Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

JOHAN SVERDRUP

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  JOHAN SVERDRUP
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2010
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  26376286
 • Bilde

  Bilde
  JOHAN SVERDRUP Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  05.10.2019
  Approved for production
  18.06.2015
  04.10.2019
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  16/2
  16/5
  16/3
  16/2
  16/3
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  29.04.2019
  Fase 2 behandlet i Stortinget
  PDO
  18.06.2015
  Fase I behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  42.626700
  NO
  31.573300
  NO
  17.360000
  NO
  8.440000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  389.41
  10.78
  3.73
  0.00
  407.28
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  588.00
  0.00
  24.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  262.21
  6.38
  2.04
  0.00
  272.47
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Johan Sverdrup ligger på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, 65 kilometer nordøst for Sleipnerfeltene. Vanndybden er 115 meter. Johan Sverdrup ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) for fase I ble godkjent i 2015. Utbyggingsløsningen for første byggetrinn er et feltsenter med fire spesialiserte innretninger; boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør. De fire innretningene har broforbindelser. Boreinnretningen har 48 brønnslisser og er tilrettelagt for at boring, brønnintervensjon og produksjon skal kunne utføres samtidig. Feltet drives med kraft fra land. I 2019 startet produksjonen fra fase I og PUD for fase II ble godkjent. Denne planen inkluderer en prosessinnretning og fem havbunnsrammer i tillegg til modifikasjoner på stigerørsinnretningen. Produksjonen fra fase II startet i 2022/2023.
  13.12.2023
  Reservoar
  Hovedreservoaret inneholder olje i øvre jura intra-Draupne sandstein og ligger på 1900 meters dyp. Kvaliteten til hovedreservoaret er svært god, med meget høy permeabilitet. Resten av oljeressursene ligger i sandstein i øvre trias Statfjordgruppen og midtre til øvre jura Vestlandsgruppen, samt i spikulitter i øvre jura Vikinggruppen. Det er også påvist olje i Zechstein-karbonater i perm.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte, samt gassløft i produksjonsbrønnene.
  13.12.2023
  Transport
  Stabilisert olje eksporteres fra stigerørsinnretningen gjennom en ny oljeeksportrørledning som er koblet til underjordiske fjellhaller (kaverner) på Mongstadterminalen. Gassen eksporteres fra stigerørsinnretningen til terminalen på Kårstø gjennom en ny rørledning koblet til Statpipe.
  28.02.2023
  Status
  Johan Sverdrup står for om lag en tredjedel av norsk oljeproduksjon. Feltet produserer for tiden med høy regularitet på platå, nær dagens kapasitet for oljehåndtering. Oljehåndteringskapasiteten ble økt etter en kapasitetstest i mai 2023.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  31995
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  116893
  2022
  10198
  2021
  8773
  2020
  12021
  2019
  17537
  2018
  16519
  2017
  21855
  2016
  22246
  2015
  7744
  2014
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  142.074853
  4.883384
  0.000000
  3.549936
  150.508173
  2024
  13.750081
  0.473968
  0.000000
  0.310569
  14.534618
  2023
  41.289182
  1.381368
  0.000000
  0.822209
  43.492759
  2022
  29.210740
  1.040771
  0.000000
  0.603430
  30.854941
  2021
  29.635845
  1.012068
  0.000000
  0.877077
  31.524990
  2020
  24.465169
  0.841144
  0.000000
  0.800628
  26.106941
  2019
  3.723836
  0.134065
  0.000000
  0.136023
  3.993924
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  141.644305
  6.055529
  0.000000
  147.699834
  2024
  13.684754
  0.566606
  0.000000
  14.251360
  2023
  41.056566
  1.708175
  0.000000
  42.764741
  2022
  29.097416
  1.246663
  0.000000
  30.344079
  2021
  29.515917
  1.269424
  0.000000
  30.785341
  2020
  24.398641
  1.086937
  0.000000
  25.485578
  2019
  3.891011
  0.177724
  0.000000
  4.068735
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  20.07.2010
  20.09.2010
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  19.07.2011
  01.09.2011
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  02.09.2011
  29.09.2011
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  17.07.2011
  19.08.2011
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  21.08.2011
  24.09.2011
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  27.09.2011
  28.10.2011
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  03.02.2012
  29.03.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.03.2012
  04.05.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  25.07.2012
  06.09.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  30.08.2012
  29.09.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  24.07.2012
  30.08.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  14.09.2012
  17.11.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  21.11.2012
