Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

VIGDIS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VIGDIS
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1986
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Florø
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43732
 • Bilde

  Bilde
  VIGDIS Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  28.01.1997
  Approved for production
  16.12.1994
  27.01.1997
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  25.05.2022
  PUD-fritak Lomre
  PDO Exemption
  16.09.2011
  Vigdis Nordøst av Kongen i Statsråd
  PDO
  20.12.2002
  Vigdis Extension av Kongen i Statsråd
  PDO
  16.12.1994
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  41.500000
  NO
  30.000000
  NO
  16.100000
  NO
  9.600000
  NO
  2.800000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  75.81
  1.71
  1.39
  0.00
  80.16
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  154.00
  0.00
  13.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  7.49
  0.00
  0.00
  0.00
  7.49
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Vigdis ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, mellom feltene Snorre, Statfjord og Gullfaks. Vanndybden er 280 meter. Vigdis ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1994. Vigdis består av fire strukturer; Vigdis Brent, Borg Nordvest, Vigdis Øst-Nordøst og Lomre. Vigdis Brent-strukturen inkluderer flere mindre strukturer. Feltet er bygd ut med sju havbunnsrammer og to satellittbrønner som er koblet til Snorre A-innretningen. Produksjon startet i 1997. Oljen fra Vigdis blir prosessert i en egen modul på Snorre A. Vann til injeksjon kommer fra Snorre A og Statfjord C. PUD for videre utbygging av Vigdis ("Vigdis Extension"), som inkluderer funnet 34/7-23 S og tilstøtende forekomster, ble godkjent i 2002. PUD for Vigdis Nordøst ble godkjent i 2011. PUD-fritak for Lomre ble innvilget i 2022.
  14.12.2023
  Reservoar
  Vigdis produserer olje fra sandstein i flere strukturer. Reservoarene i Vigdis Brent og Lomre er i Brentgruppen av mellomjura alder, mens reservoarene i Vigdis Øst-Nordøst er i Statfjordgruppen av sentrias og tidligjura alder. Borg Nordvest-reservoaret er i intra-Draupne sandstein av senjura alder. Reservoarene ligger på 2200-2600 meters dyp og har stort sett god kvalitet.
  14.12.2023
  Utvinning
  Feltet produseres ved trykkstøtte med vanninjeksjon. Noen av reservoarene påvirkes av trykkavlastningen på Statfjord.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen fra Vigdis transporteres til Snorre A via to strømningsrør. Stabilisert olje transporteres i rørledning fra Snorre A til Gullfaks A for lagring og eksport. All produsert gass fra Vigdis blir injisert i Snorrereservoaret.
  28.02.2023
  Status
  Strategien på Vigdis er å opprettholde trykkstøtte med vanninjeksjon, og samtidig maksimere produksjonskapasiteten og regulariteten. En havbunnsløftepumpe ble installert i 2020 for å øke produksjonsraten og utvinningen. Nye tilleggsbrønner er planlagt framover, og 4D-seismikk som ble samlet inn i 2021 kan resultere i flere nye boremål. Produksjonsoppstart fra Lomrereservoaret er ventet i 2024.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  5921
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  27177
  2022
  151
  2021
  448
  2020
  2410
  2019
  1007
  2018
  120
  2017
  611
  2016
  419
  2015
  1454
  2014
  675
  2013
  2103
  2012
  2950
  2011
  889
  2010
  162
  2009
  1036
  2008
  1685
  2007
  1419
  2006
  577
  2005
  403
  2004
  790
  2003
  1628
  2002
  387
  2001
  768
  2000
  685
  1999
  431
  1998
  275
  1997
  726
  1996
  1473
  1995
  1370
  1994
  125
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  67.953667
