev fra OED datert 27.6.2023
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  50.000000
  NO
  50.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  20.39
  21.63
  4.22
  0.00
  50.04
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  51.00
  7.00
  4.00
  36.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  20.39
  21.63
  4.22
  0.00
  50.04
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Munin ligger i Yggdrasilområdet i midtre Nordsjøen, 35 kilometer sør for Osebergfeltet. Vanndybden er 110 meter. Feltet består av flere funn og strekker seg over 200 kvadratkilometer. Det første funnet ble påvist i 1997 med brønn 30/11-5. Siden den gang er ytterligere ti funn gjort. Funnbrønnen for Munin er 30/11-8 S, boret i 2011. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Utbyggingskonseptet omfatter havbunnstilknytning av forekomstene til en ubemannet prosessinnretning i den nordlige delen av Yggdrasilområdet som tilknyttes prosessinnretningen Hugin A i det sørlige Yggdrasilområdet.
  14.12.2023
  Reservoar
  Reservoarene inneholder gass og olje hovedsakelig i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen på 3200-3650 meters dyp. Muninområdet er geologisk komplekst og forekomstene har varierende reservoar- og væskeegenskaper.
  23.08.2023
  Utvinning
  Forekomstene skal produseres med forskjellige utvinningsstrategier. De største oljeforekomstene skal produseres med vanninjeksjon, mens gassforekomster og mindre oljeforekomster skal produseres med trykkavlastning. Gassløft skal brukes i oljebrønner.
  23.08.2023
  Transport
  Gassen skal eksporteres i en ny rørledning fra Hugin A via Statpipe til terminalen på Kårstø. Oljen skal transporteres til Hugin A-innretningen for videre prosessering og transport.
  23.08.2023
  Status
  Feltet er under utbygging. Munin bygges ut samordnet med feltene Hugin og Fulla i Yggdrasilområdet. Produksjonen er planlagt å starte i 2027. Det er også planer om å bore flere uprøvde strukturer som kan produseres gjennom tilgjengelige brønnslisser, eller fra nye havbunnsrammer.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  36582
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  50
  2022
  50
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  05.12.1996
  09.01.1997
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  20.05.2011
  03.07.2011
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS/CONDENSATE
  20.03.2011
  20.05.2011
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS/CONDENSATE
  14.11.2013
  08.01.2014
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  22.09.2013
  13.11.2013
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  01.11.2014
  26.12.2014
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS/CONDENSATE
  28.12.2014
  13.02.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  04.03.2016
  19.03.2016
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  04.05.2016
  20.05.2016
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  08.04.2016
  04.05.2016
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  22.05.2016
  06.06.2016
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  07.06.2016
  06.07.2016
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  06.07.2016
  23.07.2016
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  10.06.2021
  13.06.2021
  SHALLOW GAS
  PLUGGED
  14.06.2021
  16.06.2021
  SHALLOW GAS
  PLUGGED