Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

COD

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  COD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1968
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43785
 • Bilde

  Bilde
  COD Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  05.08.1998
  Producing
  26.12.1977
  04.08.1998
  Approved for production
  04.05.1973
  25.12.1977
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  7/11
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  04.05.1973
  St.meld.nr.90 (74-75) Kongelig resolusjon 4.5.73
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  39.896000
  NO
  35.112000
  NO
  12.388000
  NO
  7.604000
  NO
  5.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  2.88
  7.28
  0.52
  0.00
  11.15
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  5.00
  0.00
  11.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Cod ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 75 kilometer nordvest for Ekofisk-feltet. Vanndybden er 75 meter. Cod ble påvist i 1968, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1975. Feltet er bygd ut med en kombinert bore-, bolig- og produksjonsinnretning. Produksjonen startet i 1977.
  28.02.2023
  Reservoar
  Cod produserte gass og kondensat fra dypmarin turbidittsandstein av paleocen alder i Fortiesformasjonen. Forekomsten har en kompleks struktur med flere adskilte reservoarer på 3000 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Produksjonen foregikk med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen ble sendt i rørledning til Ekofisk-senteret for eksport.
  28.02.2023
  Status
  Cod ble stengt ned i 1998, og innretningen ble fjernet i 2013.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  1003
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  0
  2008
  0
  2007
  0
  2006
  0
  2005
  0
  2004
  0
  2003
  0
  2002
  0
  2001
  0
  2000
  0
  1999
  0
  1998
  0
  1997
  0
  1996
  0
  1995
  10
  1994
  6
  1993
  0
  1992
  0
  1991
  0
  1990
  2
  1989
  7
  1988
  1
  1987
  1
  1986
  0
  1985
  1
  1984
  1
  1983
  2
  1982
  23
  1981
  39
  1980
  24
  1979
  16
  1978
  8
  1977
  188
  1976
  248
  1975
  297
  1974
  123
  1973
  6
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  2.879132
  7.279260
  0.000000
  1.056031
  11.214423
  1998
  0.017806
  0.074871
  0.000000
  0.011088
  0.103765
  1997
  0.032772
  0.117144
  0.000000
  0.016849
  0.166765
  1996
  0.041718
  0.147730
  0.000000
  0.019423
  0.208871
  1995
  0.046900
  0.163722
  0.000000
  0.022374
  0.232996
  1994
  0.046297
  0.155257
  0.000000
  0.021127
  0.222681
  1993
  0.045536
  0.157185
  0.000000
  0.021368
  0.224089
  1992
  0.048911
  0.171408
  0.000000
  0.022525
  0.242844
  1991
  0.051321
  0.172983
  0.000000
  0.025296
  0.249600
  1990
  0.057171
  0.194441
  0.000000
  0.034896
  0.286508
  1989
  0.070958
  0.255183
  0.000000
  0.046021
  0.372162
  1988
  0.100118
  0.353651
  0.000000
  0.067628
  0.521397
  1987
  0.081413
  0.280762
  0.000000
  0.048838
  0.411013
  1986
  0.125805
  0.404842
  0.000000
  0.068082
  0.598729
  1985
  0.153451
  0.454683
  0.000000
  0.083159
  0.691293
  1984
  0.191310
  0.528718
  0.000000
  0.086764
  0.806792
  1983
  0.283257
  0.730345
  0.000000
  0.125424
  1.139026
  1982
  0.322400
  0.757831
  0.000000
  0.104771
  1.185002
  1981
  0.342374
  0.691290
  0.000000
  0.088603
  1.122267
  1980
  0.465008
  0.843338
  0.000000
  0.106834
  1.415180
  1979
  0.285336
  0.481982
  0.000000
  0.034961
  0.802279
  1978
  0.067707
  0.137670
  0.000000
  0.000000
  0.205377
  1977
  0.001563
  0.004224
  0.000000
  0.000000
  0.005787
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  4.083376
  7.463417
  0.000000
  11.546793
  1998
  0.033781
  0.082312
  0.000000
  0.116093
  1997
  0.057303
  0.129443
  0.000000
  0.186746
  1996
  0.068520
  0.160304
  0.000000
  0.228824
  1995
  0.077185
  0.177924
  0.000000
  0.255109
  1994
  0.075201
  0.174528
  0.000000
  0.249729
  1993
  0.074392
  0.175701
  0.000000
  0.250093
  1992
  0.078632
  0.190238
  0.000000
  0.268870
  1991
  0.082555
  0.192761
  0.000000
  0.275316
  1990
  0.094679
  0.216668
  0.000000
  0.311347
  1989
  0.119334
  0.282751
  0.000000
  0.402085
  1988
  0.168865
  0.388996
  0.000000
  0.557861
  1987
  0.134896
  0.307721
  0.000000
  0.442617
  1986
  0.199561
  0.443409
  0.000000
  0.642970
  1985
  0.238609
  0.495259
  0.000000
  0.733868
  1984
  0.286734
  0.578235
  0.000000
  0.864969
  1983
  0.411567
  0.797677
  0.000000
  1.209244
  1982
  0.439267
  0.831513
  0.000000
  1.270780
  1981
  0.443471
  0.756065
  0.000000
  1.199536
  1980
  0.592484
  0.923504
  0.000000
  1.515988
  1979
  0.337050
  0.158408
  0.000000
  0.495458
  1978
  0.067750
  0.000000
  0.000000
  0.067750
  1977
  0.001540
  0.000000
  0.000000
  0.001540
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  26.02.1968
  15.06.1968
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  21.07.1968
  14.10.1968
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  17.10.1968
  07.02.1969
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  29.12.1982
  25.12.1983
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL
  29.09.1984
  08.10.1984
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  08.05.1977
  06.06.1977
  PRODUCTION
  GAS
  31.01.1977
  30.03.1977
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  12.12.1976
  10.02.1977
  PRODUCTION
  GAS
  01.09.1977
  30.09.1977
  PRODUCTION
  GAS
  22.10.1976
  08.12.1976
  PRODUCTION
  GAS
  07.07.1985
  15.08.1985
  PRODUCTION
  GAS
  23.08.1976
  21.10.1976
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  04.07.1977
  22.08.1977
  PRODUCTION
  GAS
  30.03.1977
  03.05.1977
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status