  1.922663
  0.045302
  2.507241
  72.428873
  2024
  0.290354
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.290354
  2023
  1.045009
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.045009
  2022
  1.322649
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.322649
  2021
  1.429307
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.429307
  2020
  0.718222
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.718222
  2019
  0.980026
  0.012377
  0.000000
  0.062697
  1.055100
  2018
  1.383981
  0.034012
  0.000000
  0.157449
  1.575442
  2017
  1.287289
  0.030905
  0.000000
  0.152021
  1.470215
  2016
  1.734968
  0.023416
  0.000000
  0.167863
  1.926247
  2015
  2.050561
  0.000001
  0.000003
  0.000026
  2.050591
  2014
  2.209151
  0.024711
  0.009226
  0.078390
  2.321478
  2013
  1.907914
  0.103756
  0.002704
  0.065241
  2.079615
  2012
  1.861662
  0.175020
  0.010234
  0.145774
  2.192690
  2011
  2.034998
  0.142054
  0.004690
  0.114674
  2.296416
  2010
  1.970538
  0.120325
  0.005332
  0.080836
  2.177031
  2009
  2.632935
  0.199310
  0.007516
  0.141860
  2.981621
  2008
  3.068580
  0.215144
  0.005597
  0.179952
  3.469273
  2007
  3.277006
  0.209092
  0.000000
  0.292983
  3.779081
  2006
  3.758253
  0.217328
  0.000000
  0.328108
  4.303689
  2005
  3.690920
  0.187435
  0.000000
  0.228227
  4.106582
  2004
  3.587048
  0.189676
  0.000000
  0.258153
  4.034877
  2003
  3.361649
  0.038101
  0.000000
  0.052987
  3.452737
  2002
  3.052592
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.052592
  2001
  3.670211
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.670211
  2000
  4.198044
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  4.198044
  1999
  5.108834
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  5.108834
  1998
  4.724158
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  4.724158
  1997
  1.596808
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.596808
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  67.951028
  5.869577
  0.000000
  73.820605
  2024
  0.290302
  0.020780
  0.000000
  0.311082
  2023
  1.040886
  0.079361
  0.000000
  1.120247
  2022
  1.325579
  0.098711
  0.000000
  1.424290
  2021
  1.429023
  0.102148
  0.000000
  1.531171
  2020
  0.714466
  0.053651
  0.000000
  0.768117
  2019
  0.980026
  0.077977
  0.000000
  1.058003
  2018
  1.383981
  0.108658
  0.000000
  1.492639
  2017
  1.287288
  0.098837
  0.000000
  1.386125
  2016
  1.734968
  0.125801
  0.000000
  1.860769
  2015
  2.050642
  0.167827
  0.000000
  2.218469
  2014
  2.211177
  0.214347
  0.000000
  2.425524
  2013
  1.900853
  0.197710
  0.000000
  2.098563
  2012
  1.861582
  0.199709
  0.000000
  2.061291
  2011
  2.034935
  0.200246
  0.000000
  2.235181
  2010
  1.970519
  0.207712
  0.000000
  2.178231
  2009
  2.632896
  0.271630
  0.000000
  2.904526
  2008
  3.068580
  0.324994
  0.000000
  3.393574
  2007
  3.276566
  0.353210
  0.000000
  3.629776
  2006
  3.758253
  0.410289
  0.000000
  4.168542
  2005
  3.690920
  0.361749
  0.000000
  4.052669
  2004
  3.586988
  0.375623
  0.000000
  3.962611
  2003
  3.361649
  0.272150
  0.000000
  3.633799
  2002
  3.052592
  0.196319
  0.000000
  3.248911
  2001
  3.670211
  0.256916
  0.000000
  3.927127
  2000
  4.198044
  0.293864
  0.000000
  4.491908
  1999
  5.106448
  0.357495
  0.000000
  5.463943
  1998
  4.724159
  0.330983
  0.000000
  5.055142
  1997
  1.607495
  0.110880
  0.000000
  1.718375
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  05.02.1986
  11.04.1986
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  19.02.1988
  13.04.1988
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  28.06.1990
