Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
14.04.2024 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

OSEBERG SØR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  OSEBERG SØR
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1984
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43645
 • Bilde

  Bilde
  OSEBERG SØR Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  05.02.2000
  Approved for production
  10.06.1997
  04.02.2000
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  30/9
  30/9
  30/12
  30/9
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  23.09.2022
  PUD-fritak J-Sentral Cook
  PDO Exemption
  16.09.2011
  Stjerne(30/9-22) av Kongen i Statsråd
  PDO
  05.03.2008
  PUD-fritak 30/9-14 G-sentral
  PDO Exemption
  15.05.2003
  Oseberg Sør J-strukturen av Kongen i Statsråd
  PDO
  10.06.1997
  Behandlet i Stortinget
  PDO
  Oseberg Vesuv søknad om PUD-fritak
  PDO Exemption
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  49.300000
  NO
  33.600000
  NO
  14.700000
  NO
  2.400000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  69.97
  26.98
  2.38
  0.00
  101.47
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  247.00
  1.00
  38.00
  23.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  8.67
  12.98
  0.45
  0.00
  22.51
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Oseberg Sør ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, like sør for Oseberg. Vanndybden er 100 meter. Oseberg Sør ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1997. Feltet er bygd ut med en integrert stålinnretning med boligkvarter, boremodul og førstetrinnsseparasjon av olje og gass. Sluttbehandling av olje og gass foregår på Oseberg feltsenter. Produksjonen startet i 2000. Senere ble flere forekomster på feltet bygd ut med havbunnsrammer knyttet til Oseberg Sør-innretningen: PUD for Oseberg Sør J-strukturen ble godkjent i 2003, PUD-fritak for G-sentral strukturen ble innvilget i 2008 og PUD for Stjerne-forekomsten ble godkjent i 2011. PUD for Oseberg feltsenter lavtrykk gassproduksjon og kraft fra land til Oseberg Sør-innretningen ble godkjent i 2022.
  13.12.2023
  Reservoar
  Oseberg Sør produserer olje og gass fra flere forekomster i sandstein av jura alder. Hovedreservoarene er i Tarbert- og Heatherformasjonene. Reservoarene ligger på 2200-2800 meters dyp, og er av moderat kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres hovedsakelig med vann- og gassinjeksjon. Det er også vann- alternerende gassinjeksjon (VAG) i deler av feltet. Vann til injeksjon blir produsert fra Utsiraformasjonen. Noen av strukturene produseres med trykkavlastning.
  09.12.2023
  Transport
  Oljen transporteres i rørledning fra Oseberg Sør-innretningen til Oseberg feltsenter, der den blir behandlet. Den transporteres videre via Oseberg transportsystem (OTS) til Stureterminalen. Gassen transporteres via Omega Nord-forekomsten til Oseberg feltsenter for behandling og videre til markedet via Oseberg Gas Transport (OGT) til enten Statpipe eller Vesterled.
  28.02.2023
  Status
  Videre modning av nye boremål er et fokusområde, men utfordringen er et begrenset antall ledige brønnslisser. Flere prosjekter evalueres for å øke utvinning fra Oseberg Sør.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  9687
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  39137
  2022
  2676
  2021
  1962
  2020
  1060
  2019
  921
  2018
  1009
  2017
  1232
  2016
  1431
  2015
  1390
  2014
  1385
  2013
  3534
  2012
  2429
  2011
  1396
  2010
  955
  2009
  1331
  2008
  988
  2007
  572
  2006
  1258
  2005
  1565
  2004
  1851
  2003
  802
  2002
  539
  2001
  879
  2000
  2320
  1999
  3470
  1998
  1968
  1997
  214
  1996
  0
  1995
