Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

ELDFISK

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ELDFISK
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1970
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43527
 • Bilde

  Bilde
  ELDFISK Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  08.08.1979
  Approved for production
  25.04.1975
  07.08.1979
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  2/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  01.12.2022
  Endret PUD Eldfisk Nord
  Changed PDO
  09.06.2011
  Eldfisk II
  PDO
  12.12.1997
  Eldfisk vanninjeksjon
  PDO
  25.04.1975
  St.meld.nr.90 (74-75)
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  39.896000
  NO
  35.112000
  NO
  12.388000
  NO
  7.604000
  NO
  5.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  153.99
  46.91
  5.52
  0.00
  211.39
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  450.00
  0.00
  119.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  27.69
  4.37
  0.84
  0.00
  33.66
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Eldfisk ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, ti kilometer sør for Ekofisk. Vanndybden er 70 meter. Eldfisk ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1975. Eldfisk ble opprinnelig bygd ut med tre innretninger: Eldfisk B (en kombinert bore-, brønnhode- og prosessinnretning), og Eldfisk A og Eldfisk FTP (brønnhode- og prosessinnretninger). Produksjonen startet i 1979. PUD for vanninjeksjon ble godkjent i 1997, og injeksjonsinnretningen Eldfisk E ble installert i 1999. Innretningen forsyner også Ekofisk K med noe vann til injisering på Ekofiskfeltet. PUD for Eldfisk II ble godkjent i 2011. Den omfattet en ny integrert innretning, Eldfisk S, som er forbundet med bro til Eldfisk E. Produksjonen fra Eldfisk S startet opp i 2015. Innretningen erstatter flere funksjoner på Eldfisk A og Eldfisk FTP. Eldfisk A er bygget om til brønnhodeplattform, og Eldfisk FTP brukes som brostøtte. Embla, som ligger sør for Eldfisk, er knyttet til Eldfisk S. Endret PUD for undervannsutbygging av den nordlige delen av feltet, Eldfisk Nord, ble godkjent i 2022.
  13.12.2023
  Reservoar
  Eldfisk produserer olje fra kritt av senkritt og tidligpaleocen alder i Hod-, Tor- og Ekofiskformasjonene. Reservoarbergarten har høy porøsitet, men lav permeabilitet. Naturlig oppsprekking gjør at reservoarvæsker strømmer lettere. Feltet består av tre strukturer: Alpha, Bravo og Eldfisk Øst. Reservoarene ligger på 2700-2900 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Eldfisk ble opprinnelig produsert med trykkavlastning. I 1999 startet vanninjeksjon gjennom horisontale brønner. Trykkfall og vannsvekkelseseffekt har forårsaket kompaksjon av reservoarene, som igjen har gjort at havbunnen har sunket flere meter. Eldfisk II-prosjektet utvider vannflømmingen på feltet.
  28.02.2023
  Transport
  Olje og gass sendes til eksportrørledninger via Ekofisksenteret. Gass fra Ekofiskområdet transporteres via Norpipe gassrørledning til Emden i Tyskland, mens oljen sendes i Norpipe oljerørledning til Teesside i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  I 2022 ble utvinningstillatelsen 018, som inkluderer Eldfiskfeltet, forlenget til 2048. Boring av nye brønner fortsetter. Boremål modnes også i den østlige strukturen, Eldfisk Øst. Utbygging av Eldfisk Nord pågår, og oppstart av produksjon ventes tidlig i 2024.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  17421
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  84489
  2022
  4161
  2021
  2577
  2020
  2835
  2019
  2767
  2018
  1948
  2017
  3045
  2016
  2867
  2015
  4616
  2014
  8152
  2013
  9294
  2012
  7264
  2011
  3748
  2010
  2114
  2009
  2242
  2008
  1800
  2007
  1232
  2006
  2066
  2005
  996
  2004
  1159
  2003
  866
  2002
  455
  2001
  918
  2000
  1332
  1999
  2605
  1998
  2472
  1997
  599
  1996
  936
  1995
  625
  1994
  307
  1993
  13
  1992
  11
  1991
  79
  1990
  76
  1989
  231
  1988
  347
  1987
  119
  1986
  101
  1985
  229
  1984
  139
  1983
  273
  1982
  453
  1981
  467
  1980
  621
  1979
  1175
  1978
  1252
  1977
  915
  1976
  1264
  1975
  554
  1974
  172
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  127.060083
  42.544077
  0.000000
  8.927385
  178.531545
  2024
  0.884640
  0.112255
  0.000000
  0.035691
  1.032586
  2023
  2.237260
  0.204530
  0.000000
  0.083059
  2.524849
  2022
  2.301337
  0.222865
  0.000000
  0.090945
  2.615147
  2021
  2.612156
  0.302349
  0.000000
  0.117412
  3.031917
  2020
  2.484702
  0.247082
  0.000000
  0.111038
  2.842822
  2019
  2.325186
  0.244598
  0.000000
  0.074895
  2.644679
  2018
  2.429397
  0.276703
  0.000000
  0.077286
  2.783386
  2017
  2.532525
  0.340787
  0.000000
  0.084259
  2.957571
  2016
  2.457843
  0.324835
  0.000000
  0.082901
  2.865579
  2015
  2.380954
  0.340688
  0.000000
  0.085520
  2.807162
  2014
  1.954917
  0.275454
  0.000000
  0.069333
  2.299704
  2013
  1.929960
  0.256955
  0.000000
  0.069430
  2.256345
  2012
  2.644953
  0.283571
  0.000000
  0.089178
  3.017702
  2011
  2.893840
  0.475727
  0.000000
  0.108093
  3.477660
  2010
  2.873997
  0.504990
  0.000000
  0.114753
  3.493740
  2009
  2.858015
  0.484842
  0.000000
  0.117331
  3.460188
  2008
  3.022456
  0.562420
  0.000000
  0.136460
  3.721336
  2007
  2.644137
  0.533890
  0.000000
  0.121008
  3.299035
  2006
  3.012221
  0.693708
  0.000000
  0.152450
  3.858379
  2005
  3.510821
  0.860075
  0.000000
  0.177832
  4.548728
  2004
  3.163272
  0.884927
  0.000000
  0.184533
  4.232732
  2003
  2.418570
  0.742094
  0.000000
  0.141576
  3.302240
  2002
  2.392482
  0.926202
  0.000000
  0.163374
  3.482058
  2001
  1.995950
  0.749280
  0.000000
  0.145434
  2.890664
  2000
  1.272862
  0.663800
  0.000000
  0.117158
  2.053820
  1999
  1.164147
  0.556743
  0.000000
  0.100657
  1.821547
  1998
  1.517407
  1.067927
  0.000000
  0.168756
  2.754090
  1997
  2.353065
  1.703038
  0.000000
  0.259537
  4.315640
  1996
  2.334067
  1.670471
  0.000000
  0.242935
  4.247473
  1995
  2.692235
  1.995236
  0.000000
  0.291626
  4.979097
  1994
  2.229795
  1.548579
  0.000000
  0.229390
  4.007764
  1993
  2.450877
  1.711507
  0.000000
  0.250734
  4.413118
  1992
  2.784801
  1.841552
  0.000000
  0.271134
  4.897487
  1991
  2.980452
  1.982256
  0.000000
  0.328683
  5.291391
  1990
  3.681020
  1.309914
  0.000000
  0.481153
  5.472087
  1989
  4.205455
  1.566550
  0.000000
  0.558868
  6.330873
  1988
  3.821610
  2.246695
  0.000000
  0.510611
  6.578916
  1987
  3.144948
  1.358570
  0.000000
  0.294376
  4.797894
  1986
  3.357574
  1.443272
  0.000000
  0.305772
  5.106618
  1985
  3.377520
  1.393686
  0.000000
  0.330310
  5.101516
  1984
  3.380447
  1.389068
  0.000000
  0.295573
  5.065088
  1983
  3.714956
  1.439742
  0.000000
  0.328743
  5.483441
  1982
  4.114687
  1.385161
  0.000000
  0.278639
  5.778487
  1981
  4.933234
  1.511063
  0.000000
  0.280940
  6.725237
  1980
  5.875162
  1.495868
  0.000000
  0.295319
  7.666349
  1979
  1.712171
  0.412552
  0.000000
  0.072680
  2.197403
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  129.429622
  54.023198
  0.000000
  183.452820
  2024
  0.826319
  0.166678
  0.000000
  0.992997
  2023
  2.148428
  0.511333
  0.000000
  2.659761
  2022
  2.237004
  0.516605
  0.000000
  2.753609
  2021
  2.566504
  0.564796
  0.000000
  3.131300
  2020
  2.414460
  0.463375
  0.000000
  2.877835
  2019
  2.239739
  0.430748
  0.000000
  2.670487
  2018
  2.332008
  0.489668
  0.000000
  2.821676
  2017
  2.445107
  0.557737
  0.000000
  3.002844
  2016
  2.370007
  0.548639
  0.000000
  2.918646
  2015
  2.302458
  0.580987
  0.000000
  2.883445
  2014
  1.891712
  0.452301
  0.000000
  2.344013
  2013
  1.862533
  0.467438
  0.000000
  2.329971
  2012
  1.993619
  0.388613
  0.000000
  2.382232
  2011
  2.362341
  0.577276
  0.000000
  2.939617
  2010
  2.539271
  0.651705
  0.000000
  3.190976
  2009
  2.788685
  0.752821
  0.000000
  3.541506
  2008
  2.940770
  0.830492
  0.000000
  3.771262
  2007
  2.574944
  0.767804
  0.000000
  3.342748
  2006
  2.945826
  0.973762
  0.000000
  3.919588
  2005
  3.418975
  1.157018
  0.000000
  4.575993
  2004
  3.078299
  1.224255
  0.000000
  4.302554
  2003
  2.355816
  1.140217
  0.000000
  3.496033
  2002
  2.328362
  1.454840
  0.000000
  3.783202
  2001
  1.956265
  1.299811
  0.000000
  3.256076
  2000
  1.223567
  0.849750
  0.000000
  2.073317
  1999
  1.262345
  0.566593
  0.000000
  1.828938
  1998
  1.709535
  1.166151
  0.000000
  2.875686
  1997
  2.698600
  1.893734
  0.000000
  4.592334
  1996
  2.588818
  1.813725
  0.000000
  4.402543
  1995
  2.988255
  2.170455
  0.000000
  5.158710
  1994
  2.455208
  1.694598
  0.000000
  4.149806
  1993
  2.688112
  1.870075
  0.000000
  4.558187
  1992
  3.029787
  2.009419
  0.000000
  5.039206
  1991
  3.277610
  2.174392
  0.000000
  5.452002
  1990
  4.115656
  2.689799
  0.000000
  6.805455
  1989
  4.713347
  2.977589
  0.000000
  7.690936
  1988
  4.275292
  2.437352
  0.000000
  6.712644
  1987
  3.381486
  1.476083
  0.000000
  4.857569
  1986
  3.595911
  1.573373
  0.000000
  5.169284