  13.08.1990
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  04.09.1990
  15.10.1990
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  23.06.1994
  05.07.1994
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  25.02.1991
  07.04.1991
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  07.04.1991
  04.05.1991
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  24.09.1991
  27.12.1991
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  06.07.1994
  12.07.1994
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  08.04.1994
  20.05.1994
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  22.02.1994
  03.04.1994
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  25.02.1995
  24.03.1995
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  13.04.2001
  25.04.2001
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  14.02.2009
  10.03.2009
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  10.03.2009
  20.03.2009
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  08.06.2020
  13.07.2020
  WILDCAT
  PLUGGED
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  04.03.1997
  03.04.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.05.1997
  01.06.1997
  PRODUCTION
  OIL
  03.07.2017
  24.07.2017
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.1997
  19.04.1997
  PRODUCTION
  OIL
  27.03.2014
  01.04.2014
  PRODUCTION
  OIL
  05.01.2000
  03.05.2000
  PRODUCTION
  OIL
  12.10.2015
  24.10.2015
  PRODUCTION
  OIL
  05.06.2000
  05.08.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.08.2000
  30.08.2000
  PRODUCTION
  OIL
  07.03.2020
  05.04.2020
  PRODUCTION
  OIL
  17.01.1996
  20.02.1996
  PRODUCTION
  OIL
  09.02.2015
  07.03.2015
  PRODUCTION
  OIL
  26.11.1995
  11.01.1996
  PRODUCTION
  OIL
  03.07.2001
  29.09.2001
  PRODUCTION
  OIL
  24.01.1996
  22.03.1996
  PRODUCTION
  OIL
  22.12.2001
  15.01.2002
  PRODUCTION
  OIL
  08.09.2020
  17.10.2020
  PRODUCTION
  OIL
  15.06.1999
  16.08.1999
  PRODUCTION
  OIL
  09.03.2004
  13.04.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.04.2004
  26.04.2004
  PRODUCTION
  OIL
  23.03.2003
  02.06.2003
  PRODUCTION
  OIL
  29.06.2008
  04.08.2008
  OBSERVATION
  OIL
  06.08.2008
  23.08.2008
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2021
  17.04.2021
  PRODUCTION
  DRY
  28.03.2003
  30.04.2003
  PRODUCTION
  OIL
  27.06.2020
  16.07.2020
  PRODUCTION
  OIL
  04.06.2005
  18.07.2005
  PRODUCTION
  OIL
  20.07.2005
  05.08.2005
  PRODUCTION
  OIL
  10.04.2001
  30.04.2001
  INJECTION
  WATER
  29.04.1998
  30.05.1998
  INJECTION
  WATER
  19.01.1999
  10.02.1999
  INJECTION
  WATER
  10.04.2023
  11.05.2023
  INJECTION
  WATER
  30.06.2004
  29.07.2004
  INJECTION
  WATER
  05.01.2004
  08.02.2004
  INJECTION
  WATER
  21.06.2012
  22.07.2012
  INJECTION
  WATER
  20.06.2003
  07.12.2003
  INJECTION
  WATER
  INJECTION
  24.01.2007
  24.03.2007
  INJECTION
  WATER
  25.08.2007
  19.09.2007
  INJECTION
  WATER
  12.04.2008
  25.05.2008
  INJECTION
  WATER
  17.04.2007
  12.10.2007
  PRODUCTION
  OIL
  23.03.2009
  13.04.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.04.2009
  19.04.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.04.2009
  21.05.2009
  PRODUCTION
  OIL
  12.01.2012
  18.03.2012
  PRODUCTION
  OIL
  30.04.2016
  08.05.2016
  PRODUCTION
  OIL
  25.12.2012
  22.03.2013
  INJECTION
  WATER
  PRODUCTION
  29.04.2012
  03.05.2013
  OBSERVATION
  OIL
  05.05.2013
  10.05.2013
  OBSERVATION
  OIL
  12.05.2013
  28.05.2013
  INJECTION
  WATER
  03.05.2012
  08.06.2012
  PRODUCTION
  OIL
  05.09.2013
  19.10.2013
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  30.03.2007
  01.04.2007
  SHALLOW GAS
  P&A