Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

ALVHEIM

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ALVHEIM
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1998
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  2845712
 • Bilde

  Bilde
  ALVHEIM Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  08.06.2008
  Approved for production
  06.10.2004
  07.06.2008
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  24/6
  25/4
  25/4
  24/6
  25/4
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  10.02.2022
  KEG-prosjektet(Kobra East og Gekko)
  PDO
  06.10.2004
  Kongen i statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  80.000000
  NO
  20.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  62.78
  17.19
  0.00
  0.00
  79.97
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  124.00
  1.00
  12.00
  20.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  11.50
  8.85
  0.00
  0.00
  20.35
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Alvheim ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, ti kilometer vest for Heimdal og nær grensen til britisk sektor. Feltet omfatter seks forekomster; Kameleon, Boa, Kneler, Viper, Kobra og Gekko. Boa ligger delvis på britisk sektor. Vanndybden er 120-130 meter. Alvheim ble påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner knyttet til et produksjons- og lagerskip, Alvheim FPSO. Produksjonen startet i 2008. Vilje-, Volund-, Bøyla- og Skogulfeltene er knyttet opp til Alvheim. PUD for utbygging av forekomstene Kobra Øst og Gekko ble godkjent i 2022.
  13.12.2023
  Reservoar
  Alvheim produserer olje og gass fra paleocen sandstein i Hermod- og Heimdalformasjonene. Reservoarene ligger i undersjøiske vifteavsetninger og injektitter, for det meste på 2100-2200 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med naturlig vanndriv fra en underliggende vannsone.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen blir stabilisert og lagret på Alvheimskipet før den eksporteres med tankskip. Prosessert rikgass transporteres via rørledning fra Alvheim til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sokkel.
  28.02.2023
  Status
  Som følge av større tilstedeværende volumer og lengre tilleggsbrønner har Alvheim fått en betydelig økning i estimerte utvinnbare olje- og gassressurser siden PUD. Kobra Øst og Gekko ble satt i produksjon i 2023, og produksjonsbidraget fra disse forekomstene vil øke produksjonsnivået på Alvheim. Feltet Tyrving er under utbygging som ny tilknytning til Alvheimskipet.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  14290
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  33239
  2022
  1480
  2021
  2216
  2020
  3067
  2019
  487
  2018
  1103
  2017
  1079
  2016
  1990
  2015
  2482
  2014
  220
  2013
  237
  2012
  1170
  2011
  1354
  2010
  1320
  2009
  433
  2008
  2684
  2007
  4339
  2006
  3840
  2005
  3253
  2004
  485
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  51.845260
  8.448956
  0.000000
  0.000000
  60.294216
  2024
  0.824010
  0.247847
  0.000000
  0.000000
  1.071857
  2023
  1.481229
  0.502307
  0.000000
  0.000000
  1.983536
  2022
  2.218872
  0.664654
  0.000000
  0.000000
  2.883526
  2021
  2.444274
  0.583639
  0.000000
  0.000000
  3.027913
  2020
  2.394925
  0.593248
  0.000000
  0.000000
  2.988173
  2019
  2.868074
  0.616794
  0.000000
  0.000000
  3.484868
  2018
  3.131467
  0.508684
  0.000000
  0.000000
  3.640151
  2017
  4.198475
  0.571078
  0.000000
  0.000000
  4.769553
  2016
  3.320946
  0.500070
  0.000000
  0.000000
  3.821016
  2015
  2.570397
  0.392734
  0.000000
  0.000000
  2.963131
  2014
  3.159633
  0.572892
  0.000000
  0.000000
  3.732525
  2013
  3.491581
  0.604608
  0.000000
  0.000000
  4.096189
  2012
  4.024356
  0.625510
  0.000000
  0.000000
  4.649866
