Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

GUDRUN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GUDRUN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1975
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  18116481
 • Bilde

  Bilde
  GUDRUN Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  07.04.2014
  Approved for production
  16.06.2010
  06.04.2014
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  15/3
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  19.12.2013
  PUD-fritak 15/3-9
  PDO Exemption
  16.06.2010
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  36.000000
  NO
  25.000000
  NO
  24.000000
  NO
  15.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  25.66
  18.48
  1.85
  0.00
  47.66
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  50.00
  23.00
  19.00
  29.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  5.23
  4.87
  0.25
  0.00
  10.58
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Gudrun ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 50 kilometer nord for Sleipner Øst. Vanndybden er 110 meter. Gudrun ble påvist i 1975, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Feltet er bygd ut med en bunnfast innretning med stålunderstell og boligkvarter og har delvis prosessanlegg. Gudrun er koblet til Sleipner A-innretningen gjennom to rørledninger; en for olje og en for våtgass. Det ble innvilget PUD-fritak for funnet 15/3-9 i 2013. Produksjonen startet i 2014.
  28.02.2023
  Reservoar
  Gudrun produserer olje og gass fra sandstein av senjura alder i Draupneformasjonen og av mellomjura alder i Huginformasjonen. Reservoarkvaliteten er generelt god i Draupneformasjonen som inneholder mesteparten av de utvinnbare ressursene. Huginformasjonen har mer variabel reservoarkvalitet. Reservoarene ligger på 4000-4700 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet blir hovedsakelig produsert med trykkavlastning. Siden 2022 produseres deler av reservoaret i Draupneformasjonen med vanninjeksjon.
  13.12.2023
  Transport
  Ustabilisert olje og rikgass transporteres i separate rørledninger til Sleipner A-innretningen for viderebehandling. Tørrgass eksporteres via Gassled (område D) til markedet, mens oljen transporteres til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen har begynt å avta. Vanninjeksjon i deler av Draupnereservoaret begynte i 2022. Den andre borekampanjen ble ferdigstilt i 2022, og flere boremål modnes for den tredje kampanjen. Ny 4D-seismikk ble samlet inn i 2023. Gudrun har fleksibilitet for tilknytning av funn i området.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  978
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  27192
  2022
  1835
  2021
  1951
  2020
  2129
  2019
  714
  2018
  211
  2017
  86
  2016
  335
  2015
  1669
  2014
  2604
  2013
  4674
  2012
  5127
  2011
  4779
  2010
  1078
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  20.703047
  14.078861
  0.000000
  3.006954
  37.788862
  2024
  0.274979
  0.235616
  0.000000
  0.027070
  0.537665
  2023
  1.258634
  0.982875
  0.000000
  0.114858
  2.356367
  2022
  1.449116
  1.220167
  0.000000
  0.119085
  2.788368
  2021
  1.245230
  1.206987
  0.000000
  0.219220
  2.671437
  2020
  1.431467
  1.348324
  0.000000
  0.268903
  3.048694
  2019
  1.972563
  1.495761
  0.000000
  0.293819
  3.762143
  2018
  2.378744
  1.630080
  0.000000
  0.322791
  4.331615
  2017
  3.192586
  2.009186
  0.000000
  0.479981
  5.681753
  2016
  3.400429
  1.727274
  0.000000
  0.474408
  5.602111
  2015
  3.018623
  1.539964
  0.000000
  0.472382
  5.030969
  2014
  1.080676
  0.682627
  0.000000
  0.214437
  1.977740
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  23.729981
  14.820683
  0.000000
  38.550664
  2024
  0.296563
  0.246990
  0.000000
  0.543553
  2023
  1.384348
  1.006168
  0.000000
  2.390516
  2022
  1.565069
  1.255853
  0.000000
  2.820922
  2021
  1.470554
  1.245856
  0.000000
  2.716410
  2020
  1.673804
  1.393344
  0.000000
  3.067148
  2019
  2.182306
  1.577022
  0.000000
  3.759328
  2018
  2.721603
  1.714233
  0.000000
  4.435836
  2017
  3.712084
  2.153988
  0.000000
  5.866072
  2016
  3.916394
  1.850717
  0.000000
  5.767111
  2015
  3.515219
  1.648010
  0.000000
  5.163229
  2014
  1.292037
  0.728502
  0.000000
  2.020539
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  27.11.1974
  06.07.1975
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  05.01.1979
  09.08.1979
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  26.04.2001
  01.09.2001
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  03.11.2005
  11.04.2006
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  19.05.2010
  13.08.2010
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  06.09.2020
  18.10.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  26.05.2022
  03.06.2022
  PRODUCTION
  WATER
  09.09.2020
  26.05.2021
  PRODUCTION
  WATER
  17.11.2011
  18.05.2014
  OBSERVATION
  OIL
  27.06.2014
  12.07.2014
  PRODUCTION
  OIL
  21.10.2011
  03.05.2014
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  13.11.2011
  21.10.2014
  PRODUCTION
  OIL
  16.11.2019
  10.11.2020
  PRODUCTION
  OIL
  28.10.2011
  08.03.2013
  PRODUCTION
  GAS
  12.05.2020
  27.11.2021
  INJECTION
  WATER
  16.05.2020
  02.03.2021
  INJECTION
  WATER
  15.10.2011
  17.09.2012
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  02.03.2022
  12.04.2022
  PRODUCTION
  OIL
  09.11.2011
  01.01.2015
  PRODUCTION
  OIL
  23.01.2015
  14.06.2015
  PRODUCTION
  OIL
  09.11.2019
  11.03.2020
  PRODUCTION
  OIL
  03.11.2011
  30.07.2015
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  20.10.2008
  21.10.2008
  SOIL DRILLING
  P&A
  22.10.2008
  23.10.2008
  SOIL DRILLING
  P&A
  24.10.2008
  25.10.2008
  SOIL DRILLING
  P&A
  28.10.2008
  29.10.2008
  SOIL DRILLING
  P&A
  01.11.2008
  02.11.2008
  SOIL DRILLING
  P&A
  15.08.2010
  19.08.2010
  SHALLOW GAS
  P&A