Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

SOLVEIG

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SOLVEIG
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2013
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  34833011
 • Bilde

  Bilde
  SOLVEIG Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  29.09.2021
  Approved for production
  26.06.2019
  28.09.2021
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  16/4
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  28.06.2023
  Godkjent av OED
  PDO Exemption
  26.06.2019
  Godkjent av OED
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  65.000000
  NO
  20.000000
  NO
  15.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  12.41
  2.43
  0.93
  0.00
  16.61
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  40.00
  0.00
  6.00
  2.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  10.99
  2.14
  0.81
  0.00
  14.67
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Solveig ligger i Nordsjøen, 15 kilometer sør for Edvard Grieg. Vanndybden er 100 meter. Solveig ble påvist i 2013, og senere avgrenset i 2014, 2015 og 2018. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2019. Solveig er bygd ut med fem enkeltbrønner tilknyttet Edvard Grieg-feltet. Produksjonen startet i 2021. Fritak fra PUD for fase 2 ble innvilget i 2023.
  14.12.2023
  Reservoar
  Solveig produserer olje fra sandstein og konglomerat av trias og antagelig devon alder. Hovedreservoaret ble formet i små bassenger langs sørvestflanken av Utsirahøgda Sør. Reservoaret inneholder olje med en mindre gasskappe på 1900 meters dyp og er av varierende kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres via Edvard Grieg og videre med rørledning til Stureterminalen. Gassen blir eksportert via SAGE-infrastruktur til St. Fergus-terminalen i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  Utbygging av fase 2, som inkluderer installering av to nye havbunnsrammer, pågår.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  7174
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  6326
  2022
  612
  2021
  2516
  2020
  1747
  2019
  1438
  2018
  13
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  1.964563
  0.336850
  0.000000
  0.022000
  2.323413
  2024
  0.460619
  0.075970
  0.000000
  0.022000
  0.558589
  2023
  0.984905
  0.156260
  0.000000
  0.000000
  1.141165
  2022
  0.431534
  0.088890
  0.000000
  0.000000
  0.520424
  2021
  0.087505
  0.015730
  0.000000
  0.000000
  0.103235
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  2.005054
  0.425391
  0.000000
  2.430445
  2024
  0.474567
  0.091670
  0.000000
  0.566237
  2023
  0.999611
  0.199819
  0.000000
  1.199430
  2022
  0.441154
  0.112562
  0.000000
  0.553716
  2021
  0.089722
  0.021340
  0.000000
  0.111062
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  11.03.2013
  03.05.2013
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  19.06.2014
  26.08.2014
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  14.06.2015
  16.08.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  07.02.2018
  01.04.2018
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  12.02.2021
  10.04.2021
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  11.11.2013
  29.12.2013
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  27.05.2021
  28.06.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.08.2021
  07.09.2021
  PRODUCTION
  OIL
  21.09.2021
  11.10.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  01.01.2022
  12.02.2022
  INJECTION
  WATER
  20.11.2021
  20.12.2021
  INJECTION
  WATER
  13.10.2021
  03.11.2021
  PRODUCTION
  OIL
  29.06.2021
  15.07.2021
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  SHALLOW GAS
  SHALLOW GAS