Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

TYRIHANS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  TYRIHANS
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1983
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  3960848
 • Bilde

  Bilde
  TYRIHANS Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  08.07.2009
  Approved for production
  16.02.2006
  07.07.2009
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6407/1
  6406/3
  6406/3
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  16.02.2006
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  58.835500
  NO
  23.145400
  NO
  18.019100
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  35.42
  47.32
  7.38
  0.00
  96.76
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  68.00
  20.00
  17.00
  57.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.91
  20.64
  2.94
  0.00
  28.14
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Tyrihans ligger i Norskehavet, 25 kilometer sørøst for Åsgard. Vanndybden i området er 270 meter. Tyrihans ble påvist i 1983, og plan for uybygging og drift (PUD) ble godkjent i 2006. Feltet er bygd ut med fem havbunnsrammer tilknyttet Kristin-innretningen, fire er til produksjon og gassinjeksjon og én til sjøvannsinjeksjon. Gass til injeksjon og gassløft leveres fra Åsgard B-innretningen. Produksjonen startet i 2009.
  14.12.2023
  Reservoar
  Tyrihans produserer olje og gass fra to forekomster; Tyrihans Sør og Tyrihans Nord. Tyrihans Sør har en oljekolonne med gasskappe rik på kondensat. Tyrihans Nord inneholder gass og kondensat med en tynn oljesone. Hovedreservoaret i begge forekomstene er i Garnformasjonen av mellomjura alder og ligger på 3500 meters dyp. Reservoarene er homogent, og kvaliteten er god. Det produseres også olje fra Ileformasjonen i midtre jura.
  14.12.2023
  Utvinning
  Tyrihans ble tidligere produsert med trykkstøtte fra vann- og gassinjeksjon. Hovedstrategien er nå trykkavlastning og utvidelse av gasskappen.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen sendes til Kristin-innretningen for prosessering. Gassen transporteres fra Kristin gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø, mens olje og kondensat sendes gjennom rørledning til lagerskipet Åsgard C for eksport med tankskip.
  28.02.2023
  Status
  Det arbeides med optimalisering av gassproduksjon ved å konvertere gassinjeksjonsbrønner og oljeproduksjonsbrønner til gassprodusenter. Samtidig evalueres det flere brønner i Ileformasjonen for å utvide oljeproduksjon.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  1693
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  21651
  2022
  86
  2021
  623
  2020
  88
  2019
  135
  2018
  495
  2017
  20
  2016
  -49
  2015
  415
  2014
  1186
  2013
  1674
  2012
  1775
  2011
  1822
  2010
  2101
  2009
  2336
  2008
  3528
  2007
  3284
  2006
  1578
  2005
  348
  2004
  206
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  33.720831
  27.835334
  0.000000
  7.770385
  69.326550
  2024
  0.089502
  0.549884
  0.000000
  0.097168
  0.736554
  2023
  0.579288
  3.134984
  0.000000
  0.546069
  4.260341
  2022
  0.698667
  3.106588
  0.000000
  0.517444
  4.322699
  2021
  0.727592
  2.643705
  0.000000
  0.625472
  3.996769
  2020
  0.861831
  2.905200
  0.000000
  0.807948
  4.574979
  2019
  0.954852
  3.244461
  0.000000
  0.970025
  5.169338
  2018
  1.144508
  2.926170
  0.000000
  0.913048
  4.983726
  2017
  1.566751
  3.167042
  0.000000
  0.950892
  5.684685
  2016
  1.642470
  2.141292
  0.000000
  0.719660
  4.503422
  2015
  2.552665
  1.798262
  0.000000
  0.661922
  5.012849
  2014
  3.516978
  1.173526
  0.000000
  0.479528
  5.170032
  2013
  3.464552
