Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

GUNGNE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GUNGNE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1982
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43464
 • Bilde

  Bilde
  GUNGNE Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  21.04.1996
  Approved for production
  29.08.1995
  20.04.1996
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  15/9
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  31.01.2007
  PUD-fritak Gammahøyden
  PDO Exemption
  22.12.2000
  PUD-fritak Skagerak/Hod
  PDO Exemption
  25.08.1995
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  62.000000
  NO
  15.000000
  NO
  13.000000
  NO
  10.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.36
  16.41
  2.18
  4.47
  25.38
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  15.00
  0.00
  20.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.05
  0.26
  0.01
  0.00
  0.33
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Gungne ligger i Sleipnerområdet i den midtre delen av Nordsjøen. Vanndybden er 85 meter. Gungne ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Feltet er bygd ut med tre brønner boret fra Sleipner A-innretningen. Produksjonen startet i 1996. PUD-fritak ble innvilget for Skagerrak- og Hodformasjonene i 2000, og for en brønn til Gammahøyden i 2007.
  28.02.2023
  Reservoar
  Gungne produserer gass og kondensat hovedsakelig fra trias sandstein i Skagerrakformasjonen med noe bidrag fra midtre jura sandstein i Huginformasjonen og paleocen sandstein i Tyformasjonen. Reservoarkvaliteten er generelt dårligere i Skagerrakformasjonen enn i Hugin- og Tyformasjonene. Reservoarene ligger på 2800 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen fra Gungne prosesseres på Sleipner A-innretningen. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A via Gassled (område D) til markedet. Ustabilt kondensat transporteres i rørledning til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Feltet er i sen halefase. For tiden produserer kun en brønn på feltet. Det er ingen produksjon fra brønnen på Gammahøyden.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  0
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  1928
  2022
  0
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  1
  2010
  108
  2009
  298
  2008
  43
  2007
  296
  2006
  40
  2005
  324
  2004
  13
  2003
  12
  2002
  1
  2001
  100
  2000
  276
  1999
  66
  1998
  14
  1997
  -2
  1996
  185
  1995
  153
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.324444
  1.634876
  4.392323
  4.059901
  10.411544
  2024
  0.004566
  0.025692
  0.000000
  0.001365
  0.031623
  2023
  0.017461
  0.102194
  0.000000
  0.005116
  0.124771
  2022
  0.019402
  0.114133
  0.000000
  0.004687
  0.138222
  2021
  0.022143
  0.117809
  0.000000
  0.013493
  0.153445
  2020
  0.023536
  0.122456
  0.000000
  0.022212
  0.168204
  2019
  0.027706
  0.132631
  0.000000
  0.027268
  0.187605
  2018
  0.028118
  0.132094
  0.000000
  0.029624
  0.189836
  2017
  0.036982
  0.178698
  0.000000
  0.034565
  0.250245
  2016
  0.047500
  0.226541
  0.000000
  0.044064
  0.318105
  2015
  0.053630
  0.264344
  0.000000
  0.057406
  0.375380
  2014
  0.043400
  0.218284
  0.015544
  0.069315
  0.346543
  2013
  0.000000
  0.000000
  0.069769
  0.092716
  0.162485
  2012
  0.000000
  0.000000
  0.064977
  0.100522
  0.165499
  2011
  0.000000
  0.000000
  0.075316
  0.120808
  0.196124
  2010
  0.000000
  0.000000
  0.119595
  0.141994
  0.261589
  2009
  0.000000
  0.000000
  0.147505
  0.190578
  0.338083
  2008
  0.000000
  0.000000
  0.212954
  0.242525
  0.455479
  2007
  0.000000
  0.000000
  0.225965
  0.268625
  0.494590
  2006
  0.000000
  0.000000
  0.260782
  0.289513
  0.550295
  2005
  0.000000
  0.000000
  0.343979
  0.341651
  0.685630
  2004
  0.000000
  0.000000
  0.465556
  0.334893
  0.800449
  2003
  0.000000
  0.000000
  0.572652
  0.416200
  0.988852
  2002
  0.000000
  0.000000
  0.445489
  0.304504
  0.749993
  2001
  0.000000
  0.000000
  0.314397
  0.279511
  0.593908
  2000
  0.000000
  0.000000
  0.171136
  0.126513
  0.297649
  1999
  0.000000
  0.000000
  0.251516
  0.137889
  0.389405
  1998
  0.000000
  0.000000
  0.180396
  0.102300
  0.282696
  1997
  0.000000
  0.000000
  0.392914
  0.223489
  0.616403
  1996
  0.000000
  0.000000
  0.061881
  0.036555
  0.098436
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  16.694021
  9.511201
  26.205222
  2024
  0.000000
  0.025861
  0.007211
  0.033072
  2023
  0.000000
  0.105781
  0.028392
  0.134173
  2022
  0.000000
  0.117581
  0.029281
  0.146862
  2021
  0.000000
  0.121625
  0.040351
  0.161976
  2020
  0.000000
  0.126128
  0.052047
  0.178175
  2019
  0.000000
  0.136479
  0.065164
  0.201643
  2018
  0.000000
  0.140423
  0.066010
  0.206433
  2017
  0.000000
  0.176672
  0.088840
  0.265512
  2016
  0.000000
  0.228037
  0.105206
  0.333243
  2015
  0.000000
  0.268573
  0.126719
  0.395292
  2014
  0.000000
  0.308758
  0.146107
  0.454865
  2013
  0.000000
  0.361596
  0.184945
  0.546541
  2012
  0.000000
  0.383628
  0.186754
  0.570382
  2011
  0.000000
  0.501949
  0.222265
  0.724214
  2010
  0.000000
  0.616284
  0.294196
  0.910480
  2009
  0.000000
  0.757862
  0.378883
  1.136745
  2008
  0.000000
  0.980613
  0.491195
  1.471808
  2007
  0.000000
  1.108840
  0.536428
  1.645268
  2006
  0.000000
  1.156856
  0.597865
  1.754721
  2005
  0.000000
  1.375880
  0.753978
  2.129858
  2004
  0.000000
  1.459300
  0.838872
  2.298172
  2003
  0.000000
  1.649438
  1.023184
  2.672622
  2002
  0.000000
  1.092529
  0.744811
  1.837340
  2001
  0.000000
  0.882854
  0.619121
  1.501975
  2000
  0.000000
  0.492845
  0.314367
  0.807212
  1999
  0.000000
  0.600373
  0.403212
  1.003585
  1998
  0.000000
  0.389024
  0.291002
  0.680026
  1997
  0.000000
  0.819318
  0.636175
  1.455493
  1996
  0.000000
  0.308914
  0.238620
  0.547534
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  28.05.1982
  01.08.1982
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  30.08.1995
  06.02.1996
  PRODUCTION
  GAS
  19.05.2000
  09.01.2001
  PRODUCTION
  GAS
  13.06.2005
  23.08.2005
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status