  13.01.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  11.11.2012
  12.12.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  13.12.2012
  07.02.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  20.05.2013
  16.06.2013
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  24.03.2013
  20.05.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  01.03.2014
  03.04.2014
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  03.04.2014
  03.05.2014
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  05.05.2013
  07.06.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  APPRAISAL
  WILL NEVER BE DRILLED
  16.01.2017
  28.01.2017
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  16.05.2011
  28.06.2011
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  28.06.2011
  18.07.2011
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  04.01.2013
  07.03.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  10.06.2013
  16.07.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  30.09.2013
  08.11.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  18.03.2014
  01.04.2014
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  01.01.2014
  16.03.2014
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  28.11.2011
  28.01.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  20.02.2013
  20.03.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  23.08.2013
  28.09.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  27.05.2023
  17.06.2023
  PRODUCTION
  OIL
  05.08.2021
  02.01.2023
  PRODUCTION
  OIL
  28.08.2023
  28.09.2023
  PRODUCTION
  07.03.2022
  04.04.2022
  PRODUCTION
  OIL
  24.05.2021
  23.07.2021
  PRODUCTION
  OIL
  24.02.2020
  30.03.2020
  PRODUCTION
  OIL
  23.10.2021
  22.02.2022
  PRODUCTION
  OIL
  10.07.2022
  05.08.2022
  PRODUCTION
  OIL
  21.04.2016
  25.06.2016
  PRODUCTION
  OIL
  14.04.2016
  14.08.2016
  PRODUCTION
  OIL
  04.03.2016
  31.03.2016
  PRODUCTION
  OIL
  24.04.2016
  05.06.2016
  PRODUCTION
  OIL
  10.04.2016
  02.08.2016
  PRODUCTION
  OIL
  21.08.2016
  01.11.2016
  PRODUCTION
  OIL
  17.04.2016
  15.07.2016
  PRODUCTION
  OIL
  25.08.2016
  25.10.2016
  PRODUCTION
  OIL
  27.01.2021
  25.02.2021
  PRODUCTION
  OIL
  08.01.2020
  09.02.2020
  PRODUCTION
  OIL
  09.03.2023
  30.03.2023
  PRODUCTION
  OIL
  15.04.2020
  23.05.2020
  PRODUCTION
  OIL
  24.12.2023
  26.01.2024
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  17.12.2020
  17.01.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  11.08.2020
  14.09.2020
  PRODUCTION
  OIL
  30.09.2023
  31.10.2023
  PRODUCTION
  OIL
  16.01.2023
  25.02.2023
  PRODUCTION
  OIL
  17.11.2021
  04.06.2022
  PRODUCTION
  OIL
  06.11.2023
  20.12.2023
  PRODUCTION
  OIL
  14.04.2022
  29.08.2022
  PRODUCTION
  OIL
  09.09.2022
  03.10.2022
  INJECTION
  WATER/GAS
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  INJECTION
  25.06.2020
  29.07.2020
  INJECTION
  WATER/GAS
  06.10.2020
  14.05.2021
  INJECTION
  WATER/GAS
  14.10.2022
  07.11.2022
  INJECTION
  WATER/GAS
  06.04.2024
  INJECTION
  15.04.2023
  09.05.2023
  INJECTION
  WATER/GAS
  14.06.2021
  13.10.2021
  INJECTION
  WATER/GAS
  19.07.2023
  23.08.2023
  INJECTION
  INJECTION
  12.06.2017
  07.08.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  09.06.2017
  02.07.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  21.07.2017
  31.07.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  10.08.2018
  27.08.2018
  INJECTION
  WATER/GAS
  13.02.2017
  07.03.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  10.03.2017
  08.05.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  15.03.2017
  23.05.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  13.03.2017
  09.04.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  07.08.2018
  19.09.2018
  INJECTION
  WATER/GAS
  20.02.2018
  13.03.2018
  INJECTION
  WATER/GAS
  21.08.2017
  08.10.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  25.08.2017
  18.09.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  12.11.2022
  29.04.2023
  PRODUCTION
  OIL
  26.11.2022
  28.05.2023
  PRODUCTION
  OIL
  20.11.2022
  09.07.2023
  INJECTION
  10.07.2023
  28.07.2023
  INJECTION
  15.01.2024
  22.02.2024
  PRODUCTION
  OIL
  16.01.2022
  11.08.2022
  PRODUCTION
  OIL
  18.01.2024
  06.03.2024
  PRODUCTION
  OIL
  30.01.2022
  16.06.2022
  PRODUCTION
  OIL
  26.01.2022
  27.03.2023
  INJECTION
  WATER/GAS
  20.01.2022
  31.08.2023
  INJECTION
  23.01.2022
  10.09.2022
  INJECTION
  WATER/GAS
  22.06.2023
  19.09.2023
  PRODUCTION
  23.09.2023
  10.10.2023
  PRODUCTION
  16.11.2023
  12.12.2023
  INJECTION
  27.01.2024
  28.01.2024
  PRODUCTION
  OIL
  05.02.2024
  PRODUCTION
  06.12.2022
  03.01.2023
  PRODUCTION
  OIL
  09.12.2022
  03.02.2023
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  05.05.2014
  07.05.2014
  SHALLOW GAS
  P&A
  05.11.2016
  28.11.2016
  APPRAISAL
  P&A
  29.11.2016
  12.12.2016
  APPRAISAL
  P&A
  13.12.2016
  24.12.2016
  APPRAISAL
  P&A
  24.12.2016
  10.01.2017
  APPRAISAL
  P&A
  10.01.2017
  15.01.2017
  APPRAISAL
  P&A