Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

KVITEBJØRN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  KVITEBJØRN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1994
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  1036101
 • Bilde

  Bilde
  KVITEBJØRN Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  26.09.2004
  Approved for production
  14.06.2000
  25.09.2004
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/11
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  05.12.2006
  Endret PUD av OED
  Changed PDO
  14.06.2000
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  39.550000
  NO
  30.000000
  NO
  19.000000
  NO
  6.450000
  NO
  5.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  32.06
  102.05
  10.38
  0.00
  153.83
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  68.00
  0.00
  152.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  2.04
  11.84
  0.96
  0.00
  15.70
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Kvitebjørn ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, 15 kilometer sørøst for Gullfaks. Vanndybden er 190 meter. Kvitebjørn ble påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet er bygd ut med en integrert bolig-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen startet i 2004. Endret PUD som inkluderte flere forekomster og prospekter ble godkjent i 2006.
  28.02.2023
  Reservoar
  Kvitebjørn produserer gass og kondensat fra midtre jura sandstein i Brentgruppen. Det er også reservoarer i undre jura Cookformasjonen og i øvre trias Statfjordgruppen. Reservoarene ligger på 4000 meters dyp, og hadde i begynnelsen høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoarkvaliteten er god.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning. Prekompresjon av gass, som startet fra 2014, har gitt økt gassutvinning.
  28.02.2023
  Transport
  Rikgass transporteres i Kvitebjørn Gassrør til Kollsnesterminalen, mens kondensat fraktes i en rørledning tilknyttet Troll Oljerør II for videre transport til terminalen på Mongstad.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen på Kvitebjørn er avtakende. Nye produksjonsbrønner bores og flere er planlagt.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  4204
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  23385
  2022
  237
  2021
  1018
  2020
  917
  2019
  306
  2018
  495
  2017
  572
  2016
  853
  2015
  333
  2014
  1002
  2013
  2709
  2012
  1236
  2011
  702
  2010
  902
  2009
  587
  2008
  965
  2007
  953
  2006
  544
  2005
  801
  2004
  1008
  2003
  1710
  2002
  2626
  2001
  2524
  2000
  385
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  30.698154
  96.575164
  0.000000
  11.637303
  138.910621
  2024
  0.151164
  0.960972
  0.000000
  0.079070
  1.191206
  2023
  0.433318
  2.611670
  0.000000
  0.259606
  3.304594
  2022
  0.433400
  2.844273
  0.000000
  0.220661
  3.498334
  2021
  0.597279
  3.478627
  0.000000
  0.338470
  4.414376
  2020
  0.679164
  4.181613
  0.000000
  0.435084
  5.295861
  2019
  0.790195
  4.518582
  0.000000
  0.436946
  5.745723
  2018
  1.078136
  5.229928
  0.000000
  0.525423
  6.833487
  2017
  1.293724
  6.109166
  0.000000
  0.621150
  8.024040
  2016
  1.774721
  6.887999
  0.000000
  0.707108
  9.369828
  2015
  1.911640
  6.822092
  0.000000
  0.671847
  9.405579
  2014
  1.981585
  6.768726
  0.000000
  0.979431
  9.729742
  2013
  2.102424
  6.866068
  0.000000
  0.990702
  9.959194
  2012
  2.483023
  6.979353
  0.000000
  0.933380
  10.395756
  2011
  2.627642
  6.517700
  0.000000
  0.828603
  9.973945
  2010
  2.710527
  6.114808
  0.000000
  0.774628
  9.599963
  2009
  2.348669
  5.080532
  0.000000
  0.808154
  8.237355
  2008
  1.448267
  3.002582
  0.000000
  0.452990
  4.903839
  2007
  0.548459
  1.082639
  0.000000
  0.139551
  1.770649
  2006
  2.837273
  5.619678
  0.000000
  0.810301
  9.267252
  2005
  2.186964
  4.340205
  0.000000
  0.589746
  7.116915
  2004
  0.280580
  0.557951
  0.000000
  0.034452
  0.872983
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  100.341081
  30.190610
  130.531691
  2024
  0.000000
  0.969621
  0.158950
  1.128571
  2023
  0.000000
  2.705005
  0.455334
  3.160339
  2022
  0.000000
  2.966782
  0.486913
  3.453695
  2021
  0.000000
  3.639906
  0.606921
  4.246827
  2020
  0.000000
  4.373835
  0.729569
  5.103404
  2019
  0.000000
  4.711905
  0.867876
  5.579781
  2018
  0.000000
  5.426591
  1.098256
  6.524847
  2017
  0.000000
  6.352944
  1.309062
  7.662006
  2016
  0.000000
  7.144363
  1.714511
  8.858874
  2015
  0.000000
  7.075997
  1.831130
  8.907127
  2014
  0.000000
  7.053291
  1.932728
  8.986019
  2013
  0.000000
  7.126765
  2.061286
  9.188051
  2012
  0.000000
  7.232191
  2.460811
  9.693002
  2011
  0.000000
  6.745399
  2.577565
  9.322964
  2010
  0.000000
  6.331126
  2.647377
  8.978503
  2009
  0.000000
  5.310390
  2.304988
  7.615378
  2008
  0.000000
  3.139538
  1.394827
  4.534365
  2007
  0.000000
  1.119951
  0.502582
  1.622533
  2006
  0.000000
  5.832287
  2.675383
  8.507670
  2005
  0.000000
  4.511175
  2.103819
  6.614994
  2004
  0.000000
  0.572019
  0.270722
  0.842741
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  07.07.1994
  25.10.1994
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  01.08.1996
  16.01.1997
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  11.10.2010
  18.11.2012
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  PRODUCTION
  07.03.2006
  23.10.2006
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  16.05.2017
  26.12.2017
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  PRODUCTION
  09.02.2004
  29.11.2008
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  21.07.2017
  03.10.2017
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  17.01.2004
  08.07.2004
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  07.11.2003
  01.10.2004
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  22.01.2004
  01.01.2006
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  03.03.2010
  13.06.2013
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  17.12.2003
  02.01.2004
  INJECTION
  WATER
  27.12.2008
  20.11.2009
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  06.05.2020
  13.02.2021
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  28.01.2004
  22.09.2005
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  18.11.2015
  10.02.2016
  PRODUCTION
  GAS
  26.07.2020
  17.12.2021
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  03.01.2004
  29.12.2004
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  02.08.2007
  23.11.2007
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  07.07.2016
  19.12.2016
  PRODUCTION
  GAS
  18.04.2021
  15.05.2021
  PRODUCTION
  GAS
  15.03.2006
  21.07.2007
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  29.01.2004
  08.02.2005
  PRODUCTION
  GAS
  11.01.2004
  16.07.2005
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  17.12.2014
  27.06.2015
  OBSERVATION
  GAS/CONDENSATE
  31.08.2015
  30.09.2015
  PRODUCTION
  GAS
  01.07.2023
  13.08.2023
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status