  2011
  3.862956
  0.460501
  0.000000
  0.000000
  4.323457
  2010
  4.599419
  0.442043
  0.000000
  0.000000
  5.041462
  2009
  4.986074
  0.436425
  0.000000
  0.000000
  5.422499
  2008
  2.268572
  0.125922
  0.000000
  0.000000
  2.394494
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  51.582151
  9.262472
  0.000000
  60.844623
  2024
  0.824010
  0.263629
  0.000000
  1.087639
  2023
  1.481229
  0.549926
  0.000000
  2.031155
  2022
  2.218872
  0.719777
  0.000000
  2.938649
  2021
  2.444274
  0.650646
  0.000000
  3.094920
  2020
  2.394925
  0.687184
  0.000000
  3.082109
  2019
  2.868074
  0.671994
  0.000000
  3.540068
  2018
  3.131467
  0.565769
  0.000000
  3.697236
  2017
  4.198475
  0.633998
  0.000000
  4.832473
  2016
  3.320946
  0.553524
  0.000000
  3.874470
  2015
  2.570397
  0.437675
  0.000000
  3.008072
  2014
  3.120268
  0.607796
  0.000000
  3.728064
  2013
  3.409374
  0.627195
  0.000000
  4.036569
  2012
  4.006969
  0.658554
  0.000000
  4.665523
  2011
  3.846961
  0.491673
  0.000000
  4.338634
  2010
  4.514096
  0.463220
  0.000000
  4.977316
  2009
  4.954855
  0.477091
  0.000000
  5.431946
  2008
  2.276959
  0.202821
  0.000000
  2.479780
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  25.05.1998
  08.07.1998
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  18.04.2003
  22.04.2003
  APPRAISAL
  JUNKED
  NOT APPLICABLE
  22.04.2003
  02.06.2003
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  13.10.1974
  22.11.1974
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  21.03.2003
  17.04.2003
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  03.06.2003
  22.06.2003
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  20.10.2009
  10.11.2009
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  APPRAISAL
  WILL NEVER BE DRILLED
  03.06.2018
  06.06.2018
  APPRAISAL
  JUNKED
  NOT APPLICABLE
  29.09.2018
  09.10.2018
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  06.06.2018
  28.09.2018
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  16.07.1997
  30.08.1997
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  13.09.2000
  14.10.2000
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  29.05.2024
  02.06.2024
  OBSERVATION
  OIL
  02.06.2024
  07.06.2023
  OBSERVATION
  OIL
  07.07.2007
  29.07.2007
  OBSERVATION
  OIL
  31.07.2007
  30.08.2007
  PRODUCTION
  OIL
  31.08.2007
  16.09.2007
  PRODUCTION
  OIL
  25.06.2008
  27.12.2008
  PRODUCTION
  OIL
  04.07.2008
  14.07.2008
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  16.07.2008
  21.08.2008
  PRODUCTION
  OIL
  22.08.2008
  26.09.2008
  PRODUCTION
  OIL
  27.09.2008
  07.10.2008
  PRODUCTION
  OIL
  09.07.2007
  06.11.2007
  PRODUCTION
  OIL
  20.09.2015
  08.10.2015
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  09.10.2015
  14.10.2015
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.10.2015
  21.10.2015
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  22.10.2015
  25.11.2015
  PRODUCTION
  OIL
  26.11.2015
  20.12.2015
  PRODUCTION
  OIL
  21.12.2015
  02.01.2016
  PRODUCTION
  OIL
  20.06.2017
  25.08.2017
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  25.10.2017
  12.12.2017
  PRODUCTION
  OIL
  23.06.2017
  23.07.2017
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  24.07.2017
  27.07.2017
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  29.07.2017
  17.09.2017
  PRODUCTION
  OIL
  18.09.2017
  30.09.2017
  PRODUCTION
  OIL
  01.10.2017
  14.10.2017
  PRODUCTION
  OIL
  06.11.2020
  09.12.2020
  PRODUCTION
  OIL
  10.12.2020
  23.12.2020
  PRODUCTION
  OIL
  24.12.2020
  31.12.2020
  PRODUCTION
  OIL
  06.12.2006
  01.01.2007
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  02.01.2007
  09.01.2007
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  11.01.2007
