Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

VALEMON

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VALEMON
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1985
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  20460969
 • Bilde

  Bilde
  VALEMON Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  03.01.2015
  Approved for production
  09.06.2011
  02.01.2015
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  30/1
  34/10
  34/11
  34/10
  34/11
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  09.06.2011
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  66.775000
  NO
  30.000000
  NO
  3.225000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  2.05
  14.77
  0.22
  0.00
  17.24
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  13.00
  0.00
  61.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.16
  1.38
  0.09
  0.00
  1.71
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Valemon ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, like vest for Kvitebjørn. Vanndybden er 135 meter. Valemon ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med en fast produksjonsinnretning med forenklet separasjonsprosess. Innretningen fjernstyres fra et driftssenter på land. Produksjonen startet i 2015.
  28.02.2023
  Reservoar
  Valemon produserer gass og kondensat fra sandstein av tidligjura alder i Cookformasjonen og av mellomjura alder i Brentgruppen. Forekomsten har en kompleks struktur med mange forkastninger. Reservoarene ligger på 3900-4200 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT).
  28.02.2023
  Utvinning
  Valemon produseres med trykkavlastning
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Kvitebjørn-innretningen for prosessering. Rikgass transporteres i Kvitebjørn Gassrør til Kollsnesterminalen, mens kondensat fraktes i en rørledning tilknyttet Troll Oljerør II for videre transport til terminalen på Mongstad. Fram til midten av 2023 ble gassen eksportert til Heimdal.
  14.12.2023
  Status
  Basert på produksjonserfaring, og på grunn av raskt trykkfall i reservoarene, har de utvinnbare volumene blitt betydelig redusert i forhold til PUD-estimatene. Den andre borekampanjen med fire nye brønner startet i 2021, og den siste brønnen ble satt i produksjon i 2023. Produksjonsbidraget fra de nye brønnene er under forventning. Gasseksport fra Valemon ble omrutet til Kollsnesterminalen via Kvitebjørn etter at Heimdalinnretningen ble stengt ned i 2023.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  1191
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  25894
  2022
  2024
  2021
  457
  2020
  77
  2019
  134
  2018
  271
  2017
  1890
  2016
  1692
  2015
  2373
  2014
  5858
  2013
  5732
  2012
  3902
  2011
  1399
  2010
  85
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  1.896555
  13.630365
  0.000000
  0.088083
  15.615003
  2024
  0.022218
  0.174563
  0.000000
  0.008776
  0.205557
  2023
  0.058801
  0.410489
  0.000000
  0.010486
  0.479776
  2022
  0.093950
  0.505054
  0.000000
  0.001016
  0.600020
  2021
  0.082554
  0.643675
  0.000000
  0.002458
  0.728687
  2020
  0.117568
  1.023160
  0.000000
  0.004913
  1.145641
  2019
  0.184810
  1.545518
  0.000000
  0.003348
  1.733676
  2018
  0.300638
  2.366767
  0.000000
  0.005554
  2.672959
  2017
  0.319483
  2.599181
  0.000000
  0.010747
  2.929411
  2016
  0.450559
  2.845513
  0.000000
  0.012361
  3.308433
  2015
  0.265974
  1.516445
  0.000000
  0.028424
  1.810843
  2014
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  14.137728
  1.458692
  15.596420
  2024
  0.000000
  0.216869
  0.025236
  0.242105
  2023
  0.000000
  0.473061
  0.058325
  0.531386
  2022
  0.000000
  0.538503
  0.086865
  0.625368
  2021
  0.000000
  0.669249
  0.068355
  0.737604
  2020
  0.000000
  1.060165
  0.099776
  1.159941
  2019
  0.000000
  1.551146
  0.148541
  1.699687
  2018
  0.000000
  2.445418
  0.216617
  2.662035
  2017
  0.000000
  2.662476
  0.216783
  2.879259
  2016
  0.000000
  2.922913
  0.333828
  3.256741
  2015
  0.000000
  1.597928
  0.204366
  1.802294
  2014
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  06.05.1985
  13.10.1985
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  05.02.1992
  01.07.1992
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  15.07.1999
  19.09.1999
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  09.12.1998
  14.04.1999
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  03.02.2006
  03.07.2006
  APPRAISAL
  PLUGGED
  GAS/CONDENSATE
  01.11.2016
  26.01.2017
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  13.02.2017
  03.04.2017
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  25.07.2022
  11.10.2022
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  20.02.2014
  26.05.2014
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  29.04.2015
  22.06.2015
  PRODUCTION
  GAS
  09.06.2014
  11.04.2015
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  02.01.2023
  30.04.2023
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  23.01.2014
  07.02.2014
  INJECTION
  WATER
  08.07.2015
  20.09.2015
  PRODUCTION
  GAS
  16.07.2017
  18.08.2017
  PRODUCTION
  GAS
  14.04.2016
  09.08.2016
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  05.04.2022
  07.06.2022
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  01.11.2016
  26.01.2017
  PRODUCTION
  GAS
  16.12.2012
  15.09.2013
  PRODUCTION
  GAS
  07.12.2012
  15.06.2013
  PRODUCTION
  GAS
  17.12.2021
  04.02.2022
  PRODUCTION
  DRY
  28.09.2013
  11.12.2013
  PRODUCTION
  GAS
  06.04.2017
  31.05.2017
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  01.09.2017
  21.10.2017
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  30.09.2015
  19.12.2015
  PRODUCTION
  GAS
  18.01.2016
  19.03.2016
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  15.10.2012
  26.10.2012
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  29.10.2012
  25.11.2012
  INJECTION
  CUTTINGS
  19.04.2016
  13.10.2016
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status