Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

KNARR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  KNARR
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2008
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Florø
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  20460988
 • Bilde

  Bilde
  KNARR Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  01.05.2022
  Producing
  16.03.2015
  30.04.2022
  Approved for production
  09.06.2011
  15.03.2015
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/3
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  09.06.2011
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  9.60
  0.41
  0.64
  0.00
  11.23
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  32.00
  0.00
  4.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Knarr ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordøst for Snorre. Vanndybden er 400 meter. Knarr ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet består av to segmenter, Knarr Vest og Knarr Sentral. Utbyggingsløsningen var et produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbunnsrammer med seks produksjons- og injeksjonsbrønner. Produksjonen startet i 2015.
  28.02.2023
  Reservoar
  Knarr produserte olje fra undre jura sandstein i Cookformasjonen. Reservoarene ligger på 3800 meters dyp og har moderat til god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble produsert med vanninjeksjon som trykkstøtte.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen ble prosessert og lagret på Knarr-skipet og lastet derfra til tankskip for eksport. Gassen ble eksportert via Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) til St. Fergus i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  Knarr ble stengt ned i 2022 og skipet ble fjernet fra feltet. Disponering av havbunnsinnretningene skal være ferdigstilt innen 2028.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  14205
  2022
  5
  2021
  -8
  2020
  648
  2019
  65
  2018
  27
  2017
  22
  2016
  0
  2015
  1206
  2014
  5261
  2013
  4905
  2012
  1540
  2011
  534
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  9.604349
  0.407461
  0.000000
  1.350692
  11.362502
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2022
  0.142338
  0.003878
  0.000000
  0.008085
  0.154301
  2021
  0.571293
  0.018973
  0.000000
  0.056805
  0.647071
  2020
  0.899140
  0.034254
  0.000000
  0.105690
  1.039084
  2019
  0.699068
  0.023527
  0.000000
  0.076317
  0.798912
  2018
  1.004962
  0.034631
  0.000000
  0.129099
  1.168692
  2017
  2.285311
  0.109760
  0.000000
  0.372946
  2.768017
  2016
  2.733768
  0.141577
  0.000000
  0.479556
  3.354901
  2015
  1.268469
  0.040861
  0.000000
  0.122194
  1.431524
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  9.653275
  1.130503
  0.000000
  10.783778
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2022
  0.142338
  0.019241
  0.000000
  0.161579
  2021
  0.571293
  0.070019
  0.000000
  0.641312
  2020
  0.899140
  0.102334
  0.000000
  1.001474
  2019
  0.699068
  0.082709
  0.000000
  0.781777
  2018
  1.004962
  0.109075
  0.000000
  1.114037
  2017
  2.285311
  0.259430
  0.000000
  2.544741
  2016
  2.733768
  0.324710
  0.000000
  3.058478
  2015
  1.317395
  0.162985
  0.000000
  1.480380
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  10.09.2008
  30.10.2008
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  28.04.2008
  10.09.2008
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  21.11.2011
  03.01.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  10.09.2011
  19.11.2011
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  26.07.2013
  15.04.2014
  PRODUCTION
  OIL
  23.07.2013
  03.06.2014
  PRODUCTION
  OIL
  27.02.2020
  14.05.2020
  PRODUCTION
  OIL
  19.07.2013
  05.10.2014
  PRODUCTION
  OIL
  04.11.2013
  24.07.2014
  INJECTION
  WATER
  03.11.2013
  25.03.2014
  INJECTION
  WATER
  30.10.2013
  13.03.2014
  INJECTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  11.07.2013
  12.07.2013
  SHALLOW GAS
  PLUGGED
  20.11.2013
  21.11.2013
  SHALLOW GAS
  PLUGGED
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING
  SOIL DRILLING