  0.352145
  0.000000
  0.159857
  3.976554
  2012
  5.148101
  0.024047
  0.000000
  0.012233
  5.184381
  2011
  5.120864
  0.270322
  0.000000
  0.124895
  5.516081
  2010
  4.056059
  0.049938
  0.000000
  0.022034
  4.128031
  2009
  1.596151
  0.347768
  0.000000
  0.162190
  2.106109
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  33.353332
  50.232256
  0.280133
  83.865721
  2024
  0.089695
  0.598065
  0.000000
  0.687760
  2023
  0.593183
  3.420448
  0.000000
  4.013631
  2022
  0.692697
  3.340455
  0.000000
  4.033152
  2021
  0.722038
  2.809016
  0.000000
  3.531054
  2020
  0.853380
  3.194400
  0.000000
  4.047780
  2019
  0.931476
  3.643115
  0.000000
  4.574591
  2018
  1.065307
  4.101446
  0.000000
  5.166753
  2017
  1.491913
  4.729577
  0.000000
  6.221490
  2016
  1.683557
  4.118313
  0.000000
  5.801870
  2015
  2.624616
  4.409870
  0.000000
  7.034486
  2014
  3.590417
  4.229839
  0.000000
  7.820256
  2013
  3.527372
  2.869164
  0.000000
  6.396536
  2012
  5.078393
  3.359295
  0.000000
  8.437688
  2011
  5.020584
  2.940746
  0.000000
  7.961330
  2010
  4.059896
  1.896224
  0.000000
  5.956120
  2009
  1.328808
  0.572283
  0.280133
  2.181224
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  21.09.2002
  15.11.2002
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  13.11.1982
  15.05.1983
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  17.09.1983
  16.01.1984
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  08.06.1996
  23.08.1996
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  21.08.2011
  30.09.2011
  OBSERVATION
  OIL
  01.10.2011
  22.10.2011
  PRODUCTION
  OIL
  23.10.2011
  19.11.2011
  PRODUCTION
  OIL
  08.09.2010
  26.10.2010
  INJECTION
  GAS
  11.09.2012
  18.10.2012
  OBSERVATION
  OIL
  21.10.2012
  13.11.2012
  PRODUCTION
  OIL
  14.11.2012
  09.12.2012
  PRODUCTION
  OIL
  14.02.2011
  26.04.2011
  OBSERVATION
  OIL
  29.04.2011
  13.06.2011
  PRODUCTION
  OIL
  14.06.2011
  07.07.2011
  PRODUCTION
  OIL
  10.05.2010
  28.06.2010
  OBSERVATION
  OIL/GAS
  30.06.2010
  19.07.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  20.07.2010
  08.08.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  PRODUCTION
  06.01.2013
  11.03.2013
  OBSERVATION
  OIL
  14.03.2013
  27.03.2013
  PRODUCTION
  OIL
  14.04.2013
  29.04.2013
  PRODUCTION
  OIL
  28.03.2013
  13.04.2013
  PRODUCTION
  OIL
  21.11.2018
  21.12.2018
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  23.04.2014
  27.05.2014
  OBSERVATION
  OIL
  28.05.2014
  05.06.2014
  PRODUCTION
  OIL
  06.06.2014
  17.06.2014
  PRODUCTION
  OIL
  18.06.2014
  28.06.2014
  PRODUCTION
  OIL
  06.03.2021
  20.04.2021
  OBSERVATION
  OIL/GAS
  22.04.2021
  02.05.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  04.12.2008
  22.01.2009
  PRODUCTION
  OIL
  24.01.2009
  06.02.2009
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  07.02.2009
  24.02.2009
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  15.06.2008
  03.07.2008
  OBSERVATION
  OIL
  13.08.2008
  24.09.2008
  PRODUCTION
  OIL
  21.04.2008
  11.06.2008
  INJECTION
  GAS
  24.01.2012
  19.03.2012
  OBSERVATION
  OIL
  20.03.2012
  05.04.2012
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  06.04.2012
  30.04.2012
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  PRODUCTION
  04.04.2009
  13.05.2009
  OBSERVATION
  OIL
  16.05.2009
  26.05.2009
  PRODUCTION
  OIL
  27.05.2009
  09.07.2009
  PRODUCTION
  OIL
  22.02.2010
  22.03.2010
  PRODUCTION
  OIL
  23.03.2010
  12.04.2010
  PRODUCTION
  OIL
  17.12.2009
  19.02.2010
  OBSERVATION
  OIL
  22.11.2010
  10.01.2011
  INJECTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status