Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

ENOCH

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ENOCH
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1985
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  3437659
 • Bilde

  Bilde
  ENOCH Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  31.05.2007
  Approved for production
  01.07.2005
  30.05.2007
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  15/5
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  01.07.2005
  PUD godkjent av myndighetene i Norge og Storbritannia 1.7.2005
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  GB
  29.090880
  GB
  25.212160
  GB
  14.545440
  NO
  11.780000
  GB
  9.696960
  NO
  4.360000
  NO
  2.000000
  NO
  1.860000
  GB
  1.454560
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.43
  0.00
  0.00
  0.00
  0.43
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  2.00
  0.00
  0.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.01
  0.00
  0.00
  0.00
  0.01
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Enoch ligger i den midtre delen av Nordsjøen på grensen til britisk sektor, ti kilometer nordvest for Gina Krog. Den norske delen av feltet utgjør 20 prosent. Enoch ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med en horisontal enkelbrønn tilknyttet Braefeltet på britisk sokkel. Produksjonen startet i 2007.
  28.02.2023
  Reservoar
  Enoch produserer olje fra Forties sandstein av paleocen alder. Reservoaret er på 2100 meters dyp. Reservoarkvaliteten er varierende.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen fra Enoch transporteres til Brae A-innretningen for behandling og videre transport i rørledning til Cruden Bay i Storbritannia. Gassen selges til Brae.
  28.02.2023
  Status
  Feltet er i sen halefase. Opphør av lønnsom produksjon ventes i slutten av 2024.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  0
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  215
  2022
  0
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  7
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  0
  2008
  0
  2007
  0
  2006
  202
  2005
  6
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.356777
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.356777
  2024
  0.000369
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000369
  2023
  0.005193
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.005193
  2022
  0.008356
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.008356
  2021
  0.009364
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.009364
  2020
  0.008623
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.008623
  2019
  0.012570
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.012570
  2018
  0.018496
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.018496
  2017
  0.008050
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.008050
  2016
  0.010273
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.010273
  2015
  0.000442
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000442
  2014
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2013
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2012
  0.002039
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.002039
  2011
  0.029214
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.029214
  2010
  0.046952
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.046952
  2009
  0.072300
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.072300
  2008
  0.068440
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.068440
  2007
  0.056096
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.056096
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.375052
  0.061504
  0.000000
  0.436556
  2024
  0.000765
  0.000187
  0.000000
  0.000952
  2023
  0.004752
  0.000828
  0.000000
  0.005580
  2022
  0.008890
  0.000897
  0.000000
  0.009787
  2021
  0.009599
  0.000897
  0.000000
  0.010496
  2020
  0.009229
  0.000529
  0.000000
  0.009758
  2019
  0.013592
  0.003176
  0.000000
  0.016768
  2018
  0.017252
  0.003230
  0.000000
  0.020482
  2017
  0.008710
  0.001884
  0.000000
  0.010594
  2016
  0.010642
  0.001607
  0.000000
  0.012249
  2015
  0.000582
  0.000060
  0.000000
  0.000642
  2014
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2013
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2012
  0.001723
  0.000000
  0.000000
  0.001723
  2011
  0.031510
  0.002718
  0.000000
  0.034228
  2010
  0.048749
  0.012268
  0.000000
  0.061017
  2009
  0.076033
  0.008077
  0.000000
  0.084110
  2008
  0.074512
  0.009156
  0.000000
  0.083668
  2007
  0.058512
  0.015990
  0.000000
  0.074502
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  06.06.1991
  03.07.1991
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status