Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

TOR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  TOR
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1970
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43520
 • Bilde

  Bilde
  TOR Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  03.12.2020
  Approved for production
  14.11.2019
  02.12.2020
  Shut down
  01.01.2016
  13.11.2019
  Producing
  28.06.1978
  31.12.2015
  Approved for production
  04.05.1973
  27.06.1978
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  2/5
  2/4
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  04.05.1973
  St.meld.nr.90 (74-75)
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  48.198790
  NO
  30.657990
  NO
  10.816560
  NO
  6.639220
  NO
  3.687440
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  30.94
  11.59
  1.43
  0.00
  45.25
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  151.00
  0.00
  40.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  4.34
  0.44
  0.14
  0.00
  5.05
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Tor ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer nordøst for Ekofisk. Vanndybden er 70 meter. Tor ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1973. Produksjonen fra Torfeltet startet i 1978 og ble avsluttet i 2015. En PUD for reutbygging av Tor ble godkjent i 2019. Utbyggingen omfatter to havbunnsrammer med åtte horisontale produksjonsbrønner knyttet til Ekofisk-senteret. Produksjonen startet igjen i 2020.
  14.12.2023
  Reservoar
  Reservoaret inneholder olje og gass i oppsprukket kritt av senkritt alder i Torformasjonen og av tildigpaleocen alder i Ekofiskformasjonen. Det er vesentlige gjenværende ressurser i begge formasjonene. Reservoaret ligger på 3200 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til prosessanlegget på Ekofisk-sentret og videre til Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.
  28.02.2023
  Status
  Brønnintervensjoner er blitt gjennomført i 2022/2023 for å opprettholde og forbedre produksjonen. Den opprinnelige innretningen skal fjernes innen 2024.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  74
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  10196
  2022
  44
  2021
  701
  2020
  3883
  2019
  1374
  2018
  37
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  2
  2014
  28
  2013
  97
  2012
  96
  2011
  447
  2010
  39
  2009
  16
  2008
  30
  2007
  15
  2006
  424
  2005
  49
  2004
  61
  2003
  42
  2002
  170
  2001
  6
  2000
  6
  1999
  21
  1998
  14
  1997
  53
  1996
  6
  1995
  16
  1994
  329
  1993
  2
  1992
  93
  1991
  98
  1990
  5
  1989
  116
  1988
  74
  1987
  30
  1986
  9
  1985
  2
  1984
  1
  1983
  11
  1982
  168
  1981
  233
  1980
  86
  1979
  132
  1978
  218
  1977
  344
  1976
  249
  1975
  247
  1974
  72
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  26.701965
  11.174754
  0.000000
  2.479403
  40.356122
  2024
  0.121216
  0.026914
  0.000000
  0.006748
  0.154878
  2023
  0.583491
  0.117698
  0.000000
  0.035511
  0.736700
  2022
  0.719511
  0.088719
  0.000000
  0.035468
  0.843698
  2021
  0.804716
  0.073409
  0.000000
  0.036559
  0.914684
  2020
  0.017476
  0.001435
  0.000000
  0.000875
  0.019786
  2015
  0.180988
  0.006555
  0.000000
  0.003551
  0.191094
  2014
  0.196979
  0.008718
  0.000000
  0.004482
  0.210179
  2013
  0.198807
  0.008314
  0.000000
  0.004522
  0.211643
  2012
  0.223390
  0.007459
  0.000000
  0.005151
  0.236000
  2011
  0.219272
  0.008242
  0.000000
  0.004878
  0.232392
  2010
  0.237053
  0.013999
  0.000000
  0.007082
  0.258134
  2009
  0.291949
  0.024138
  0.000000
  0.010127
  0.326214
  2008
  0.307169
  0.032965
  0.000000
  0.012521
  0.352655
  2007
  0.314827
  0.053809
  0.000000
  0.015891
  0.384527
  2006
  0.164293
  0.023813
  0.000000
  0.008513
  0.196619
  2005
  0.180349
  0.019744
  0.000000
  0.007957
  0.208050
  2004
  0.197161
  0.021414
