Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

HEIDRUN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  HEIDRUN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1985
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43771
 • Bilde

  Bilde
  HEIDRUN Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  18.10.1995
  Approved for production
  14.05.1991
  17.10.1995
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6507/8
  6507/7
  6507/8
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  15.12.2021
  Alpha Horst PUD fritak
  PDO Exemption
  12.05.2000
  Heidrun Nord Godkjent av Kongen i Statsråd
  PDO
  14.05.1991
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  57.793390
  NO
  23.988230
  NO
  13.043160
  NO
  5.175220
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  204.91
  52.47
  3.05
  0.00
  263.18
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  436.00
  8.00
  37.00
  52.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  30.00
  23.71
  1.96
  0.00
  57.43
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 30 kilometer nordøst for Åsgard. Vanndybden er 350 meter. Heidrun ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet er bygd ut med verdens første flytende strekkstagplattform (TLP) i betong over en stor bunnramme med 56 brønnslisser. I tillegg er det seks havbunnsrammer i den sørlige og nordlige delen av feltet knyttet tilbake til Heidrun TLP. Produksjonen startet i 1995. Lagerskipet Heidrun B har vært forankret permanent ved Heidruninnretningen siden 2015. PUD for Heidrun Nordflanke ble godkjent i 2000. Mariafeltet mottar vann for injeksjon fra Heidrun. Dvalinfeltet har en dedikert gassprosessmodul på Heidrun.
  13.12.2023
  Reservoar
  Heidrun produserer olje og gass fra undre og midtre jura sandstein i Åre-, Tilje- Ile- og Garnformasjonene. Reservoaret ligger på 2300 meters dyp og er svært forkastet og segmentert. Ile- og Garnformasjonene har god reservoarkvalitet, mens Åre- og Tiljeformasjonene er mer komplekse.
  28.02.2023
  Utvinning
  Trykket opprettholdes ved hjelp av vann- og gassinjeksjon i Ile- og Garnformasjonene. I de mer komplekse delene av reservoaret, i Åre- og Tiljeformasjonene, er hovedstrategien vanninjeksjon. Noen av segmentene produseres også med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen lastes fra lagerskipet Heidrun B over til tankskip og sendes videre til markedet. Gassen eksporteres via Haltenpipe til terminalen på Tjeldbergodden og via Åsgard Transport Systemet (ÅTS) til terminalen på Kårstø. Gassen fra Dvalin eksporteres via Polarled til terminalen på Nyhamna.
  13.12.2023
  Status
  Produksjonen fra Heidrun vedlikeholdes på et relativt høyt nivå med kontinuerlig vann- og gassinjeksjon, samt boring av nye produksjons- og injeksjonsbrønner. Flere metoder vurderes for å øke utvinningen av olje og gass, og forlenge levetiden på feltet. Alpha Horst-segmentet ble satt i produksjon i 2022.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  31614
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  76483
  2022
  2812
  2021
  2111
  2020
  1560
  2019
  2145
  2018
  1685
  2017
  2301
  2016
  1695
  2015
  1756
  2014
  3673
  2013
  2553
  2012
  1257
  2011
  2029
  2010
  1349
  2009
  2372
  2008
  1311
  2007
  1436
  2006
  1681
  2005
  1235
  2004
  1037
  2003
  2190
  2002
  2009
  2001
  1849
  2000
  2884
  1999
  2617
  1998
  1474
  1997
  669
  1996
  538
  1995
  4800
  1994
  8367
  1993
  8708
  1992
  3096
  1991
  836
  1990
  126
  1989
  55
  1988
  50
  1987
  217
  1986
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  175.844995
  29.392000
  0.000000
  2.281505
  207.518500
  2024
  0.759937
  0.658786
  0.000000
  0.063197
  1.481920
  2023
  2.459298
  1.758117
  0.000000
  0.159944
  4.377359
  2022
  2.702630
  1.910566
  0.000000
  0.178156
  4.791352
  2021
  3.196191
  1.626653
  0.000000
  0.193071
  5.015915
  2020
  2.846370
  1.540890
  0.000000
  0.163443
  4.550703
  2019
  3.026376
  1.466357
  0.000000
  0.143096
  4.635829
  2018
  2.848197
  1.243646
  0.000000
  0.121422
  4.213265
  2017
  3.114837
  1.452144
  0.000000
  0.132948
  4.699929
  2016
  3.399434
  0.800938
  0.000000
  0.031780
  4.232152
  2015
  3.086465
  0.766737
  0.000000
  0.001218
  3.854420
  2014
  2.948013
  0.713724
  0.000000
  0.006437
  3.668174
  2013
  3.462258
  0.782712
  0.000000
  0.025783
  4.270753
  2012
  3.180785
  0.667990
  0.000000
  0.004863
  3.853638
  2011
  3.704814
  0.776246
  0.000000
  0.012013
  4.493073
  2010
  3.210022
  0.850083
  0.000000
  0.036138
  4.096243
  2009
  4.561796
  0.875571
  0.000000
  0.056731
  5.494098
  2008
  5.460214
  1.016697
  0.000000
  0.054197
  6.531108
  2007
  6.202968
  0.917359
  0.000000
  0.068522
  7.188849
  2006
  8.000489
  1.149302
  0.000000
  0.102445
  9.252236
  2005
  8.138591
  1.095485
  0.000000
  0.085913
  9.319989
  2004
  8.582877
  1.339665
  0.000000
  0.160576
  10.083118
  2003
  9.069732
  1.344907
  0.000000
  0.174960
  10.589599
  2002
  10.131527
  1.137730
  0.000000
  0.112234
  11.381491
  2001
  10.225915
  1.344030
  0.000000
  0.192418
  11.762363
  2000
  10.590520
  0.614903
  0.000000
  0.000000
  11.205423
  1999
  12.539828
  0.643746
  0.000000
  0.000000
  13.183574
  1998
  11.690433
  0.570600
  0.000000
  0.000000
  12.261033
  1997
  13.456461
  0.326416
  0.000000
  0.000000
  13.782877
  1996
  12.189280
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  12.189280
  1995
  1.058737
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.058737
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  175.835132
  57.550371
  0.000000
  233.385503
  2024
  0.760777
  0.732301
  0.000000
  1.493078
  2023
  2.459392
  2.148499
  0.000000
  4.607891
  2022
  2.708550
  2.180771
  0.000000
  4.889321
  2021
  3.195974
  2.135556
  0.000000
  5.331530
  2020
  2.844077
  2.121946
  0.000000
  4.966023
  2019
  3.024922
  2.260009
  0.000000
  5.284931
  2018
  2.848197
  1.833562
  0.000000
  4.681759
  2017
  3.101975
  2.158834
  0.000000
  5.260809
  2016
  3.399434
  2.094637
  0.000000
  5.494071
  2015
  3.088304
  2.133203
  0.000000
  5.221507
  2014
  2.948013
  1.970568
  0.000000
  4.918581
  2013
  3.462258
  2.085681
  0.000000
  5.547939
  2012
  3.180785
  1.920620
  0.000000
  5.101405
  2011
  3.704821
  2.082177
  0.000000
  5.786998
  2010
  3.209953
  1.790733
  0.000000
  5.000686
  2009
  4.561343
  2.005497
  0.000000
  6.566840
  2008
  5.460214
  2.052354
  0.000000
  7.512568
  2007
  6.202968
  1.883672
  0.000000
  8.086640
  2006
  8.000489
  2.035423
  0.000000
  10.035912
  2005
  8.138591
  1.893115
  0.000000
  10.031706
  2004
  8.582877
  2.143637
  0.000000
  10.726514
  2003
  9.068517
  2.131473
  0.000000
  11.199990
  2002
  10.131527
  2.027861
  0.000000
  12.159388
  2001
  10.225915
  2.086386
  0.000000
  12.312301
  2000
  10.590520
  2.053240
  0.000000
  12.643760
  1999
  12.539828
  2.138289
  0.000000
  14.678117
  1998
  11.690433
  1.974892
  0.000000
  13.665325
  1997
  13.456461
  1.933714
  0.000000
  15.390175
  1996
  12.189280
  1.419792
  0.000000
  13.609072
  1995
  1.058737
  0.121929
  0.000000
  1.180666
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  25.02.1985
  10.06.1985
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  29.07.1985
  18.09.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  06.11.1985
  13.01.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  16.01.1986
  06.03.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  06.03.1986
  05.04.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  23.07.1986
  06.09.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  11.05.1987
  07.06.1987
  APPRAISAL
  JUNKED
  NOT APPLICABLE
  09.06.1987
  02.08.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  04.08.1987
  08.08.1987
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  12.12.2000
  08.01.2001
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  08.01.2001
  21.01.2001
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  28.10.1986
  09.12.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  14.06.1990
  13.08.1990
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  18.04.2015
  19.05.2015
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  28.06.2019
  05.07.2019
  PRODUCTION
  OIL
  03.06.2009
  31.03.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  26.12.2015
  03.01.2016
  INJECTION
  WATER
  13.07.2011
  14.10.2011
  INJECTION
  WATER
  12.10.2017
  04.11.2017
  INJECTION
  WATER
  24.07.2021
  20.08.2021
  PRODUCTION
  OIL
  29.02.2016
  29.03.2016
  PRODUCTION
  OIL
  26.11.2023
  20.01.2024
  PRODUCTION
  OIL
  18.03.2001
  25.04.2001
  PRODUCTION
  OIL
  07.12.2018
  23.12.2018
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  10.06.1997
  20.12.1997
  PRODUCTION
  OIL
  03.08.2013
  29.09.2013
  PRODUCTION
  OIL
  28.04.1996
  10.06.1996
  PRODUCTION
  OIL
  09.02.2000
  01.03.2000
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  04.03.2000
  06.04.2000
  PRODUCTION
  OIL
  24.08.2019
  08.09.2019
  PRODUCTION
  OIL
  31.12.2002
  02.02.2003
  PRODUCTION
  OIL
  24.04.2006
  11.06.2006
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  13.06.2006
  23.06.2006
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  26.06.2006
  27.08.2006
  PRODUCTION
  OIL
  22.12.2022
  03.10.2023
  PRODUCTION
  09.10.2004
  29.10.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  31.10.2004
  30.11.2004
  PRODUCTION
  OIL
  26.10.2020
  24.11.2020
  PRODUCTION
  OIL
  13.07.1999
  18.08.1999
  PRODUCTION
  OIL
  07.02.2019
  09.02.2020
  INJECTION
  WATER
  04.11.1993
  01.01.1995
  PRODUCTION
  OIL
  02.02.2014
  01.03.2014
  PRODUCTION
  OIL
  03.03.2014
  11.03.2014
  PRODUCTION
  OIL
  22.05.2019
  12.06.2019
  INJECTION
  WATER
  27.01.2006
  19.02.2006
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  25.02.2006
  30.03.2006
  INJECTION
  WATER/GAS
  25.04.2020
  15.05.2020
  PRODUCTION
  OIL
  25.10.2001
  22.11.2001
  PRODUCTION
  OIL
  12.08.1993
  16.02.1994
  PRODUCTION
  OIL
  15.04.2007
  24.04.2007
  OBSERVATION
  OIL
  25.04.2007
  07.05.2007
  PRODUCTION
  DRY
  05.06.2014
  11.07.2014
  OBSERVATION
  OIL
  12.07.2014
  18.07.2014
  PRODUCTION
  OIL
  02.04.1998
  05.05.1998
  PRODUCTION
  OIL
  27.04.2016
  13.05.2016
  PRODUCTION
  OIL
  11.10.1993
  26.12.2000
  PRODUCTION
  OIL
  04.09.2013
  16.10.2013
  PRODUCTION
  OIL
  12.10.2016
  09.11.2016
  PRODUCTION
  OIL
  02.06.2023
  21.06.2023
  PRODUCTION
  OIL
  13.10.1992
  14.12.1992
  PRODUCTION
  OIL
  26.06.2015
  12.07.2015
  INJECTION
  WATER
  23.09.2021
  01.10.2021
  INJECTION
  WATER
  02.01.2012
  06.03.2012
  PRODUCTION
  OIL
  04.02.1998
  09.03.1998
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  18.07.2000
  20.08.2000
  PRODUCTION
  OIL
  17.03.2002
  21.05.2002
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  05.10.2002
  12.10.2002
  PRODUCTION
  OIL
  19.09.1993
  23.10.1996
  INJECTION
  WATER
  21.04.2017
  11.05.2017
  PRODUCTION
  OIL
  08.11.1999
  16.12.1999
  PRODUCTION
  OIL
  29.01.2009
  24.03.2009
  PRODUCTION
  OIL
  24.05.2005
  09.07.2005
  INJECTION
  WATER
  30.03.2022
  18.04.2022
  INJECTION
  WATER
  07.11.1992
  14.09.1997
  PRODUCTION
  OIL
  18.01.2005
  28.01.2005
  PRODUCTION
  OIL
  25.02.2013
  08.04.2013
  OBSERVATION
  OIL
  12.04.2013
  27.04.2013
  PRODUCTION
  OIL
  04.09.2022
  27.09.2022
  INJECTION
  WATER
  16.08.1993
  10.12.1993
  PRODUCTION
  OIL
  30.08.2005
  28.10.2005
  PRODUCTION
  OIL
  29.10.2005
  01.12.2005
  PRODUCTION
  OIL
  22.10.2002
  11.11.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.12.2002
  20.12.2002
  PRODUCTION
  OIL
  04.08.2007
  14.08.2007
  OBSERVATION
  OIL
  17.08.2007
  29.08.2007
  PRODUCTION
  OIL
  31.07.2018
  28.08.2018
  PRODUCTION
  OIL
  03.07.2002
  25.07.2002
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  28.12.2001
  21.01.2002
  PRODUCTION
  OIL
  11.11.2021
  13.12.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  22.10.1992
  16.03.1993
  PRODUCTION
  OIL
  24.12.2013
  11.02.2014
  PRODUCTION
  OIL
  27.06.2017
  17.07.2017
  INJECTION
  WATER
  30.06.2003
  26.07.2003
  OBSERVATION
  OIL
  27.07.2003
  18.08.2003
  PRODUCTION
  OIL
  27.06.2018
  03.07.2018
  INJECTION
  WATER
  29.10.1992
  09.01.1994
  PRODUCTION
  OIL
  19.06.2001
  11.07.2001
  PRODUCTION
  OIL
  12.07.2001
  19.07.2001
  PRODUCTION
  OIL
  13.03.2005
  19.03.2005
  OBSERVATION
  OIL
  21.03.2005
  01.04.2005
  OBSERVATION
  OIL
  03.04.2005
  10.04.2005
  PRODUCTION
  OIL
  16.05.2021
  04.06.2021
  PRODUCTION
  OIL
  23.09.1993
  17.04.1997
  PRODUCTION
  OIL
  29.08.2008
  26.10.2008
  PRODUCTION
  OIL
  29.11.2016
  28.02.2017
  PRODUCTION
  OIL
  20.10.1998
  21.12.1998
  INJECTION
  WATER
  31.03.1994
  25.04.1994
  INJECTION
  GAS
  01.02.2004
  18.02.2004
  OBSERVATION
  OIL
  23.02.2004
  11.04.2004
  PRODUCTION
  OIL
  12.04.2004
  20.04.2004
  PRODUCTION
  OIL
  14.05.1998
  20.06.1998
  PRODUCTION
  OIL
  14.08.2004
  14.09.2004
  INJECTION
  WATER
  17.06.2020
  04.07.2020
  INJECTION
  WATER
  29.07.2001
  15.08.2001
  PRODUCTION
  OIL
  12.06.2008
  20.07.2008
  PRODUCTION
  OIL
  30.06.2016
  26.07.2016
  PRODUCTION
  OIL
  11.08.2002
  03.09.2002
  OBSERVATION
  OIL
  12.09.2002
  19.09.2002
  PRODUCTION
  OIL
  30.08.2015
  15.11.2015
  PRODUCTION
  OIL
  15.09.1999
  14.10.1999
  INJECTION
  WATER
  23.06.2012
  01.08.2012
  PRODUCTION
  OIL
  26.01.2021
  09.02.2021
  PRODUCTION
  OIL
  17.02.1999
  09.04.1999
  PRODUCTION
  OIL
  08.02.2007
  11.03.2007
  PRODUCTION
  OIL
  25.02.2015
  20.03.2015
  PRODUCTION
  OIL
  18.10.1993
  21.10.2000
  PRODUCTION
  OIL
  09.06.2011
  17.06.2011
  PRODUCTION
  OIL
  18.08.2016
  03.09.2016
  PRODUCTION
  OIL
  03.10.1993
  24.12.1996
  PRODUCTION
  OIL
  27.11.2010
  28.03.2011
  PRODUCTION
  OIL
  03.04.2019
  25.07.2019
  PRODUCTION
  OIL
  19.01.2001
  16.02.2001
  PRODUCTION
  OIL
  03.05.1999
  16.06.1999
  PRODUCTION
  OIL
  29.03.2018
  15.04.2018
  PRODUCTION
  OIL
  28.05.2004
  29.06.2004
  INJECTION
  WATER
  09.08.1993
  14.03.1994
  PRODUCTION
  OIL
  04.10.2003
  27.11.2003
  PRODUCTION
  OIL
  07.11.2019
  03.12.2019
  PRODUCTION
  OIL
  04.12.2019
  09.12.2019
  PRODUCTION
  OIL
  19.10.1993
  08.04.1996
  INJECTION
  WATER
  04.10.2012
  13.12.2012
  PRODUCTION
  OIL
  18.10.1992
  07.02.1993
  PRODUCTION
  OIL
  09.09.2014
  29.10.2014
  PRODUCTION
  OIL
  02.11.1992
  14.04.1993
  PRODUCTION
  OIL
  21.08.2017
  06.09.2017
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  20.04.2003
  24.05.2003
  PRODUCTION
  OIL
  14.04.2024
  05.05.2024
  PRODUCTION
  30.08.2001
  02.10.2001
  INJECTION
  WATER
  23.02.2003
  19.03.2003
  INJECTION
  WATER
  13.08.1994
  21.03.1995
  INJECTION
  WATER
  15.08.1994
  03.03.1995
  INJECTION
  WATER
  10.08.1994
  17.02.1995
  INJECTION
  WATER
  11.04.1999
  16.06.1999
  INJECTION
  WATER
  19.05.1994
  28.07.1994
  INJECTION
  WATER
  16.05.1994
  09.06.1994
  INJECTION
  WATER
  17.05.1994
  12.07.1994
  INJECTION
  WATER
  28.02.1999
  03.04.1999
  INJECTION
  WATER
  25.11.2003
  09.03.2004
  INJECTION
  WATER
  20.02.2000
  29.05.2000
  PRODUCTION
  OIL
  26.12.2010
  15.01.2011
  PRODUCTION
  OIL
  12.01.2018
  31.01.2018
  PRODUCTION
  OIL
  18.08.1999
  09.10.1999
  PRODUCTION
  OIL
  26.01.2009
  10.02.2009
  OBSERVATION
  OIL
  12.02.2009
  20.02.2009
  PRODUCTION
  OIL
  24.02.2009
  14.03.2009
  PRODUCTION
  OIL
  01.11.2019
  18.11.2019
  PRODUCTION
  OIL
  25.12.1999
  14.02.2000
  PRODUCTION
  OIL
  03.09.2001
  09.10.2001
  PRODUCTION
  OIL
  07.04.2005
  23.05.2005
  PRODUCTION
  OIL
  29.04.2011
  19.05.2011
  PRODUCTION
  OIL
  26.10.2001
  02.12.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  04.12.2001
  12.12.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.12.2001
  12.02.2002
  PRODUCTION
  OIL
  24.05.2006
  23.02.2007
  PRODUCTION
  OIL
  04.07.2022
  24.07.2022
  PRODUCTION
  OIL
  03.08.2000
  27.08.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  13.10.2000
  18.11.2000
  PRODUCTION
  OIL
  29.08.2002
  30.09.2002
  PRODUCTION
  OIL
  14.05.2016
  29.05.2016
  PRODUCTION
  OIL
  13.01.2001
  12.03.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  01.07.2001
  28.07.2001
  PRODUCTION
  OIL
  30.07.2001
  08.08.2001
  PRODUCTION
  OIL
  21.12.2021
  11.03.2022
  PRODUCTION
  OIL
  30.07.2000
  04.09.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.09.2000
  23.09.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  25.09.2000
  09.10.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  26.11.2000
  15.02.2001
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  19.02.2001
  25.02.2001
  PRODUCTION
  OIL
  20.07.2009
  27.07.2009
  PRODUCTION
  OIL
  28.07.2009
  05.08.2009
  PRODUCTION
  OIL
  29.01.2019
  12.02.2019
  PRODUCTION
  OIL
  05.07.2020
  20.07.2020
  PRODUCTION
  OIL
  13.01.2001
  10.04.2001
  PRODUCTION
  OIL
  31.03.2006
  25.04.2006
  PRODUCTION
  OIL
  07.07.2003
  14.12.2003
  INJECTION
  WATER
  31.07.2014
  18.08.2014
  INJECTION
  WATER
  25.04.2002
  23.06.2002
  INJECTION
  WATER
  20.09.2017
  13.10.2017
  INJECTION
  WATER
  01.07.2003
  19.11.2003
  INJECTION
  WATER
  05.04.2017
  10.06.2017
  INJECTION
  WATER
  17.03.2002
  02.04.2002
  INJECTION
  WATER
  31.03.2014
  23.04.2014
  INJECTION
  WATER
  13.02.2017
  28.02.2017
  INJECTION
  WATER
  19.04.2023
  16.05.2023
  PRODUCTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status