Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

ULA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ULA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1976
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43800
 • Bilde

  Bilde
  ULA Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  06.10.1986
  Approved for production
  30.05.1980
  05.10.1986
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  7/12
  7/12
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  27.04.2015
  Ula Trias PUD-fritak
  PDO Exemption
  30.05.1980
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  80.000000
  NO
  20.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  78.02
  3.85
  3.04
  0.00
  87.65
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  158.00
  8.00
  16.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.97
  0.00
  0.04
  0.00
  1.05
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Ula ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Vanndybden er 70 meter. Ula ble påvist i 1976, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1980. Utbyggingen består av tre innretninger for produksjon, boring og innkvartering som er knyttet sammen med broer. Produksjonen startet i 1986. Gasskapasiteten på Ula ble oppgradert i 2008 med en ny gassprosess- og -injeksjonsmodul (UGU) som doblet kapasiteten. PUD-fritak for trias-reservoaret ble innvilget i 2015. Ula prosesserer for feltene Tambar, Blane og Oda.
  28.02.2023
  Reservoar
  Ula produserer olje hovedsakelig fra sandstein av senjura alder i Ulaformasjonen. Reservoaret ligger på 3345 meters dyp og består av tre enheter. Det produseres delvis også fra underliggende trias-reservoar på 3450 meters dyp. Dette reservoaret er en tett sandstein med lav effektiv permeabilitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Olje ble opprinnelig utvunnet med trykkavlastning, men etter noen år ble vanninjeksjon tatt i bruk for å øke utvinningen. Vann- alternerende gassinjeksjon (VAG) begynte i 1998. VAG-programmet har blitt utvidet med gass fra tilknyttede Tambar, Blane og Oda feltene. Gassløft brukes i noen av brønnene.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen transporteres i rørledning via Ekofisk til Teesside i Storbritannia. All gass blir reinjisert i reservoaret for å øke oljeutvinningen.
  28.02.2023
  Status
  Dagens ressursestimat på Ula er tredoblet sammenlignet med det opprinnelige PUD-estimatet. Produksjonen fra Ula er avhengig av tiltak for økt oljeutvinning (EOR, Enhanced Oil Recovery). Den positive effekten av VAG har ført til boring av flere VAG-brønner. Gasstilførsel for VAG er for tiden en utfordring og produksjonen er derfor avtakende.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  145
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  22525
  2022
  213
  2021
  864
  2020
  1591
  2019
  1992
  2018
  717
  2017
  212
  2016
  37
  2015
  455
  2014
  694
  2013
  566
  2012
  484
  2011
  181
  2010
  739
  2009
  733
  2008
  430
  2007
  436
  2006
  498
  2005
  552
  2004
  127
  2003
  279
  2002
  242
  2001
  615
  2000
  442
  1999
  36
  1998
  125
  1997
  248
  1996
  195
  1995
  177
  1994
  181
  1993
  320
  1992
  65
  1991
  155
  1990
  389
  1989
  364
  1988
  375
  1987
  244
  1986
  1622
  1985
  3178
  1984
  1572
  1983
  180
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  76.857708
  3.853981
  0.000000
  5.543471
  86.255160
  2024
  0.119795
  0.000000
  0.000000
  0.007164
  0.126959
  2023
  0.363721
  0.000000
  0.000000
  0.028907
  0.392628
  2022
  0.196093
  0.000000
  0.000000
  0.022033
  0.218126
  2021
  0.290915
  0.000000
  0.000000
  0.030166
  0.321081
  2020
  0.314351
  0.000000
  0.000000
  0.043272
  0.357623
  2019
  0.310288
  0.000000
  0.000000
  0.024592
  0.334880
  2018
  0.427102
  0.000000
  0.000000
  0.009030
  0.436132
  2017
  0.454944
  0.000000
  0.000000
  0.013540
  0.468484
  2016
  0.461477
  0.000000
  0.000000
  0.015710
  0.477187
  2015
  0.495922
  0.000000
  0.000000
  0.016632
  0.512554
  2014
  0.646210
  0.000000
  0.000000
  0.022249
  0.668459
  2013
  0.543989
  0.000000
  0.000000
  0.022663
  0.566652
  2012
  0.529194
  0.000000
  0.000000
  0.021010
  0.550204
  2011
  0.739069
  0.000000
  0.000000
  0.027331
  0.766400
  2010
  1.101150
  0.000000
  0.000000
  0.053023
  1.154173
  2009
  0.746841
  0.001445
  0.000000
  0.033255
  0.781541
  2008
  0.549463
  0.000985
  0.000000
  0.023964
  0.574412
  2007
  0.804771
  0.006854
  0.000000
  0.044509
  0.856134
  2006
  0.988024
  0.000000
  0.000000
  0.064254
  1.052278
  2005
  1.085356
  0.000000
  0.000000
  0.073694
  1.159050
  2004
  1.033616
  0.028011
  0.000000
  0.065598
  1.127225
  2003
  1.070570
  0.050060
  0.000000
  0.084291
  1.204921
  2002
  1.240997
  0.045609
  0.000000
  0.092302
  1.378908
  2001
  1.322883
  0.006334