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  61.919006
  15.511585
  0.000000
  0.000000
  77.430591
  2024
  0.106721
  0.062053
  0.000000
  0.000000
  0.168774
  2023
  1.238162
  0.490482
  0.000000
  0.000000
  1.728644
  2022
  1.412937
  0.438259
  0.000000
  0.000000
  1.851196
  2021
  1.194408
  0.661823
  0.000000
  0.000000
  1.856231
  2020
  1.254908
  0.698847
  0.000000
  0.000000
  1.953755
  2019
  1.372815
  0.891595
  0.000000
  0.000000
  2.264410
  2018
  1.278092
  0.533896
  0.000000
  0.000000
  1.811988
  2017
  1.760213
  0.630758
  0.000000
  0.000000
  2.390971
  2016
  1.886790
  0.734163
  0.000000
  0.000000
  2.620953
  2015
  1.970521
  0.802164
  0.000000
  0.000000
  2.772685
  2014
  2.116076
  0.630155
  0.000000
  0.000000
  2.746231
  2013
  2.593172
  0.980673
  0.000000
  0.000000
  3.573845
  2012
  2.097116
  1.117576
  0.000000
  0.000000
  3.214692
  2011
  2.081415
  0.807115
  0.000000
  0.000000
  2.888530
  2010
  2.301821
  0.629196
  0.000000
  0.000000
  2.931017
  2009
  2.633840
  0.613036
  0.000000
  0.000000
  3.246876
  2008
  3.304716
  0.603169
  0.000000
  0.000000
  3.907885
  2007
  3.172608
  0.668378
  0.000000
  0.000000
  3.840986
  2006
  4.070346
  0.759075
  0.000000
  0.000000
  4.829421
  2005
  4.181690
  0.713268
  0.000000
  0.000000
  4.894958
  2004
  4.582317
  0.953720
  0.000000
  0.000000
  5.536037
  2003
  5.060274
  0.895036
  0.000000
  0.000000
  5.955310
  2002
  4.360028
  0.197148
  0.000000
  0.000000
  4.557176
  2001
  4.455970
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  4.455970
  2000
  1.432050
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.432050
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  64.469669
  38.133051
  0.000000
  102.602720
  2024
  0.114285
  0.185899
  0.000000
  0.300184
  2023
  1.404551
  1.951681
  0.000000
  3.356232
  2022
  1.540468
  1.612977
  0.000000
  3.153445
  2021
  1.370544
  1.802621
  0.000000
  3.173165
  2020
  1.366761
  1.637673
  0.000000
  3.004434
  2019
  1.523373
  1.830821
  0.000000
  3.354194
  2018
  1.450657
  1.639806
  0.000000
  3.090463
  2017
  1.943693
  2.043965
  0.000000
  3.987658
  2016
  2.100501
  2.189545
  0.000000
  4.290046
  2015
  2.225392
  2.271363
  0.000000
  4.496755
  2014
  2.343767
  1.950640
  0.000000
  4.294407
  2013
  2.848806
  2.041993
  0.000000
  4.890799
  2012
  2.328740
  1.951875
  0.000000
  4.280615
  2011
  2.248932
  1.754427
  0.000000
  4.003359
  2010
  2.451116
  1.243957
  0.000000
  3.695073
  2009
  2.778811
  1.109142
  0.000000
  3.887953
  2008
  3.462817
  1.180944
  0.000000
  4.643761
  2007
  3.078596
  1.118050
  0.000000
  4.196646
  2006
  3.969641
  1.344803
  0.000000
  5.314444
  2005
  4.116778
  1.344931
  0.000000
  5.461709
  2004
  4.588219
  1.605813
  0.000000
  6.194032
  2003
  5.051180
  1.700097
  0.000000
  6.751277
  2002
  4.338137
  1.238209
  0.000000
  5.576346
  2001
  4.377784
  1.091010
  0.000000
  5.468794
  2000
  1.446120
  0.290809
  0.000000
  1.736929
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  31.12.1983
  26.02.1984
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  26.02.1984
  20.05.1984
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  22.11.1984
  30.03.1985
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  27.05.1985
  19.07.1985
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  08.03.1987
  21.04.1987
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  02.11.1988
  23.12.1988
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  29.07.1989
  02.08.1989
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  DRY
  15.08.1989
  25.09.1989
