Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

EMBLA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  EMBLA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1988
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43534
 • Bilde

  Bilde
  EMBLA Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  12.05.1993
  Approved for production
  14.12.1990
  11.05.1993
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  2/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  25.04.1995
  Endret PUD. kalt revidert PUD. Godkjent av Kongen i Statsråd
  Changed PDO
  14.12.1990
  Kongen i statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  39.896000
  NO
  35.112000
  NO
  12.388000
  NO
  7.604000
  NO
  5.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  12.51
  5.73
  0.67
  0.00
  19.51
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  49.00
  0.00
  17.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.36
  0.32
  0.04
  0.00
  0.76
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Embla ligger i sørlig del av norsk sektor i Nordsjøen, like sør for Eldfisk-feltet. Vanndybden er 70 meter. Allerede i 1974 ble olje påvist i en brønn på Embla, men feltet ble ikke påvist før i 1988. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1990. Feltet er bygd ut med en ubemannet brønnhodeinnretning som fjernstyres fra Eldfisk. Feltet begynte å produsere i 1993. Endret PUD for Embla ble godkjent i 1995.
  13.12.2023
  Reservoar
  Embla produserer olje og gass fra segmentert sandstein og konglomerat av devon og perm alder. Reservoaret ligger på mer enn 4000 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoaret har en kompleks struktur med mange forkastninger.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Olje og gass transporteres i rørledning til Eldfisk S-innretningen for behandling, og videre til Ekofisk-senteret for eksport. Gass fra Ekofiskområdet transporteres via Norpipe gassrørledning til Emden i Tyskland, mens oljen sendes i Norpipe oljerørledning til Teesside i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  I 2022 ble utvinningstillatelsen 018, som inkluderer Emblafeltet, forlenget til 2048. Som en del av utbyggingsprosjektet Eldfisk II ble Embla knyttet til Eldfisk S-innretningen. Dette forlenger levetiden til feltet. På grunn av reservoarets kompleksitet er det er ingen andre planer enn å optimalisere eksisterende brønner. For tiden er det fire aktive produksjonsbrønner.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  0
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  3725
  2022
  0
  2021
  3
  2020
  2
  2019
  2
  2018
  4
  2017
  27
  2016
  1
  2015
  121
  2014
  131
  2013
  150
  2012
  155
  2011
  65
  2010
  58
  2009
  27
  2008
  19
  2007
  1
  2006
  8
  2005
  418
  2004
  12
  2003
  133
  2002
  0
  2001
  0
  2000
  15
  1999
  353
  1998
  0
  1997
  0
  1996
  1
  1995
  3
  1994
  0
  1993
  373
  1992
  1183
  1991
  430
  1990
  30
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  11.776231
  5.040544
  0.000000
  1.167608
  17.984383
  2024
  0.057557
  0.047937
  0.000000
  0.010101
  0.115595
  2023
  0.172317
  0.209868
  0.000000
  0.045169
  0.427354
  2022
  0.070596
  0.118317
  0.000000
  0.027620
  0.216533
  2021
  0.067407
  0.092841
  0.000000
  0.020813
  0.181061
  2020
  0.076664
  0.094500
  0.000000
  0.024585
  0.195749
  2019
  0.087090
  0.102822
  0.000000
  0.020663
  0.210575
  2018
  0.146766
  0.105742
  0.000000
  0.022029
  0.274537
  2017
  0.184917
  0.109142
  0.000000
  0.021756
  0.315815
  2016
  0.154376
  0.102055
  0.000000
  0.020026
  0.276457
  2015
  0.129199
  0.083684
  0.000000
  0.016723
  0.229606
  2014
  0.192006
  0.075517
  0.000000
  0.017747
  0.285270
  2013
  0.125180
  0.068675
  0.000000
  0.014190
  0.208045
  2012
  0.120460
  0.091611
  0.000000
  0.018494
  0.230565
  2011
  0.147996
  0.117280
  0.000000
  0.022678
  0.287954
  2010
  0.172151
  0.155435
  0.000000
  0.031901
