Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

BØYLA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  BØYLA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2009
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  22492497
 • Bilde

  Bilde
  BØYLA Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  19.01.2015
  Approved for production
  26.10.2012
  18.01.2015
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  24/9
  24/9
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  08.07.2022
  PUD for Frosk
  PDO
  26.10.2012
  Kongen i statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  80.000000
  NO
  20.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  4.94
  0.37
  0.00
  0.00
  5.31
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  15.00
  0.00
  1.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.45
  0.09
  0.00
  0.00
  1.54
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Bøyla ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 28 kilometer sør for Alvheim. Vanndybden er 120 meter. Bøyla ble påvist i 2009, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med to horisontale produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn koblet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) Alvheim. Produksjonen startet i 2015. Prøveutvinning fra det nærliggende funnet 24/9-12 S (Frosk) begynte i 2019, og ga grunnlaget for PUD som ble godkjent i 2022 for å inkludere Frosk i Bøylafeltet.
  13.12.2023
  Reservoar
  Bøyla produserer olje fra sandstein av senpaleocen til tidligeocen alder i Hermodformasjonen. Reservoaret har god kvalitet og ligger på 2100 meters dyp i et kanalisert submarint viftesystem.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon. Gassløft er også nødvending for å støtte strømning i brønnene.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Alvheimskipet. Oljen blir stabilisert og lagret på skipet før eksport med tankskip. Prosessert rikgass transporteres med rørledning fra Alvheim til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sokkel.
  28.02.2023
  Status
  Produksjon fra Bøylabrønnene er avtagende, og det produseres periodisk i veksel mellom Bøyla- og Froskbrønnene.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  390
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  6973
  2022
  1344
  2021
  186
  2020
  0
  2019
  2
  2018
  19
  2017
  26
  2016
  -71
  2015
  432
  2014
  3260
  2013
  1276
  2012
  414
  2011
  85
  2010
  0
  2009
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  3.596725
  0.313567
  0.000000
  0.000000
  3.910292
  2024
  0.128515
  0.009665
  0.000000
  0.000000
  0.138180
  2023
  0.383276
  0.022180
  0.000000
  0.000000
  0.405456
  2022
  0.131651
  0.018106
  0.000000
  0.000000
  0.149757
  2021
  0.151046
  0.011739
  0.000000
  0.000000
  0.162785
  2020
  0.481548
  0.028072
  0.000000
  0.000000
  0.509620
  2019
  0.333547
  0.026588
  0.000000
  0.000000
  0.360135
  2018
  0.235358
  0.029219
  0.000000
  0.000000
  0.264577
  2017
  0.365857
  0.038782
  0.000000
  0.000000
  0.404639
  2016
  0.624557
  0.057826
  0.000000
  0.000000
  0.682383
  2015
  0.761370
  0.071390
  0.000000
  0.000000
  0.832760
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  3.596725
  0.345677
  0.000000
  3.942402
  2024
  0.128515
  0.011556
  0.000000
  0.140071
  2023
  0.383276
  0.026452
  0.000000
  0.409728
  2022
  0.131651
  0.020483
  0.000000
  0.152134
  2021
  0.151046
  0.014678
  0.000000
  0.165724
  2020
  0.481548
  0.031854
  0.000000
  0.513402
  2019
  0.333547
  0.029610
  0.000000
  0.363157
  2018
  0.235358
  0.031767
  0.000000
  0.267125
  2017
  0.365857
  0.042134
  0.000000
  0.407991
  2016
  0.624557
  0.060807
  0.000000
  0.685364
  2015
  0.761370
  0.076336
  0.000000
  0.837706
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  07.10.2009
  15.10.2009
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  15.10.2009
  25.10.2009
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  12.09.2009
  07.10.2009
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  09.02.2018
  25.02.2018
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  29.12.2017
  08.02.2018
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  19.04.2019
  24.04.2019
  APPRAISAL
  PLUGGED
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  13.04.2014
  10.05.2014
  OBSERVATION
  OIL
  11.05.2014
  14.05.2014
  OBSERVATION
  OIL
  16.05.2014
  23.06.2014
  PRODUCTION
  OIL
  19.04.2014
  17.03.2015
  PRODUCTION
  OIL
  07.04.2014
  01.06.2014
  OBSERVATION
  OIL
  02.06.2014
  17.08.2014
  INJECTION
  WATER
  14.03.2019
  18.05.2019
  PRODUCTION
  OIL
  19.05.2019
  31.05.2019
  PRODUCTION
  OIL
  01.06.2019
  14.06.2019
  PRODUCTION
  OIL
  04.10.2022
  03.11.2022
  PRODUCTION
  OIL
  08.10.2022
  01.12.2022
  PRODUCTION
  OIL
  02.12.2022
  07.12.2022
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status