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  26.09.1989
  06.11.1989
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  31.07.1990
  21.09.1990
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  05.07.1991
  11.10.1991
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  12.07.2002
  17.07.2002
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  16.03.1993
  14.05.1993
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  07.12.1993
  05.01.1994
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  14.06.1994
  08.08.1994
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  09.01.2002
  11.02.2002
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  29.01.2009
  10.03.2009
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  15.01.2016
  26.02.2016
  WILDCAT
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  10.12.2020
  04.05.2021
  PRODUCTION
  OIL
  05.05.2021
  16.05.2021
  PRODUCTION
  OIL
  19.09.2001
  23.02.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  26.02.2002
  12.03.2002
  INJECTION
  GAS
  17.01.2001
  28.01.2001
  INJECTION
  CUTTINGS
  16.08.2006
  05.09.2006
  INJECTION
  CUTTINGS
  21.12.2008
  01.01.2009
  INJECTION
  CUTTINGS
  16.11.2018
  22.11.2018
  INJECTION
  CUTTINGS
  12.08.2002
  10.10.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.10.2002
  26.10.2002
  PRODUCTION
  OIL
  03.02.2016
  09.02.2016
  PRODUCTION
  OIL
  30.11.2019
  17.05.2020
  PRODUCTION
  OIL
  03.04.2002
  06.05.2002
  INJECTION
  WATER
  06.09.2006
  01.10.2006
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  31.07.2011
  05.12.2011
  PRODUCTION
  OIL
  30.11.2016
  14.01.2017
  PRODUCTION
  OIL
  09.03.2021
  24.05.2021
  PRODUCTION
  OIL
  05.11.2012
  13.03.2013
  PRODUCTION
  OIL
  14.03.2013
  28.03.2013
  PRODUCTION
  OIL
  23.06.2008
  04.03.2009
  OBSERVATION
  OIL/GAS
  12.03.2009
  15.09.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  16.09.2010
  08.10.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  PILOT
  PRODUCTION
  22.08.2001
  03.09.2001
  PRODUCTION
  WATER
  07.02.2017
  12.02.2017
  PRODUCTION
  WATER
  PRODUCTION
  03.05.2003
  11.05.2003
  PRODUCTION
  WATER
  29.06.2013
  01.07.2013
  PRODUCTION
  WATER
  26.08.2019
  31.08.2019
  PRODUCTION
  WATER
  17.05.2003
  15.07.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.07.2004
  18.07.2004
  PRODUCTION
  OIL
  22.07.2004
  01.08.2004
  PRODUCTION
  OIL
  17.02.2007
  12.05.2007
  OBSERVATION
  OIL
  30.08.2007
  07.12.2007
  PRODUCTION
  OIL
  04.04.2016
  24.04.2016
  PRODUCTION
  OIL
  09.03.2022
  05.05.2022
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  08.04.1999
  07.05.1999
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.05.1999
  17.05.1999
  INJECTION
  WATER
  10.04.2008
  28.05.2008
  INJECTION
  WATER/GAS
  19.12.2000
  09.01.2001
  PRODUCTION
  WATER
  18.06.2004
  21.06.2004
  PRODUCTION
  WATER
  19.10.2008
  05.11.2008
  PRODUCTION
  WATER
  26.01.2024
  29.01.2024
  PRODUCTION
  13.01.2000
  18.04.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  23.04.2000
  02.05.2000
  INJECTION
  WATER/GAS
  25.04.2015
  31.05.2015
  INJECTION
  WATER
  30.01.2001
  10.05.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.05.2001
  14.06.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  26.06.2001
  15.07.2001
  PRODUCTION
  OIL
  16.08.2018
  29.09.2018
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.10.2018
  22.10.2018
  PRODUCTION
  OIL
  22.05.1999
  29.06.1999
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  21.12.1999
  04.01.2000
  PRODUCTION
  OIL
  20.06.2014
  19.08.2014
  INJECTION
  WATER/GAS
  13.02.1999
  21.03.1999
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  22.03.1999
  01.04.1999
  PRODUCTION
