Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

LILLE-FRIGG

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  LILLE-FRIGG
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1975
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43583
 • Bilde

  Bilde
  LILLE-FRIGG Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  25.03.1999
  Producing
  13.05.1994
  24.03.1999
  Approved for production
  06.09.1991
  12.05.1994
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/2
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  06.09.1991
  Lille-Frigg av Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  47.700000
  NO
  40.000000
  NO
  12.300000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.33
  2.19
  0.00
  0.02
  3.54
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  5.00
  0.00
  7.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Lille-Frigg ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 16 kilometer øst for Frigg. Vanndybden er 110 meter. Lille-Frigg ble påvist i 1975, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet ble bygd ut med en havbunnsinnretning med tre produksjonsbrønner knyttet til Frigg. Produksjonen startet i 1994.
  28.02.2023
  Reservoar
  Lille-Frigg produserte gass og kondensat fra sandstein av jura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 3650 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen ble transportert direkte til Frigg for prosessering. Gassen ble transportert i rørledning til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Stabilisert kondensat ble transportert i Frostpipe til Oseberg og sendt videre til Stureterminalen.
  28.02.2023
  Status
  Lille-Frigg ble stengt ned i 1999, og innretningen ble fjernet i 2001. Den pågående utbyggingen av Fullafeltet inkluderer gjenutbygging av Lille-Frigg som havbunnstilknytning til produksjonsinnretningen på Huginfeltet.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  3922
  2010
  0
  2009
  0
  2008
  0
  2007
  0
  2006
  0
  2005
  0
  2004
  0
  2003
  0
  2002
  0
  2001
  0
  2000
  0
  1999
  0
  1998
  0
  1997
  0
  1996
  0
  1995
  41
  1994
  678
  1993
  1869
  1992
  1238
  1991
  97
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  1.325664
  2.186028
  0.020080
  0.000000
  3.531772
  2001
  0.000412
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000412
  2000
  0.001655
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.001655
  1999
  0.013006
  0.040567
  0.000279
  0.000000
  0.053852
  1998
  0.070644
  0.148508
  0.003506
  0.000000
  0.222658
  1997
  0.132183
  0.271124
  0.003252
  0.000000
  0.406559
  1996
  0.283046
  0.532018
  0.006460
  0.000000
  0.821524
  1995
  0.436807
  0.609364
  0.003088
  0.000000
  1.049259
  1994
  0.387911
  0.584447
  0.003495
  0.000000
  0.975853
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  2.257028
  1.379581
  3.636609
  2001
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1999
  0.000000
  0.034244
  0.017318
  0.051562
  1998
  0.000000
  0.154857
  0.077965
  0.232822
  1997
  0.000000
  0.273159
  0.142473
  0.415632
  1996
  0.000000
  0.555406
  0.320400
  0.875806
  1995
  0.000000
  0.652304
  0.435406
  1.087710
  1994
  0.000000
  0.587058
  0.386019
  0.973077
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  14.05.1975
  20.10.1975
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  17.07.1988
  12.11.1988
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  12.11.1988
  06.04.1989
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  25.02.1992
  12.06.1992
  PRODUCTION
  GAS
  30.06.1992
  26.08.1992
  PRODUCTION
  GAS
  19.10.1992
  05.03.1993
  PRODUCTION
  GAS
  12.03.1993
  30.08.1993
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status