Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

HEIMDAL

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  HEIMDAL
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1972
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43590
 • Bilde

  Bilde
  HEIMDAL Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  06.09.2023
  Producing
  13.12.1985
  05.09.2023
  Approved for production
  10.06.1981
  12.12.1985
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/4
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  15.01.1999
  Heimdal Gassenter Kongen i Statsråd
  PDO
  02.10.1992
  Heimdal Jura Kongen i Statsråd
  PDO
  10.06.1981
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  29.443000
  NO
  28.798000
  NO
  20.000000
  NO
  16.759000
  NO
  5.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  6.66
  46.20
  0.00
  0.00
  52.86
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  11.00
  0.00
  0.00
  61.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Heimdal ligger i den midtre delen av Nordsjøen. Vanndybden er 120 meter. Heimdal ble påvist i 1972, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1981. Feltet ble bygget ut med en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning med stålunderstell. Produksjonen startet i 1985. Etter at Heimdal Gassenter som omfattet en ny stigerørsinnretning kom i drift, ble Heimdal også et knutepunkt for tørrgasstransport fra Oseberg, i tillegg til å prosessere produksjonen fra felt som Atla, Skirne, Vale, Valemon og Huldra.
  26.09.2023
  Reservoar
  Heimdal produserte gass og noe kondensat fra sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. Reservoaret ligger i et massivt turbidittsystem på 2100 meters dyp og har god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Gass fra Heimdal ble transportert gjennom Statpipe via Draupner og Ekofisk til kontinentet. Etter at Heimdal Gassenter ble opprettet, ble også en ny gassrørledning koblet til den eksisterende rørledningen fra Frigg til terminalen Shell-Esso Gas and Liquid (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Kondensat ble transportert via rørledning til Braefeltet i britisk sektor og videre til Cruden Bay i Storbritannia.
  09.12.2023
  Status
  Feltets egen produksjon opphørte i 2020. Heimdal ble brukt som senter for gassprosessering for tilknyttede felt fram til midten av 2023. Disponering av innretningene skal være ferdigstilt innen slutten av 2028.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  11004
  2022
  0
  2021
  20
  2020
  55
  2019
  180
  2018
  153
  2017
  87
  2016
  205
  2015
  174
  2014
  9
  2013
  42
  2012
  64
  2011
  52
  2010
  105
  2009
  364
  2008
  46
  2007
  400
  2006
  107
  2005
  18
  2004
  11
  2003
  16
  2002
  0
  2001
  -41
  2000
  24
  1999
  157
  1998
  18
  1997
  0
  1996
  1
  1995
  1
  1994
  8
  1993
  266
  1992
  28
  1991
  -8
  1990
  5
  1989
  0
  1988
  22
  1987
  13
  1986
  524
  1985
  1801
  1984
  2444
  1983
  2569
  1982
  983
  1981
  81
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  6.664186
  46.198726
  0.000000
  0.000000
  52.862912
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000135
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000135
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000000
  0.000204
  0.000000
  0.000000
  0.000204
  2020
  0.003468
  0.026435
  0.000000
  0.000000
  0.029903
  2019
  0.010380
  0.072374
  0.000000
  0.000000
  0.082754
  2018
  0.030590
  0.204698
  0.000000
  0.000000
  0.235288
  2017
  0.068482
  0.499555
  0.000000
  0.000000
  0.568037
  2016
  0.017833
  0.152851
  0.000000
  0.000000
  0.170684
  2015
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2014
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2013
  0.000757
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000757
  2012
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2011
  0.017757
  0.122068
  0.000000
  0.000000
  0.139825
  2010
  0.024988
  0.187105
  0.000000
  0.000000
  0.212093
  2009
  0.025519
  0.199529
  0.000000
  0.000000
  0.225048
  2008
  0.021915
  0.169797
  0.000000
  0.000000
  0.191712
  2007
  0.025617
  0.148965
  0.000000
  0.000000
  0.174582
  2006
  0.022796
  0.157719
  0.000000
