Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
18.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

TOMMELITEN A

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  TOMMELITEN A
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1977
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  40867462
 • Bilde

  Bilde
  TOMMELITEN A Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  13.10.2023
  Approved for production
  08.07.2022
  12.10.2023
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  1/9
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  08.07.2022
  OED
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  42.197800
  NO
  28.138500
  NO
  20.143000
  NO
  9.090700
  GB
  0.210900
  GB
  0.151000
  GB
  0.068100
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  7.27
  17.64
  0.50
  0.00
  25.86
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  43.00
  0.00
  26.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  7.20
  17.58
  0.50
  0.00
  25.73
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Tommeliten A er et felt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 25 kilometer sørvest for Ekofiskfeltet. Feltet ligger på grensen til britisk sektor, og den norske delen utgjør 99,57 prosent. Vanndybden er 75 meter. Tommeliten A ble påvist i 1977 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2022. Feltet er bygget ut med to havbunnsrammer knyttet opp mot Ekofisksenteret.
  21.10.2023
  Reservoar
  Reservoaret inneholder gasskondensat og flyktig olje i kritt av paleocen og senkritt alder i henholdsvis Ekofisk- og Torformasjonen, og ligger på om lag 3000 meters dyp. Reservoarkvaliteten varierer i begge formasjonene og er påvirket av forkastninger og oppsprekkinger.
  09.12.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  21.10.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Ekofisksenteret for prosessering. Olje og gass sendes videre via eksportrørledninger fra prosessanlegget på Ekofisk til Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.
  21.10.2023
  Status
  Feltet startet produksjon i oktober 2023.
  21.10.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  7008
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  4799
  2022
  3589
  2021
  1210
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  0
  2008
  0
  2007
  0
  2006
  0
  2005
  0
  2004
  0
  2003
  0
  2002
  0
  2001
  0
  2000
  0
  1999
  0
  1998
  0
  1997
  0
  1996
  0
  1995
  0
  1994
  0
  1993
  0
  1992
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.186050
  0.209920
  0.000000
  0.024420
  0.420390
  2024
  0.098307
  0.114073
  0.000000
  0.012998
  0.225378
  2023
  0.087743
  0.095847
  0.000000
  0.011422
  0.195012
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.182011
  0.216790
  0.000000
  0.398801
  2024
  0.095930
  0.117564
  0.000000
  0.213494
  2023
  0.086081
  0.099226
  0.000000
  0.185307
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  14.10.1976
  17.02.1977
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  08.05.1987
  17.05.1987
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  01.06.1977
  12.08.1977
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  13.08.1977
  27.11.1977
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  DRY
  27.05.1978
  30.09.1978
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  22.03.2003
  02.08.2003
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  11.12.2022
  23.01.2023
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  24.08.2023
  18.10.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  25.01.2023
  01.02.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  25.03.2023
  14.04.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  23.10.2023
  24.11.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  28.11.2023
  21.12.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  25.11.2022
  03.03.2023
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.03.2023
  17.03.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  25.06.2023
  24.07.2023
  PRODUCTION
  26.12.2023
  20.01.2024
  PRODUCTION
  26.01.2024
  21.02.2024
  PRODUCTION
  26.04.2023
  18.05.2023
  PRODUCTION
  27.05.2023
  16.06.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status