  0.000000
  0.008346
  0.226921
  2003
  0.162892
  0.017144
  0.000000
  0.006660
  0.186696
  2002
  0.213535
  0.024964
  0.000000
  0.008180
  0.246679
  2001
  0.256831
  0.034708
  0.000000
  0.009880
  0.301419
  2000
  0.255572
  0.040556
  0.000000
  0.010677
  0.306805
  1999
  0.221491
  0.037131
  0.000000
  0.010784
  0.269406
  1998
  0.230711
  0.036404
  0.000000
  0.010977
  0.278092
  1997
  0.346830
  0.057085
  0.000000
  0.017306
  0.421221
  1996
  0.359242
  0.062885
  0.000000
  0.017190
  0.439317
  1995
  0.338633
  0.067366
  0.000000
  0.017823
  0.423822
  1994
  0.338599
  0.074034
  0.000000
  0.019134
  0.431767
  1993
  0.345858
  0.094797
  0.000000
  0.022479
  0.463134
  1992
  0.362346
  0.144108
  0.000000
  0.031401
  0.537855
  1991
  0.346273
  0.161191
  0.000000
  0.037771
  0.545235
  1990
  0.472642
  0.241651
  0.000000
  0.068414
  0.782707
  1989
  0.510003
  0.312373
  0.000000
  0.089230
  0.911606
  1988
  0.482864
  0.318130
  0.000000
  0.095564
  0.896558
  1987
  0.477363
  0.343058
  0.000000
  0.088523
  0.908944
  1986
  0.624547
  0.463587
  0.000000
  0.116754
  1.204888
  1985
  0.824205
  0.779392
  0.000000
  0.201494
  1.805091
  1984
  0.867210
  0.935608
  0.000000
  0.217469
  2.020287
  1983
  0.967933
  1.087090
  0.000000
  0.254676
  2.309699
  1982
  1.530730
  1.341813
  0.000000
  0.272185
  3.144728
  1981
  1.883789
  1.177126
  0.000000
  0.229188
  3.290103
  1980
  3.589572
  1.287604
  0.000000
  0.277508
  5.154684
  1979
  4.526296
  1.156825
  0.000000
  0.139954
  5.823075
  1978
  1.207351
  0.340779
  0.000000
  0.000000
  1.548130
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  28.458732
  11.685369
  0.000000
  40.144101
  2024
  0.116975
  0.034627
  0.000000
  0.151602
  2023
  0.564101
  0.164914
  0.000000
  0.729015
  2022
  0.705321
  0.131527
  0.000000
  0.836848
  2021
  0.795921
  0.110897
  0.000000
  0.906818
  2020
  0.017311
  0.002258
  0.000000
  0.019569
  2015
  0.075581
  0.006575
  0.000000
  0.082156
  2014
  0.086618
  0.008862
  0.000000
  0.095480
  2013
  0.150421
  0.014265
  0.000000
  0.164686
  2012
  0.220486
  0.018741
  0.000000
  0.239227
  2011
  0.216112
  0.019241
  0.000000
  0.235353
  2010
  0.234661
  0.025034
  0.000000
  0.259695
  2009
  0.289016
  0.037092
  0.000000
  0.326108
  2008
  0.304619
  0.047308
  0.000000
  0.351927
  2007
  0.310857
  0.071066
  0.000000
  0.381923
  2006
  0.163925
  0.035410
  0.000000
  0.199335
  2005
  0.179715
  0.030856
  0.000000
  0.210571
  2004
  0.196918
  0.033599
  0.000000
  0.230517
  2003
  0.162234
  0.028596
  0.000000
  0.190830
  2002
  0.213288
  0.031237
  0.000000
  0.244525
  2001
  0.257446
  0.043743
  0.000000
  0.301189
  2000
  0.256207
  0.049253
  0.000000
  0.305460
  1999
  0.231193
  0.033222
  0.000000
  0.264415
  1998
  0.239606
  0.038420
  0.000000
  0.278026
  1997
  0.367739
  0.063343
  0.000000
  0.431082
  1996
  0.369673
  0.069812
  0.000000
  0.439485
  1995
  0.349517
  0.078382
  0.000000
  0.427899
  1994
  0.350611
  0.084990
  0.000000
  0.435601
  1993
  0.361270
  0.105085
  0.000000
  0.466355
  1992
  0.389062
  0.153200
  0.000000
  0.542262
  1991
  0.380006
  0.172449
  0.000000
  0.552455
  1990
  0.534781
  0.254336
  0.000000
  0.789117
  1989
  0.593337
  0.320831
  0.000000
  0.914168
  1988
  0.571113
  0.324317
  0.000000
  0.895430
  1987
  0.562547
  0.350784
  0.000000
  0.913331
  1986
  0.735770
  0.475760
  0.000000
  1.211530
  1985
  1.017749
  0.794259
  0.000000
  1.812008
  1984
  1.087584
  0.957056
  0.000000
  2.044640
  1983
  1.214303
  1.119383
  0.000000
  2.333686
  1982
  1.803247
  1.373301
  0.000000
  3.176548
  1981
  2.104799
  1.190715
  0.000000
  3.295514
  1980
  3.833876
  1.275492
  0.000000
  5.109368
  1979
  4.620485
  1.163254
  0.000000
  5.783739
  1978
  1.222731
  0.341877
  0.000000
  1.564608
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer