Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

NOVA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  NOVA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2012
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Florø
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  33197696
 • Bilde

  Bilde
  NOVA Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  29.07.2022
  Approved for production
  27.09.2018
  28.07.2022
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  35/8
  35/9
  35/12
  35/9
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  27.09.2018
  Godkjent av OED
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  45.000000
  NO
  39.000000
  NO
  10.000000
  NO
  6.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  8.91
  2.41
  0.74
  0.00
  12.73
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  30.00
  0.00
  7.00
  4.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  7.44
  2.05
  0.63
  0.00
  10.69
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Nova ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 20 kilometer sørvest for Gjøa. Vanndybden er 370 meter. Nova ble påvist i 2012, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2018. Utbyggingsløsningen består av to havbunnsrammer med fire brønnslisser, én med tre brønner for oljeproduksjon og én med tre brønner for vanninjeksjon, knyttet til Gjøa-innretningen. Produksjonen startet i 2022.
  14.12.2023
  Reservoar
  Reservoaret inneholder olje med gasskappe i sandstein av senjura alder i Heatherformasjonen i Vikinggruppen, og ligger på 2500 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon, samt gassløft.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres til Gjøa for prosessering og eksport. Oljen transporteres videre gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og gassen eksporteres via rørledningen Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) til St. Fergus i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen fra feltet er i henhold til reservert prosesskapasitet på Gjøa-innretningen. Hovedfokuset er å optimalisere trykkstøtte til produksjonsbrønnene.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  2349
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  9957
  2022
  2430
  2021
  1570
  2020
  2532
  2019
  2166
  2018
  1259
  2017
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  1.984000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.984000
  2024
  0.632172
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.632172
  2023
  1.245033
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.245033
  2022
  0.106795
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.106795
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  2.107847
  0.502932
  0.000000
  2.610779
  2024
  0.611450
  0.149240
  0.000000
  0.760690
  2023
  1.215823
  0.290481
  0.000000
  1.506304
  2022
  0.280574
  0.063211
  0.000000
  0.343785
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  28.02.2012
  14.04.2012
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  01.02.2013
  11.04.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  26.11.2013
  16.01.2014
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  16.10.2013
  26.11.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  06.01.2021
  23.06.2022
  INJECTION
  WATER
  27.05.2023
  03.07.2023
  INJECTION
  01.01.2021
  07.03.2022
  INJECTION
  WATER
  09.01.2021
  15.03.2021
  INJECTION
  WATER
  19.01.2021
  25.02.2021
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  08.11.2021
  22.11.2021
  PRODUCTION
  OIL
  16.01.2021
  16.12.2021
  PRODUCTION
  OIL
  26.10.2020
  11.12.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.12.2021
  14.02.2022
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status