  17.01.2007
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.01.2007
  13.02.2007
  PRODUCTION
  OIL
  30.03.2007
  28.02.2008
  PRODUCTION
  OIL
  05.05.2008
  14.05.2008
  PRODUCTION
  OIL
  15.05.2008
  28.05.2008
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2007
  21.04.2007
  OBSERVATION
  OIL
  23.04.2007
  04.04.2008
  PRODUCTION
  OIL
  05.04.2008
  20.04.2008
  PRODUCTION
  OIL
  05.06.2010
  24.06.2010
  OBSERVATION
  OIL/GAS
  26.06.2010
  02.08.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  03.08.2010
  16.08.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  01.04.2012
  30.04.2012
  OBSERVATION
  OIL
  01.05.2012
  28.05.2012
  PRODUCTION
  OIL
  29.05.2012
  16.06.2012
  PRODUCTION
  OIL
  12.07.2012
  27.07.2012
  PRODUCTION
  OIL
  10.06.2018
  20.06.2018
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  23.06.2018
  27.06.2018
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  28.06.2018
  02.07.2018
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  03.07.2018
  06.08.2018
  PRODUCTION
  OIL
  07.08.2018
  24.08.2018
  PRODUCTION
  OIL
  25.08.2018
  04.09.2018
  PRODUCTION
  OIL
  26.09.2021
  18.11.2021
  PRODUCTION
  OIL
  19.11.2021
  02.12.2021
  PRODUCTION
  OIL
  10.09.2019
  16.09.2019
  OBSERVATION
  17.09.2019
  22.09.2019
  OBSERVATION
  28.08.2019
  09.09.2019
  OBSERVATION
  01.06.2023
  14.06.2023
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.06.2023
  26.06.2023
  PRODUCTION
  OIL
  26.06.2023
  15.08.2023
  PRODUCTION
  OIL
  11.07.2023
  27.07.2023
  PRODUCTION
  OIL
  06.09.2006
  09.09.2006
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.09.2006
  20.09.2006
  INJECTION
  WATER
  25.08.2006
  03.09.2006
  INJECTION
  WATER
  29.06.2006
  25.10.2006
  PRODUCTION
  OIL
  24.06.2006
  20.07.2006
  PRODUCTION
  OIL
  10.05.2006
  03.06.2006
  OBSERVATION
  OIL
  14.06.2006
  04.08.2006
  PRODUCTION
  OIL
  14.12.2007
  18.12.2007
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  18.12.2007
  27.01.2008
  PRODUCTION
  OIL
  19.05.2015
  12.06.2015
  OBSERVATION
  OIL
  14.06.2015
  02.07.2015
  OBSERVATION
  OIL
  06.07.2015
  18.07.2015
  PRODUCTION
  OIL
  19.07.2015
  24.08.2015
  PRODUCTION
  OIL
  29.03.2020
  13.04.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.04.2020
  22.07.2020
  PRODUCTION
  OIL
  23.07.2020
  13.08.2020
  PRODUCTION
  OIL
  14.08.2020
  22.08.2020
  PRODUCTION
  OIL
  18.10.2010
  16.11.2010
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.11.2010
  25.11.2010
  OBSERVATION
  OIL
  21.06.2011
  21.07.2011
  PRODUCTION
  OIL
  22.07.2011
  06.08.2011
  PRODUCTION
  OIL
  28.10.2010
  01.01.2011
  PRODUCTION
  OIL
  02.01.2011
  16.01.2011
  PRODUCTION
  OIL
  04.11.2010
  21.02.2011
  PRODUCTION
  OIL
  22.02.2011
  30.04.2011
  PRODUCTION
  OIL
  13.05.2011
  27.05.2011
  PRODUCTION
  OIL
  19.10.2014
  06.02.2015
  PRODUCTION
  OIL
  01.11.2023
  06.11.2023
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  07.11.2023
  09.11.2023
  OBSERVATION
  OIL
  10.11.2023
  17.11.2023
  OBSERVATION
  OIL
  19.11.2023
  17.12.2023
  PRODUCTION
  OIL
  18.12.2023
  05.01.2024
  PRODUCTION
  OIL
  09.01.2023
  27.01.2023
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  30.01.2023
  05.02.2023
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  06.02.2023
  25.02.2023
  PRODUCTION
  OIL
  26.02.2023
  11.03.2023
  PRODUCTION
  OIL
  12.03.2023
  19.03.2023
  PRODUCTION
  OIL
  28.08.2023
  08.09.2023
  PRODUCTION
  OIL
  08.09.2023
  17.09.2023
  PRODUCTION
  OIL
  24.09.2023
  13.10.2023
  PRODUCTION
  12.01.2023
  08.04.2023
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.04.2023
  22.04.2023
  PRODUCTION
  OIL
  23.04.2023
  02.05.2023
  PRODUCTION
  OIL
  03.05.2023
  10.05.2023
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status