  0.359487
  2009
  0.224458
  0.145303
  0.000000
  0.031504
  0.401265
  2008
  0.218954
  0.144456
  0.000000
  0.031435
  0.394845
  2007
  0.196946
  0.110466
  0.000000
  0.025141
  0.332553
  2006
  0.329920
  0.158861
  0.000000
  0.038658
  0.527439
  2005
  0.281662
  0.135441
  0.000000
  0.029661
  0.446764
  2004
  0.400365
  0.158750
  0.000000
  0.040014
  0.599129
  2003
  0.403208
  0.108767
  0.000000
  0.033641
  0.545616
  2002
  0.387038
  0.079229
  0.000000
  0.035957
  0.502224
  2001
  0.495126
  0.082133
  0.000000
  0.043202
  0.620461
  2000
  0.636833
  0.225318
  0.000000
  0.061203
  0.923354
  1999
  0.700903
  0.251046
  0.000000
  0.062354
  1.014303
  1998
  0.484881
  0.185904
  0.000000
  0.039422
  0.710207
  1997
  0.736073
  0.296414
  0.000000
  0.061547
  1.094034
  1996
  0.998578
  0.355248
  0.000000
  0.071814
  1.425640
  1995
  1.272605
  0.389236
  0.000000
  0.085680
  1.747521
  1994
  1.415889
  0.428067
  0.000000
  0.096269
  1.940225
  1993
  0.688110
  0.210479
  0.000000
  0.045611
  0.944200
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  11.986604
  6.513101
  0.000000
  18.499705
  2024
  0.056324
  0.056776
  0.000000
  0.113100
  2023
  0.156626
  0.152110
  0.000000
  0.308736
  2022
  0.061352
  0.107556
  0.000000
  0.168908
  2021
  0.058983
  0.136535
  0.000000
  0.195518
  2020
  0.069558
  0.156865
  0.000000
  0.226423
  2019
  0.082000
  0.161164
  0.000000
  0.243164
  2018
  0.142128
  0.169588
  0.000000
  0.311716
  2017
  0.181705
  0.171597
  0.000000
  0.353302
  2016
  0.150988
  0.152191
  0.000000
  0.303179
  2015
  0.123352
  0.127533
  0.000000
  0.250885
  2014
  0.197694
  0.165054
  0.000000
  0.362748
  2013
  0.128519
  0.112182
  0.000000
  0.240701
  2012
  0.122114
  0.143710
  0.000000
  0.265824
  2011
  0.147246
  0.158814
  0.000000
  0.306060
  2010
  0.159768
  0.202799
  0.000000
  0.362567
  2009
  0.196052
  0.205790
  0.000000
  0.401842
  2008
  0.209094
  0.188501
  0.000000
  0.397595
  2007
  0.186613
  0.146192
  0.000000
  0.332805
  2006
  0.314426
  0.216336
  0.000000
  0.530762
  2005
  0.271735
  0.175536
  0.000000
  0.447271
  2004
  0.392202
  0.199289
  0.000000
  0.591491
  2003
  0.385746
  0.173404
  0.000000
  0.559150
  2002
  0.365558
  0.166954
  0.000000
  0.532512
  2001
  0.466316
  0.248181
  0.000000
  0.714497
  2000
  0.626579
  0.350096
  0.000000
  0.976675
  1999
  0.803717
  0.255672
  0.000000
  1.059389
  1998
  0.521951
  0.197529
  0.000000
  0.719480
  1997
  0.798353
  0.326167
  0.000000
  1.124520
  1996
  1.061444
  0.382519
  0.000000
  1.443963
  1995
  1.339660
  0.416730
  0.000000
  1.756390
  1994
  1.488530
  0.460537
  0.000000
  1.949067
  1993
  0.720271
  0.229194
  0.000000
  0.949465
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  25.12.1973
  10.04.1974
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  15.10.1987
  25.06.1988
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL
  14.10.1991
  01.11.1991
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  21.06.1989
  09.01.1990
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  13.09.1991
  14.10.1991
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  15.05.1990
  21.11.1990
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.11.1990
  31.03.1991
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  20.03.1991
  13.09.1991
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  09.11.1991
  17.06.1992
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  25.08.1999
  02.11.1999
  PRODUCTION
  OIL
  01.07.2005
  20.10.2005
  PRODUCTION
  OIL
  14.06.1999
  14.08.1999
  PRODUCTION
  OIL
  18.07.1993
  05.09.1993
  PRODUCTION
  OIL
  13.09.1991
  14.10.1991
  PRODUCTION
  OIL
  20.03.1991
  13.09.1991
  PRODUCTION
  OIL
  09.11.1991
  17.06.1992
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  22.04.1990
  23.04.1990
  SOIL DRILLING
  P&A
  24.04.1990
  25.04.1990
  SOIL DRILLING
  P&A