Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

GINA KROG

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GINA KROG
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1978
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  23384544
 • Bilde

  Bilde
  GINA KROG Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  30.06.2017
  Approved for production
  21.05.2013
  29.06.2017
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  15/5
  15/6
  15/6
  15/6
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  15.12.2022
  Endret PUD Alternativ oljeeksport løsning
  PDO
  21.05.2013
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  58.700000
  NO
  30.000000
  NO
  11.300000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  10.05
  18.46
  0.85
  0.00
  30.13
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  24.00
  12.00
  5.00
  21.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  2.03
  10.08
  0.18
  0.00
  12.45
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Gina Krog ligger på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, like nord for Sleipner Vest. Vanndybden er 120 meter. Gina Krog ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Utbyggingsløsningen er en bunnfast bolig- og prosessinnretning. Produksjonen startet i 2017. Endret PUD for alternativ oljeeksport ble godkjent i 2022. Gina Krog er forsynet med kraft fra land siden september 2023 via Johan Sverdrup.
  13.12.2023
  Reservoar
  Gina Krog produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Feltet er strukturelt komplekst og segmentert, og reservoarene ligger på 3300-3900 meters dyp. Reservoartykkelse og kvalitet er varierende.
  13.12.2023
  Utvinning
  Feltet har tidligere blitt produsert med gassinjeksjon i de fleste segmentene. Siden 2021 produseres alle segmentene med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Stabilisert olje og kondensat transporteres til en flytende lager- og lasteenhet (Randgrid FSO) og losses derfra til tankskip for videre transport. Rikgassen transporteres i rørledning til Sleipner A-innretningen for viderebehandling. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A-innretningen via Gassled (område D) til markedet, mens ustabilisert kondensat eksporteres til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Oljeproduksjonen er avtagende, og for å opprettholde produksjonen er gassløft implementert i noen av brønnene. I tillegg er to injeksjonsbrønner konvertert til produksjonsbrønner. Strategien er nå å opprettholde gassproduksjon på platået og samtidig maksimere oljeproduksjonen. Den andre borekampanjen på feltet startet i juni 2023 med boring av to brønner, den ene med letemål. En PUD for havbunnstilknytning av funnet 15/5-2 Eirin ble innlevert i september 2023. Alternativ oljeeksportløsningen som inkluderer en rørledning fra Gina Krog til Sleipner A-innretningen er planlagt å komme i drift i 2024.
  13.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  3023
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  31772
  2022
  691
  2021
  349
  2020
  233
  2019
  1434
  2018
  2631
  2017
  5147
  2016
  7139
  2015
  7551
  2014
  4450
  2013
  2147
  2012
  0
  2011
  0
  2010
  0
  2009
  0
  2008
  0
  2007
  0
  2006
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  8.068166
  8.654635
  0.000000
  1.298859
  18.021660
  2024
  0.150558
  0.492795
  0.000000
  0.013394
  0.656747
  2023
  0.531425
  2.330934
  0.000000
  0.069872
  2.932231
  2022
  0.659422
  2.811199
  0.000000
  0.048479
  3.519100
  2021
  0.870548
  0.726501
  0.000000
  0.151919
  1.748968
  2020
  1.263810
  0.249392
  0.000000
  0.285446
  1.798648
  2019
  1.862087
  0.851769
  0.000000
  0.375844
  3.089700
  2018
  1.982788
  0.605967
  0.000000
  0.269398
  2.858153
  2017
  0.747528
  0.586078
  0.000000
  0.084507
  1.418113
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  7.313611
  17.657518
  0.000000
  24.971129
  2024
  0.129999
  0.521721
  0.000000
  0.651720
  2023
  0.432165
  2.490991
  0.000000
  2.923156
  2022
  0.563918
  2.982429
  0.000000
  3.546347
  2021
  0.754996
  2.873864
  0.000000
  3.628860
  2020
  1.126052
  3.118898
  0.000000
  4.244950
  2019
  1.713440
  3.073588
  0.000000
  4.787028
  2018
  1.880536
  1.931535
  0.000000
  3.812071
  2017
  0.712505
  0.664492
  0.000000
  1.376997
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  26.11.1977
  08.04.1978
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  04.07.2008
  07.09.2008
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  09.09.2008
  13.10.2008
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  09.09.1971
  26.10.1971
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  SHOWS
  09.05.1974
  01.08.1974
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  26.05.2007
  13.06.2007
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  13.06.2007
  23.07.2007
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.03.2007
  27.05.2007
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  26.12.2010
  13.03.2011
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  27.10.2010
  19.12.2010
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  02.05.2018
  23.08.2018
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  14.05.2016
  23.01.2018
  OBSERVATION
  OIL
  19.02.2018
  10.04.2018
  PRODUCTION
  OIL
  06.05.2018
  16.10.2018
  PRODUCTION
  OIL
  11.05.2018
  05.05.2019
  PRODUCTION
  OIL
  18.05.2019
  23.07.2023
  OBSERVATION
  04.08.2023
  02.09.2023
  PRODUCTION
  26.08.2015
  10.12.2015
  OBSERVATION
  OIL
  12.12.2015
  08.01.2016
  PRODUCTION
  OIL
  01.09.2015
  09.10.2015
  INJECTION
  GAS
  03.08.2016
  17.12.2018
  PRODUCTION
  GAS
  22.02.2019
  13.03.2019
  INJECTION
  GAS
  13.07.2017
  26.11.2017
  PRODUCTION
  OIL
  23.05.2016
  01.10.2017
  PRODUCTION
  GAS
  30.07.2016
  13.02.2019
  INJECTION
  GAS
  17.05.2016
  22.11.2018
  INJECTION
  GAS
  26.12.2018
  07.01.2019
  INJECTION
  GAS
  23.08.2015
  27.04.2016
  PRODUCTION
  OIL
  29.08.2015
  01.03.2016
  OBSERVATION
  OIL
  01.03.2016
  17.03.2016
  PRODUCTION
  OIL
  19.08.2015
  27.06.2018
  PRODUCTION
  OIL
  23.09.2023
  31.10.2023
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status