  0.000000
  0.069486
  1.398703
  2000
  1.177806
  0.000000
  0.000000
  0.043455
  1.221261
  1999
  1.457023
  0.000000
  0.000000
  0.050807
  1.507830
  1998
  1.697249
  0.022099
  0.000000
  0.073726
  1.793074
  1997
  2.221762
  0.146605
  0.000000
  0.127950
  2.496317
  1996
  2.714588
  0.165294
  0.000000
  0.162149
  3.042031
  1995
  3.799087
  0.234547
  0.000000
  0.253779
  4.287413
  1994
  5.457524
  0.349141
  0.000000
  0.372816
  6.179481
  1993
  7.346079
  0.472005
  0.000000
  0.517026
  8.335110
  1992
  7.316922
  0.457327
  0.000000
  0.530514
  8.304763
  1991
  6.782732
  0.424416
  0.000000
  0.529624
  7.736772
  1990
  5.505042
  0.375818
  0.000000
  0.514599
  6.395459
  1989
  5.056102
  0.348002
  0.000000
  0.492689
  5.896793
  1988
  5.061655
  0.361449
  0.000000
  0.502492
  5.925596
  1987
  4.580812
  0.320024
  0.000000
  0.396849
  5.297685
  1986
  0.846584
  0.037956
  0.000000
  0.066321
  0.950861
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  80.707949
  11.967764
  0.000000
  92.675713
  2024
  0.133037
  0.053796
  0.000000
  0.186833
  2023
  0.416859
  0.240418
  0.000000
  0.657277
  2022
  0.232332
  0.126763
  0.000000
  0.359095
  2021
  0.350023
  0.251287
  0.000000
  0.601310
  2020
  0.398105
  0.315136
  0.000000
  0.713241
  2019
  0.362121
  0.277768
  0.000000
  0.639889
  2018
  0.441838
  0.335611
  0.000000
  0.777449
  2017
  0.480220
  0.438744
  0.000000
  0.918964
  2016
  0.494666
  0.287894
  0.000000
  0.782560
  2015
  0.529103
  0.308107
  0.000000
  0.837210
  2014
  0.693262
  0.425033
  0.000000
  1.118295
  2013
  0.591264
  0.230826
  0.000000
  0.822090
  2012
  0.569447
  0.213890
  0.000000
  0.783337
  2011
  0.780107
  0.350586
  0.000000
  1.130693
  2010
  1.182059
  0.452550
  0.000000
  1.634609
  2009
  0.791261
  0.330854
  0.000000
  1.122115
  2008
  0.582530
  0.126540
  0.000000
  0.709070
  2007
  0.870160
  0.456610
  0.000000
  1.326770
  2006
  1.021292
  0.518865
  0.000000
  1.540157
  2005
  1.071622
  0.242397
  0.000000
  1.314019
  2004
  1.031233
  0.202005
  0.000000
  1.233238
  2003
  1.069754
  0.189469
  0.000000
  1.259223
  2002
  1.217084
  0.114080
  0.000000
  1.331164
  2001
  1.270313
  0.129568
  0.000000
  1.399881
  2000
  1.163425
  0.134124
  0.000000
  1.297549
  1999
  1.516401
  0.141601
  0.000000
  1.658002
  1998
  1.767765
  0.149716
  0.000000
  1.917481
  1997
  2.349016
  0.220034
  0.000000
  2.569050
  1996
  2.805881
  0.250232
  0.000000
  3.056113
  1995
  3.966469
  0.333157
  0.000000
  4.299626
  1994
  5.704772
  0.464712
  0.000000
  6.169484
  1993
  7.657273
  0.612083
  0.000000
  8.269356
  1992
  7.644225
  0.601675
  0.000000
  8.245900
  1991
  7.123569
  0.564711
  0.000000
  7.688280
  1990
  5.859602
  0.489403
  0.000000
  6.349005
  1989
  5.397981
  0.445903
  0.000000
  5.843884
  1988
  5.421223
  0.454748
  0.000000
  5.875971
  1987
  4.835965
  0.410331
  0.000000
  5.246296
  1986
  0.914690
  0.076537
  0.000000
  0.991227
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  04.07.1976
  23.09.1976
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL
  22.03.1984
  29.04.1984
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  05.04.1977
  03.06.1977
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  04.06.1977
  06.09.1977
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  11.09.1977
  12.12.1977
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  16.03.1984
  20.03.1984
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  10.04.1981
  24.07.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  20.06.1988
  26.07.1988
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  14.05.1989
  22.05.1989
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  04.10.1988
  23.12.1988
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  17.03.1990
  14.05.1990
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  27.02.1988
  13.05.1988
  PRODUCTION
  OIL
  06.10.1991
  08.11.1991
  PRODUCTION
  OIL
  23.12.2000
  07.02.2001
  PRODUCTION
  OIL
  15.09.2014
  19.11.2014
  PRODUCTION
  OIL
  29.10.1986
  20.12.1986
  PRODUCTION
  OIL
  08.12.1995
  20.12.1995
  PRODUCTION
  OIL
  02.10.2005
  30.11.2005
  PRODUCTION
  OIL
  15.11.1987
  20.01.1988
  INJECTION
  WATER
  28.01.1990
  17.03.1990
  INJECTION
  WATER
  26.03.2010
  10.05.2010
  PRODUCTION
  OIL
  01.09.1988
  04.11.1988
  INJECTION
  WATER
  16.11.1988
  24.01.1989
  INJECTION
  WATER
  23.03.1995
  18.06.1995
  PRODUCTION
  OIL
  17.05.2005
  26.05.2006
  PRODUCTION
  OIL
  18.05.2021
  31.05.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  05.10.1986
  28.10.1986
  PRODUCTION
  OIL
  19.04.1987
  14.02.1988
  PRODUCTION
  OIL
  01.10.1996
  23.10.1996
  PRODUCTION
  OIL
  22.07.2000
  13.09.2000
  PRODUCTION
  OIL
  28.01.2002
  04.03.2002
  INJECTION
  GAS