Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

URD

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  URD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2000
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Sandnessjøen
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  2834734
 • Bilde

  Bilde
  URD Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  08.11.2005
  Approved for production
  02.07.2004
  07.11.2005
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6608/10
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  18.04.2008
  Endret PUD av OED
  Changed PDO
  02.07.2004
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  63.954550
  NO
  24.545460
  NO
  11.500000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  8.88
  0.29
  0.04
  0.00
  9.25
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  49.00
  0.00
  3.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.01
  0.00
  0.00
  0.00
  1.01
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Urd ligger i Norskehavet, fem kilometer nordøst for Norne. Vanndybden er 380 meter. Urd ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Feltet består av tre forekomster: Svale, Svale Nord og Stær. Urd er bygd ut med havbunnsrammer tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Norne. Produksjonen startet fra Svale i 2005, fra Stær i 2006 og fra Svale Nord i 2016.
  28.02.2023
  Reservoar
  Urd produserer olje fra sandstein av tidlig- til mellomjura alder i Åre-, Tilje- og Ileformasjonene. Feltet er strukturelt kompleks og segmentert. Reservoarene ligger på 1800-2300 meters dyp og har moderat til god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med vanninjeksjon og gassløft.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen prosesseres på Norne-skipet, og oljen overføres til tankskip via en lastebøye, sammen med oljen fra Norne. Gassen sendes fra Norne til Åsgard og eksporteres deretter via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Produksjon fra Urd er påvirket av dårlig trykkstøtte, økende vanngjennombrudd, strømningsutfordringer (slugging og problemer med sandkontroll) samt tekniske problemer. Et sidesteg fra en eksisterende produksjonsbrønn ble boret i 2023.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  758
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  9026
  2022
  342
  2021
  398
  2020
  68
  2019
  10
  2018
  26
  2017
  51
  2016
  889
  2015
  466
  2014
  441
  2013
  834
  2012
  428
  2011
  769
  2010
  35
  2009
  19
  2008
  269
  2007
  312
  2006
  661
  2005
  1813
  2004
  1195
  2003
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  7.884145
  0.287063
  0.000000
  0.067076
  8.238284
  2024
  0.063700
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.063700
  2023
  0.113713
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.113713
  2022
  0.239491
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.239491
  2021
  0.180403
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.180403
  2020
  0.126521
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.126521
  2019
  0.181510
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.181510
  2018
  0.274793
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.274793
  2017
  0.517705
  0.008056
  0.000000
  0.000558
  0.526319
  2016
  0.260362
  0.019696
  0.000000
  0.003280
  0.283338
  2015
  0.256607
  0.016905
  0.000000
  0.003079
  0.276591
  2014
  0.387522
  0.064654
  0.000000
  0.014684
  0.466860
  2013
  0.273139
  0.031684
  0.000000
  0.007049
  0.311872
  2012
  0.324707
  0.002271
  0.000000
  0.000632
  0.327610
  2011
  0.314193
  0.001601
  0.000000
  0.000458
  0.316252
  2010
  0.414121
  0.002915
  0.000000
  0.000797
  0.417833
  2009
  0.363318
  0.006516
  0.000000
  0.001767
  0.371601
  2008
  0.510451
  0.020630
  0.000000
  0.005577
  0.536658
  2007
  0.846089
  0.031660
  0.000000
  0.008369
  0.886118
  2006
  2.044679
  0.069102
  0.000000
  0.018220
  2.132001
  2005
  0.191121
  0.011373
  0.000000
  0.002606
  0.205100
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  7.902809
  0.613726
  0.000000
  8.516535
  2024
  0.064227
  0.003050
  0.000000
  0.067277
  2023
  0.116784
  0.005919
  0.000000
  0.122703
  2022
  0.247098
  0.013555
  0.000000
  0.260653
  2021
  0.182281
  0.010296
  0.000000
  0.192577
  2020
  0.130023
  0.005316
  0.000000
  0.135339
  2019
  0.181510
  0.007667
  0.000000
  0.189177
  2018
  0.274793
  0.008752
  0.000000
  0.283545
  2017
  0.517705
  0.023133
  0.000000
  0.540838
  2016
  0.260362
  0.037189
  0.000000
  0.297551
  2015
  0.256607
  0.033256
  0.000000
  0.289863
  2014
  0.387522
  0.091160
  0.000000
  0.478682
  2013
  0.273140
  0.057318
  0.000000
  0.330458
  2012
  0.324707
  0.019273
  0.000000
  0.343980
  2011
  0.314193
  0.017296
  0.000000
  0.331489
  2010
  0.414121
  0.023268
  0.000000
  0.437389
  2009
  0.363318
  0.021312
  0.000000
  0.384630
  2008
  0.512530
  0.042948
  0.000000
  0.555478
  2007
  0.846089
  0.061965
  0.000000
  0.908054
  2006
  2.044678
  0.121644
  0.000000
  2.166322
  2005
  0.191121
  0.009409
  0.000000
  0.200530
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  29.02.2000
  14.05.2000
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL
  27.11.2000
  02.12.2000
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL
  13.08.2001
  29.08.2001
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  30.03.2001
  23.05.2001
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.12.2001
  12.04.2002
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  12.04.2002
  26.04.2002
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  23.01.2003
  18.02.2003
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  12.07.2006
  15.08.2006
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  20.08.2013
  12.09.2013
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  07.11.2004
  02.10.2005
  PRODUCTION
  OIL
  07.06.2006
  06.07.2006
  PRODUCTION
  OIL
  11.05.2022
  25.05.2022
  PRODUCTION
  OIL
  30.11.2012
  31.12.2012
  PRODUCTION
  OIL
  01.01.2013
  17.10.2013
  PRODUCTION
  OIL
  16.10.2023
  04.11.2023
  PRODUCTION
  16.10.2004
  28.08.2005
  PRODUCTION
  OIL
  11.08.2016
  18.09.2016
  PRODUCTION
  OIL
  03.10.2004
  28.06.2005
  INJECTION
  WATER
  11.05.2007
  25.05.2007
  INJECTION
  WATER
  22.10.2015
  28.11.2015
  INJECTION
  WATER
  27.03.2008
  05.05.2008
  INJECTION
  WATER
  04.10.2004
  05.06.2005
  INJECTION
  WATER
  17.10.2016
  18.11.2016
  INJECTION
  WATER
  02.07.2011
  19.07.2011
  OBSERVATION
  WATER
  20.07.2011
  03.10.2011
  INJECTION
  WATER
  18.11.2005
  10.03.2006
  INJECTION
  WATER
  02.11.2005
  09.12.2005
  PRODUCTION
  OIL
  22.11.2005
  02.01.2006
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  04.02.2006
  09.04.2006
  PRODUCTION
  OIL
  30.01.2021
  14.02.2021
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status