  OIL
  11.12.2015
  20.12.2015
  PRODUCTION
  OIL
  24.12.1998
  07.02.1999
  PRODUCTION
  OIL
  30.08.2016
  20.10.2016
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  21.10.2016
  26.10.2016
  PRODUCTION
  OIL
  28.09.2003
  18.01.2004
  INJECTION
  WATER/GAS
  02.11.2020
  07.12.2020
  INJECTION
  WATER/GAS
  20.11.2002
  22.03.2003
  PRODUCTION
  OIL
  19.09.2015
  29.09.2015
  PRODUCTION
  OIL
  23.08.2020
  23.09.2020
  PRODUCTION
  OIL
  22.12.2013
  15.02.2014
  OBSERVATION
  OIL
  17.02.2014
  20.02.2014
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  27.02.2019
  25.06.2019
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  29.06.2019
  26.09.2019
  PRODUCTION
  DRY
  13.10.2019
  10.11.2019
  PRODUCTION
  OIL
  18.05.2002
  22.06.2002
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  05.07.2015
  22.07.2015
  PRODUCTION
  OIL
  19.08.2004
  31.12.2004
  PRODUCTION
  OIL
  24.07.2003
  31.08.2003
  INJECTION
  WATER
  04.03.2004
  11.03.2004
  INJECTION
  WATER
  11.01.2011
  09.04.2011
  INJECTION
  WATER
  31.08.2013
  25.09.2013
  INJECTION
  WATER
  20.12.2018
  11.01.2019
  INJECTION
  WATER
  14.12.2005
  07.03.2006
  PRODUCTION
  OIL
  07.02.2004
  01.05.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  19.05.2004
  05.06.2004
  PRODUCTION
  OIL
  28.01.2015
  19.03.2015
  PRODUCTION
  OIL
  20.03.2015
  30.03.2015
  PRODUCTION
  OIL
  15.05.2016
  02.06.2016
  OBSERVATION
  OIL
  03.06.2016
  12.06.2016
  OBSERVATION
  OIL
  13.06.2016
  18.07.2016
  PRODUCTION
  OIL
  11.07.2023
  24.07.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  22.06.2005
  15.10.2005
  PRODUCTION
  OIL
  16.10.2005
  02.11.2005
  PRODUCTION
  OIL
  04.02.2005
  05.04.2005
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  06.04.2005
  08.05.2005
  INJECTION
  WATER/GAS
  17.06.2006
  10.01.2007
  INJECTION
  WATER
  05.01.2023
  06.03.2023
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.03.2023
  PRODUCTION
  02.12.2005
  19.09.2006
  PRODUCTION
  OIL
  20.09.2006
  28.09.2006
  PRODUCTION
  OIL
  30.09.2006
  10.10.2006
  PRODUCTION
  OIL
  30.10.2004
  11.10.2005
  PRODUCTION
  OIL
  09.06.2005
  14.07.2005
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  19.04.2009
  12.05.2009
  PRODUCTION
  DRY
  20.05.2009
  28.05.2009
  PRODUCTION
  OIL
  09.12.2004
  26.05.2005
  PRODUCTION
  OIL
  09.01.2013
  09.02.2013
  PRODUCTION
  OIL
  10.02.2013
  23.02.2013
  PRODUCTION
  OIL
  19.11.2022
  29.12.2022
  PRODUCTION
  GAS
  07.01.2009
  17.03.2009
  PRODUCTION
  OIL
  10.04.2023
  23.04.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  18.10.2005
  09.01.2006
  INJECTION
  WATER
  18.10.2022
  06.11.2022
  PRODUCTION
  DRY
  02.02.2023
  27.02.2023
  PRODUCTION
  GAS
  23.05.2001
  15.06.2001
  PRODUCTION
  OIL
  11.07.1999
  29.08.1999
  INJECTION
  WATER
  02.11.2021
  13.12.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  16.09.1999
  05.10.1999
  PRODUCTION
  OIL
  01.09.2021
  21.09.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  PRODUCTION
  28.10.1999
  16.11.1999
  INJECTION
  WATER
  30.06.2013
  01.12.2013
  INJECTION
  WATER
  07.07.2013
  17.08.2013
  OBSERVATION
  WATER
  19.08.2013
  02.10.2013
  INJECTION
  WATER
  11.06.2023
  04.07.2023
  PRODUCTION
  NOT AVAILABLE
  05.07.2023
  13.08.2023
  PRODUCTION
  OIL
  26.03.2013
  01.06.2013
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  20.11.2012
  03.02.2013
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  04.02.2013
  28.02.2013
  PRODUCTION
  OIL
  02.06.2022
  26.06.2022
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  26.05.2021
  08.07.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  21.09.2014
  22.09.2014
  SHALLOW GAS
  P&A