Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

VESLEFRIKK

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VESLEFRIKK
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Shut down
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1981
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43618
 • Bilde

  Bilde
  VESLEFRIKK Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Shut down
  18.02.2022
  Producing
  26.12.1989
  17.02.2022
  Approved for production
  02.06.1987
  25.12.1989
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  30/3
  30/6
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  01.10.2002
  PUD-fritak 30/3-7B
  PDO Exemption
  27.04.1999
  PUD-fritak 30/3-7B
  PDO Exemption
  30.12.1994
  PUD-fritak 30/3-6s
  PDO Exemption
  16.12.1994
  Øvre Brent&I-området av Kongen i Statsråd
  PDO
  11.06.1994
  Statfjordformasjonen av Kongen i Statsråd
  PDO
  02.06.1987
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  37.000000
  NO
  27.000000
  NO
  18.000000
  NO
  18.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  55.34
  4.19
  1.81
  0.00
  62.97
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  120.00
  2.00
  17.00
  2.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Veslefrikk ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer nord for Oseberg. Vanndybden er 185 meter. Veslefrikk ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1987. Feltet var bygd ut med to innretninger, Veslefrikk A og Veslefrikk B. Veslefrikk A er en fast brønnhodeinnretning i stål med broforbindelse til Veslefrikk B. Veslefrikk B er en halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og boligkvarter. Produksjonen startet i 1989. PUD-er for Statfjord-reservoaret samt reservoarene i Øvre Brent og I-segmentet ble godkjent i 1994. Flere PUD-fritak ble innvilget for utbygging av funn i Veslefrikkområde mellom 1994 og 2002.
  09.12.2023
  Reservoar
  Veslefrikk produserte olje og noe gass fra sandstein av jura alder i Statfjord-, Dunlin- og Brentgruppene. Hovedreservoaret var i Brentgruppen. Reservoarene ligger på 2800-3200 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Veslefrikk ble tidligere produsert med trykkstøtte fra vann- alternerende gassinjeksjon (VAG) i Brent- og Dunlin-reservoarene og ved gassirkulering i Statfjord-reservoaret. Feltet ble i senere år produsert med trykkavlastning til det ble nedstengt.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen ble eksportert via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Eksportgassen ble transportert gjennom Statpipe til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Veslefrikk ble stengt ned i 2022, og Veslefrikk B ble fjernet fra feltet. Disponeringarbeidet skal være ferdigstilt innen slutten av 2027.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  19834
  2022
  -2
  2021
  11
  2020
  84
  2019
  145
  2018
  120
  2017
  39
  2016
  72
  2015
  261
  2014
  737
  2013
  932
  2012
  775
  2011
  1031
  2010
  970
  2009
  908
  2008
  908
  2007
  636
  2006
  522
  2005
  456
  2004
  496
  2003
  483
  2002
  513
  2001
  252
  2000
  351
  1999
  493
  1998
  281
  1997
  229
  1996
  327
  1995
  247
  1994
  224
  1993
  295
  1992
  267
  1991
  237
  1990
  431
  1989
  2137
  1988
  2429
  1987
  1537
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  55.341854
  4.191701
  0.000000
  3.443701
  62.977256
  2024
  -0.000508
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  -0.000508
  2023
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2022
  0.003144
  0.005900
  0.000000
  0.001810
  0.010854
  2021
  0.123301
  0.098837
  0.000000
  0.046986
  0.269124
  2020
  0.234100
  0.122087
  0.000000
  0.066636
  0.422823
  2019
  0.239682
  0.142957
  0.000000
  0.079281
  0.461920
  2018
  0.276165
  0.207886
  0.000000
  0.115456
  0.599507
  2017
  0.314900
  0.212594
  0.000000
  0.114117
  0.641611