  0.000000
  0.180515
  2005
  0.045421
  0.291880
  0.000000
  0.000000
  0.337301
  2004
  0.051014
  0.336829
  0.000000
  0.000000
  0.387843
  2003
  0.056443
  0.396150
  0.000000
  0.000000
  0.452593
  2002
  0.099428
  0.546871
  0.000000
  0.000000
  0.646299
  2001
  0.012670
  0.227776
  0.000000
  0.000000
  0.240446
  2000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1999
  0.117892
  0.820170
  0.000000
  0.000000
  0.938062
  1998
  0.204088
  1.326335
  0.000000
  0.000000
  1.530423
  1997
  0.407069
  2.712106
  0.000000
  0.000000
  3.119175
  1996
  0.627319
  4.569494
  0.000000
  0.000000
  5.196813
  1995
  0.465838
  3.434388
  0.000000
  0.000000
  3.900226
  1994
  0.444314
  3.294226
  0.000000
  0.000000
  3.738540
  1993
  0.484828
  3.505566
  0.000000
  0.000000
  3.990394
  1992
  0.491339
  3.508857
  0.000000
  0.000000
  4.000196
  1991
  0.496609
  3.416286
  0.000000
  0.000000
  3.912895
  1990
  0.504547
  3.334443
  0.000000
  0.000000
  3.838990
  1989
  0.471591
  3.332089
  0.000000
  0.000000
  3.803680
  1988
  0.578214
  3.594962
  0.000000
  0.000000
  4.173176
  1987
  0.519807
  3.524748
  0.000000
  0.000000
  4.044555
  1986
  0.315518
  2.084250
  0.000000
  0.000000
  2.399768
  1985
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  46.430008
  7.482776
  53.912784
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000000
  0.000000
  0.000194
  0.000194
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.028079
  0.004488
  0.032567
  2019
  0.000000
  0.084723
  0.013355
  0.098078
  2018
  0.000000
  0.209726
  0.033877
  0.243603
  2017
  0.000000
  0.508772
  0.086158
  0.594930
  2016
  0.000000
  0.156287
  0.026303
  0.182590
  2015
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2014
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2013
  0.000000
  0.000003
  0.000000
  0.000003
  2012
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2011
  0.000000
  0.125171
  0.023193
  0.148364
  2010
  0.000000
  0.191601
  0.034062
  0.225663
  2009
  0.000000
  0.203636
  0.034871
  0.238507
  2008
  0.000000
  0.171702
  0.030358
  0.202060
  2007
  0.000000
  0.153317
  0.028243
  0.181560
  2006
  0.000000
  0.161147
  0.028166
  0.189313
  2005
  0.000000
  0.299759
  0.053775
  0.353534
  2004
  0.000000
  0.338161
  0.055002
  0.393163
  2003
  0.000000
  0.398925
  0.068288
  0.467213
  2002
  0.000000
  0.556700
  0.114411
  0.671111
  2001
  0.000000
  0.251067
  0.043494
  0.294561
  2000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1999
  0.000000
  0.832592
  0.135703
  0.968295
  1998
  0.000000
  1.426404
  0.228175
  1.654579
  1997
  0.000000
  2.841195
  0.446370
  3.287565
  1996
  0.000000
  4.672615
  0.730880
  5.403495
  1995
  0.000000
  3.258026
  0.520765
  3.778791
  1994
  0.000000
  3.050182
  0.491716
  3.541898
  1993
  0.000000
  3.453230
  0.555211
  4.008441
  1992
  0.000000
  3.250572
  0.526929
  3.777501
  1991
  0.000000
  3.276154
  0.528170
  3.804324
  1990
  0.000000
  3.307211
  0.534973
  3.842184
  1989
  0.000000
  3.493143
  0.558871
  4.052014
  1988
  0.000000
  3.773408
  0.606571
  4.379979
  1987
  0.000000
  3.711389
  0.587550
  4.298939
  1986
  0.000000
  2.236856
  0.351597
  2.588453
  1985
  0.000000
  0.008255
  0.001057
  0.009312
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  01.07.1972
  09.12.1972
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  16.05.1975
  07.07.1975
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  26.06.1980
  26.03.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  06.06.1985
  08.06.1985
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  09.06.1985
  12.05.1986
  PRODUCTION
  GAS
  28.06.1985
  26.06.1986
  PRODUCTION
  GAS
  01.07.1985
  23.10.1985
  INJECTION
  WATER
  13.11.1985
  21.01.1986
  PRODUCTION
  GAS
  15.12.2015
  08.01.2016
  PRODUCTION
  GAS
  03.06.1985
  03.08.1985
  PRODUCTION
  GAS
  16.11.1985
  06.03.1986
  PRODUCTION
  GAS
  25.11.1985
  04.06.1986
  PRODUCTION
  GAS
  08.11.1985
  27.12.1985
  PRODUCTION
  GAS
  21.11.1985
  29.03.1986
  PRODUCTION
  GAS
  23.11.1985
  08.02.1986
  PRODUCTION
  GAS
  09.05.1993
  11.11.1993
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status