Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.05.2024 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

SYGNA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SYGNA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1996
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Florø
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  104718
 • Bilde

  Bilde
  SYGNA Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  01.08.2000
  Approved for production
  30.04.1999
  31.07.2000
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  33/9
  34/7
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  30.04.1999
  Kongen i Statsråd
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  30.000000
  NO
  28.025000
  NO
  20.995000
  NO
  15.400000
  NO
  4.320000
  NO
  1.260000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  11.48
  0.00
  0.00
  0.00
  11.48
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  21.00
  0.00
  1.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.37
  0.00
  0.00
  0.00
  0.37
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Sygna ligger i Tampen-området i den nodlige delen av Nordsjøen, like nordøst for Statfjord Nord. Vanndybden er 300 meter. Sygna ble påvist i 1996, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1999. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med fire brønnslisser, koblet til Statfjord C-innretningen. Tre produsjonsbrønner er blitt boret fra havbunnsrammen. Det er boret en langtrekkende vanninjeksjonsbrønn fra Statfjord Nord-rammen. Produksjonen startet i 2000.
  28.02.2023
  Reservoar
  Sygna produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 2650 meters dyp, og det har god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Statfjord C-innretningen for prosessering, lagring og eksport. Sygna, Statfjord Nord og Statfjord Øst har en felles prosessmodul på Statfjord C. Oljen er lastet til tankskip og gassen er eksportert via Tampen Link og Far North Liquid and Gas System (FLAGS) rørledning til Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen fra Sygna er stabil, og strategien er å holde reservoartrykket konstant ved å injisere vann.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  254
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  2450
  2022
  44
  2021
  30
  2020
  11
  2019
  6
  2018
  25
  2017
  240
  2016
  44
  2015
  21
  2014
  44
  2013
  0
  2012
  1
  2011
  11
  2010
  3
  2009
  7
  2008
  18
  2007
  15
  2006
  11
  2005
  11
  2004
  13
  2003
  180
  2002
  96
  2001
  18
  2000
  1089
  1999
  512
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  11.215845
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  11.215845
  2024
  0.011899
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.011899
  2023
  0.039078
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.039078
  2022
  0.089475
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.089475
  2021
  0.115987
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.115987
  2020
  0.159311
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.159311
  2019
  0.179958
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.179958
  2018
  0.155854
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.155854
  2017
  0.191512
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.191512
  2016
  0.166968
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.166968
  2015
  0.148036
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.148036
  2014
  0.034877
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.034877
  2013
  0.058620
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.058620
  2012
  0.051167
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.051167
  2011
  0.062896
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.062896
  2010
  0.054408
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.054408
  2009
  0.129626
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.129626
  2008
  0.297867
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.297867
  2007
  0.377481
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.377481
  2006
  0.412985
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.412985
  2005
  0.691349
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.691349
  2004
  1.143054
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.143054
  2003
  1.638028
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.638028
  2002
  1.813169
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.813169
  2001
  2.549824
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.549824
  2000
  0.642416
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.642416
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  11.212735
  0.689232
  0.000000
  11.901967
  2024
  0.011891
  0.000717
  0.000000
  0.012608
  2023
  0.038931
  0.002344
  0.000000
  0.041275
  2022
  0.089012
  0.005367
  0.000000
  0.094379
  2021
  0.115682
  0.006976
  0.000000
  0.122658
  2020
  0.156726
  0.009450
  0.000000
  0.166176
  2019
  0.178729
  0.010705
  0.000000
  0.189434
  2018
  0.155854
  0.009398
  0.000000
  0.165252
  2017
  0.191566
  0.011541
  0.000000
  0.203107
  2016
  0.167089
  0.010059
  0.000000
  0.177148
  2015
  0.147944
  0.008921
  0.000000
  0.156865
  2014
  0.035038
  0.002113
  0.000000
  0.037151
  2013
  0.058425
  0.003524
  0.000000
  0.061949
  2012
  0.050361
  0.003037
  0.000000
  0.053398
  2011
  0.062793
  0.003789
  0.000000
  0.066582
  2010
  0.054190
  0.003268
  0.000000
  0.057458
  2009
  0.129391
  0.007800
  0.000000
  0.137191
  2008
  0.297596
  0.017945
  0.000000
  0.315541
  2007
  0.378578
  0.022827
  0.000000
  0.401405
  2006
  0.412931
  0.024902
  0.000000
  0.437833
  2005
  0.689437
  0.041573
  0.000000
  0.731010
  2004
  1.144131
  0.068992
  0.000000
  1.213123
  2003
  1.639069
  0.099544
  0.000000
  1.738613
  2002
  1.814378
  0.113921
  0.000000
  1.928299
  2001
  2.550167
  0.160149
  0.000000
  2.710316
  2000
  0.642826
  0.040370
  0.000000
  0.683196
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  23.07.1996
  09.08.1996
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.06.1996
  23.07.1996
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  30.01.2000
  08.03.2000
  PRODUCTION
  OIL
  19.12.2002
  17.01.2003
  PRODUCTION
  OIL
  18.02.2017
  24.02.2017
  PRODUCTION
  OIL
  08.10.2000
  08.11.2000
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status