  2016
  0.388231
  0.316983
  0.000000
  0.177030
  0.882244
  2015
  0.440356
  0.343223
  0.000000
  0.197027
  0.980606
  2014
  0.477203
  0.259786
  0.000000
  0.160548
  0.897537
  2013
  0.535741
  0.164988
  0.000000
  0.101319
  0.802048
  2012
  0.746476
  0.127357
  0.000000
  0.091495
  0.965328
  2011
  0.707076
  0.018790
  0.000000
  0.012277
  0.738143
  2010
  0.765941
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.765941
  2009
  0.678490
  0.002021
  0.000000
  0.001083
  0.681594
  2008
  0.701650
  0.003033
  0.000000
  0.001585
  0.706268
  2007
  0.909483
  0.002988
  0.000000
  0.001699
  0.914170
  2006
  1.112845
  0.033455
  0.000000
  0.019418
  1.165718
  2005
  1.527471
  0.043771
  0.000000
  0.034661
  1.605903
  2004
  1.588662
  0.021964
  0.000000
  0.021652
  1.632278
  2003
  1.685924
  0.030919
  0.000000
  0.022531
  1.739374
  2002
  1.644578
  0.029194
  0.000000
  0.026077
  1.699849
  2001
  1.976501
  0.064816
  0.000000
  0.063758
  2.105075
  2000
  2.404658
  0.199441
  0.000000
  0.142824
  2.746923
  1999
  1.899462
  0.111914
  0.000000
  0.068587
  2.079963
  1998
  3.268008
  0.277122
  0.000000
  0.163808
  3.708938
  1997
  3.474666
  0.139200
  0.000000
  0.085942
  3.699808
  1996
  4.068664
  0.432455
  0.000000
  0.252006
  4.753125
  1995
  4.457815
  0.407863
  0.000000
  0.256801
  5.122479
  1994
  4.442728
  0.253365
  0.000000
  0.260174
  4.956267
  1993
  3.932497
  0.116792
  0.000000
  0.231997
  4.281286
  1992
  3.953449
  0.000000
  0.000000
  0.246811
  4.200260
  1991
  3.489477
  0.000000
  0.000000
  0.219922
  3.709399
  1990
  2.873018
  0.000000
  0.000000
  0.158383
  3.031401
  1989
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  55.507596
  15.661934
  0.000000
  71.169530
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2022
  0.002257
  0.009822
  0.000000
  0.012079
  2021
  0.125011
  0.147806
  0.000000
  0.272817
  2020
  0.238408
  0.183937
  0.000000
  0.422345
  2019
  0.244121
  0.212549
  0.000000
  0.456670
  2018
  0.279614
  0.281741
  0.000000
  0.561355
  2017
  0.333650
  0.295558
  0.000000
  0.629208
  2016
  0.397954
  0.432430
  0.000000
  0.830384
  2015
  0.452568
  0.543147
  0.000000
  0.995715
  2014
  0.476082
  0.621295
  0.000000
  1.097377
  2013
  0.536558
  0.668452
  0.000000
  1.205010
  2012
  0.746744
  0.646122
  0.000000
  1.392866
  2011
  0.724259
  0.617842
  0.000000
  1.342101
  2010
  0.791475
  0.474804
  0.000000
  1.266279
  2009
  0.701665
  0.298634
  0.000000
  1.000299
  2008
  0.721814
  0.129915
  0.000000
  0.851729
  2007
  0.931640
  0.218028
  0.000000
  1.149668
  2006
  1.136648
  0.511260
  0.000000
  1.647908
  2005
  1.510560
  0.575939
  0.000000
  2.086499
  2004
  1.607170
  0.611974
  0.000000
  2.219144
  2003
  1.709104
  0.686451
  0.000000
  2.395555
  2002
  1.665735
  0.546925
  0.000000
  2.212660
  2001
  1.998993
  0.663774
  0.000000
  2.662767
  2000
  2.402982
  0.757282
  0.000000
  3.160264
  1999
  1.892548
  0.508677
  0.000000
  2.401225
  1998
  3.253144
  0.913322
  0.000000
  4.166466
  1997
  3.455258
  0.673184
  0.000000
  4.128442
  1996
  4.091538
  0.553264
  0.000000
  4.644802
  1995
  4.462118
  0.569305
  0.000000
  5.031423
  1994
  4.439388
  0.565713
  0.000000
  5.005101
  1993
  3.910532
  0.473114
  0.000000
  4.383646
  1992
  3.938996
  0.452919
  0.000000
  4.391915
  1991
  3.461245
  0.437803
  0.000000
  3.899048
  1990
  2.867225
  0.378866
  0.000000
  3.246091
  1989
  0.000592
  0.000080
  0.000000
  0.000672
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  02.09.1980
  16.02.1981
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  05.02.1985
  12.06.1985
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  02.11.2001
  18.11.2001
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  01.05.1992
  19.06.1992
