Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

VOLUND

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VOLUND
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1994
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  4380167
 • Bilde

  Bilde
  VOLUND Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  10.09.2009
  Approved for production
  18.01.2007
  09.09.2009
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  24/9
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  18.01.2007
  Kongen i statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  100.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  12.57
  1.67
  0.00
  0.00
  14.24
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  22.00
  0.00
  2.00
  2.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.67
  0.11
  0.00
  0.00
  0.78
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Volund ligger i Nordsjøen, ti kilometer sør for Alvheim. Vanndybden er 120 meter. Volund ble påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med fire horisontale produksjonsbrønner og én injeksjonsbrønn. Bunnrammen er koblet opp til produksjons- og lagerskipet (FPSO) Alvheim. Produksjon startet i 2009. Senere ble enda en havbunnsramme installert.
  28.02.2023
  Reservoar
  Volund produserer olje fra sandstein av paleocen alder i Hermodformasjonen. Forekomsten er en unik injektitt-felle. Sanden ble remobilisert i tidlig eocen og injisert i den overliggende Balderformasjonen. Reservoaret ligger på 2000 meters dyp og har svært god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet blir produsert med betydelig trykkstøtte fra vannsonen og med injeksjon av produsert vann levert fra Alvheim-skipet.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Alvheimskipet. Oljen overføres til tankskip via en lastebøye, og assosiert gass sendes til rørsystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) og videre til St. Fergus i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  De nåværende utvinningsestimatene er betydelig høyere enn ved PUD, blant annet på grunn av tilleggsbrønner. Imidlertid avtar produksjonen fra feltet som følge av økende vanngjennombrudd.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  6
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  6047
  2022
  -10
  2021
  487
  2020
  0
  2019
  248
  2018
  7
  2017
  878
  2016
  481
  2015
  122
  2014
  94
  2013
  120
  2012
  435
  2011
  34
  2010
  748
  2009
  1257
  2008
  626
  2007
  502
  2006
  0
  2005
  18
  2004
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  11.905414
  1.565402
  0.000000
  0.000000
  13.470816
  2024
  0.027572
  0.005983
  0.000000
  0.000000
  0.033555
  2023
  0.099292
  0.042659
  0.000000
  0.000000
  0.141951
  2022
  0.188424
  0.076099
  0.000000
  0.000000
  0.264523
  2021
  0.284245
  0.069279
  0.000000
  0.000000
  0.353524
  2020
  0.478742
  0.096068
  0.000000
  0.000000
  0.574810
  2019
  0.644175
  0.144326
  0.000000
  0.000000
  0.788501
  2018
  0.894592
  0.165952
  0.000000
  0.000000
  1.060544
  2017
  0.575045
  0.078182
  0.000000
  0.000000
  0.653227
  2016
  0.401217
  0.051964
  0.000000
  0.000000
  0.453181
  2015
  0.723939
  0.110102
  0.000000
  0.000000
  0.834041
  2014
  1.092825
  0.128329
  0.000000
  0.000000
  1.221154
  2013
  1.864418
  0.166174
  0.000000
  0.000000
  2.030592
  2012
  1.990009
  0.180541
  0.000000
  0.000000
  2.170550
  2011
  1.830952
  0.170803
  0.000000
  0.000000
  2.001755
  2010
  0.801230
  0.078116
  0.000000
  0.000000
  0.879346
  2009
  0.008737
  0.000825
  0.000000
  0.000000
  0.009562
  2008
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  11.915752
  1.710989
  0.000000
  13.626741
  2024
  0.027572
  0.008198
  0.000000
  0.035770
  2023
  0.099292
  0.050446
  0.000000
  0.149738
  2022
  0.188424
  0.083510
  0.000000
  0.271934
  2021
  0.284245
  0.078287
  0.000000
  0.362532
  2020
  0.478742
  0.104554
  0.000000
  0.583296
  2019
  0.644175
  0.154178
  0.000000
  0.798353
  2018
  0.894592
  0.175884
  0.000000
  1.070476
  2017
  0.575045
  0.082560
  0.000000
  0.657605
  2016
  0.401217
  0.060732
  0.000000
  0.461949
  2015
  0.723939
  0.121735
  0.000000
  0.845674
  2014
  1.092825
  0.141420
  0.000000
  1.234245
  2013
  1.864418
  0.179294
  0.000000
  2.043712
  2012
  1.996013
  0.197755
  0.000000
  2.193768
  2011
  1.835198
  0.184896
  0.000000
  2.020094
  2010
  0.801220
  0.086590
  0.000000
  0.887810
  2009
  0.008835
  0.000950
  0.000000
  0.009785
  2008
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  07.12.1993
  26.01.1994
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  01.02.1994
  07.03.1994
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  02.03.2004
  25.03.2004
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  25.03.2004
  29.03.2004
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  05.04.2004
  11.04.2004
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  28.01.2009
  17.02.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  PRODUCTION
  24.12.2009
  18.01.2010
  OBSERVATION
  OIL/GAS
  29.01.2010
  24.02.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  25.02.2010
  14.04.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  11.11.2009
  05.12.2009
  OBSERVATION
  OIL/GAS
  06.12.2009
  13.05.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  15.04.2019
  23.04.2019
  PRODUCTION
  OIL
  12.02.2009
  12.03.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.03.2009
  31.03.2009
  INJECTION
  WATER
  11.04.2009
  30.04.2009
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  04.05.2009
  22.05.2009
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  31.08.2021
  18.09.2021
  PRODUCTION
  OIL
  08.09.2012
  02.10.2012
  OBSERVATION
  OIL
  04.10.2012
  23.10.2012
  PRODUCTION
  OIL
  05.02.2016
  09.03.2016
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.03.2016
  29.03.2016
  PRODUCTION
  OIL
  19.02.2016
  22.04.2016
  OBSERVATION
  OIL
  23.04.2016
  21.05.2016
  PRODUCTION
  OIL
  22.05.2016
  01.06.2016
  PRODUCTION
  OIL
  02.07.2016
  21.01.2017
  PRODUCTION
  OIL
  25.06.2016
  19.12.2016
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.12.2016
  28.12.2016
  OBSERVATION
  OIL
  23.01.2017
  13.04.2017
  PRODUCTION
  OIL
  14.04.2017
  07.05.2017
  PRODUCTION
  OIL
  08.05.2017
  16.05.2017
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status