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  26.12.1993
  06.03.1994
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL/GAS
  13.10.1997
  29.01.1998
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  20.05.1998
  04.08.1998
  WILDCAT
  RE-CLASS TO TEST
  OIL/GAS
  05.11.2001
  17.11.2001
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL/GAS
  21.09.1995
  12.12.1995
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  05.05.2000
  23.05.2000
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  25.03.2000
  04.05.2000
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  15.07.1987
  31.08.1987
  PRODUCTION
  OIL
  13.11.2009
  31.12.2009
  PRODUCTION
  OIL
  12.02.2010
  07.03.2010
  PRODUCTION
  OIL
  25.09.1987
  11.11.1987
  PRODUCTION
  OIL
  02.07.1997
  09.08.1997
  INJECTION
  GAS
  27.02.2007
  19.04.2007
  PRODUCTION
  OIL
  19.11.1987
  27.06.1988
  PRODUCTION
  OIL
  14.04.2003
  24.09.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  29.09.2003
  10.10.2003
  PRODUCTION
  OIL
  10.04.2009
  09.05.2009
  PRODUCTION
  OIL
  05.07.1988
  09.08.1988
  PRODUCTION
  OIL
  15.12.2001
  05.01.2002
  PRODUCTION
  OIL
  16.08.1988
  19.11.1988
  PRODUCTION
  OIL
  03.03.1999
  20.03.1999
  PRODUCTION
  OIL
  06.05.2006
  16.06.2006
  PRODUCTION
  OIL
  20.01.2015
  19.02.2015
  INJECTION
  WATER/GAS
  27.11.1988
  21.01.1989
  PRODUCTION
  OIL
  21.11.1994
  17.12.1994
  INJECTION
  WATER
  03.06.1990
  11.07.1990
  INJECTION
  WATER
  20.12.1995
  02.02.1996
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  03.02.1996
  19.02.1996
  PRODUCTION
  OIL
  10.07.2008
  19.02.2009
  PRODUCTION
  OIL
  17.07.1990
  20.09.1990
  INJECTION
  WATER
  17.12.1999
  28.01.2000
  PRODUCTION
  OIL
  12.12.2004
  18.02.2005
  PRODUCTION
  OIL
  31.10.1990
  10.05.1991
  INJECTION
  WATER
  12.08.1998
  08.10.1998
  PRODUCTION
  OIL
  14.11.1990
  24.12.1990
  INJECTION
  WATER
  03.03.1998
  27.03.1998
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  28.03.1998
  21.04.1998
  PRODUCTION
  OIL
  26.05.1991
  25.06.1991
  INJECTION
  WATER
  13.12.2003
  20.12.2003
  INJECTION
  NOT APPLICABLE
  21.12.2003
  27.12.2003
  INJECTION
  WATER/GAS
  07.09.2013
  01.10.2013
  INJECTION
  WATER/GAS
  04.07.1991
  13.08.1991
  PRODUCTION
  OIL
  26.03.2014
  21.09.2014
  PRODUCTION
  OIL
  30.01.1992
  17.04.1992
  PRODUCTION
  OIL
  03.10.2010
  10.01.2011
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  14.01.2011
  02.02.2011
  PRODUCTION
  OIL
  22.02.2011
  31.03.2011
  PRODUCTION
  OIL
  01.05.1992
  19.06.1992
  PRODUCTION
  OIL
  20.04.2004
  06.05.2004
  PRODUCTION
  OIL
  02.12.1992
  19.01.1993
  INJECTION
  GAS
  01.09.2006
  10.10.2006
  PRODUCTION
  OIL
  31.01.1993
  14.04.1993
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2005
  12.05.2005
  PRODUCTION
  OIL
  26.04.1993
  25.06.1993
  INJECTION
  WATER
  07.03.1996
  09.04.1996
  INJECTION
  WATER
  15.01.2006
  13.02.2006
  INJECTION
  WATER/GAS
  10.11.2013
  13.01.2014
  PRODUCTION
  OIL
  02.10.1993
  30.10.1993
  INJECTION
  WATER
  27.01.1999
  08.04.1999
  PRODUCTION
  OIL
  27.05.2002
  22.06.2002
  PRODUCTION
  OIL
  10.11.1993
  17.12.1993
  PRODUCTION
  OIL
  08.01.2003
  12.01.2003
  PRODUCTION
  OIL
  10.12.2005
  23.12.2005
  PRODUCTION
  OIL
  08.07.2010
  05.08.2010
  PRODUCTION
  OIL
  26.12.1993
  06.03.1994
  PRODUCTION
  OIL
  18.07.2000
  08.11.2000
  INJECTION
  WATER
  15.09.2011
  31.10.2011
  PRODUCTION
  OIL
  21.03.1994
  29.10.1994
  INJECTION
  WATER
  07.03.2008
  29.04.2008
  INJECTION
  WATER/GAS
  10.07.1995
  22.08.1995
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  24.08.1995
  15.09.1995
  INJECTION
  GAS
  18.08.2007
  10.01.2008
  INJECTION
  WATER
  05.11.2001
  17.11.2001
  PRODUCTION
  OIL
  28.08.2004
  08.10.2004
  PRODUCTION
  OIL
  06.03.2002
  26.04.2002
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status