Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
14.04.2024 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

MARIA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  MARIA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2010
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  26465170
 • Bilde

  Bilde
  MARIA Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  16.12.2017
  Approved for production
  04.09.2015
  15.12.2017
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6507/10
  6406/3
  6406/3
  6407/1
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  28.06.2023
  Godkjent av OED (Maria revitalization project)
  Changed PDO
  04.09.2015
  Kongen i statsråd
  PDO
  Endret PUD Maria Fase 2
  Changed PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  50.000000
  NO
  30.000000
  NO
  20.000000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  15.89
  1.69
  1.03
  0.00
  19.54
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  47.00
  0.00
  6.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  10.42
  1.15
  0.69
  0.00
  12.88
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Maria ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 25 kilometer øst for Kristin. Vanndybden er 300 meter. Maria ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2015. Feltet er opprinnelig bygd ut med to havbunnsrammer, inkludert fem produksjons- og to injeksjonsbrønner tilknyttet Kristin. Gass til gassløft leveres fra Åsgard B-innretningen via Tyrihans D-rammen. Sulfatredusert vann til injeksjon leveres fra Heidrun. Produksjonen startet i 2017. Endret PUD for Maria fase 2, som inkluderer en ny havbunnsramme med fire brønner, ble godkjent i 2023.
  14.12.2023
  Reservoar
  Maria produserer olje og gass fra massiv sandstein med skiferlag av mellomjura alder i Garnformasjonen. Reservoaret ligger på 3800 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte. Gassløft brukes i brønnene.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen sendes til Kristin-innretningen for prosessering og videre transport sammen med olje og gass fra Kristin- og Tyrihansfeltene. Stabilisert olje transporteres til Åsgard C og losses derfra til tankskip. Rikgassen sendes i Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø, der NGL og kondensat skilles ut.
  14.12.2023
  Status
  Maria fase 2 skal øke utvinningen fra den midtre delen av Garnformasjonen som ikke er drenert av nåværende brønner. Boring av brønner i fase 2 er planlagt i 2024 med oppstart av produksjon i midten av 2025.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  6188
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  15013
  2022
  641
  2021
  309
  2020
  1526
  2019
  625
  2018
  773
  2017
  5188
  2016
  4224
  2015
  1700
  2014
  27
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  5.463907
  0.178036
  0.000000
  0.103512
  5.745455
  2024
  0.054821
  0.006448
  0.000000
  0.004004
  0.065273
  2023
  0.653953
  0.064127
  0.000000
  0.041387
  0.759467
  2022
  1.219110
  0.107461
  0.000000
  0.058121
  1.384692
  2021
  1.208819
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.208819
  2020
  0.835583
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.835583
  2019
  0.439606
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.439606
  2018
  1.052015
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.052015
  2017
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  5.540835
  0.800245
  0.000000
  6.341080
  2024
  0.053442
  0.008527
  0.000000
  0.061969
  2023
  0.634806
  0.095188
  0.000000
  0.729994
  2022
  1.178789
  0.187552
  0.000000
  1.366341
  2021
  1.217602
  0.175005
  0.000000
  1.392607
  2020
  0.820216
  0.116274
  0.000000
  0.936490
  2019
  0.431472
  0.055136
  0.000000
  0.486608
  2018
  1.136087
  0.153726
  0.000000
  1.289813
  2017
  0.068421
  0.008837
  0.000000
  0.077258
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  16.05.2010
  10.08.2010
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  31.01.2012
  21.05.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  18.04.2017
  26.10.2017
  INJECTION
  WATER
  05.06.2020
  28.07.2020
  PRODUCTION
  OIL
  27.04.2017
  16.05.2017
  INJECTION
  WATER
  20.04.2017
  25.12.2017
  PRODUCTION
  OIL
  30.03.2017
  30.08.2017
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2017
  05.02.2018
  PRODUCTION
  OIL
  02.04.2017
  18.09.2017
  INJECTION
  WATER
  13.03.2020
  17.05.2020
  INJECTION
  WATER
  28.03.2017
  18.07.2017
  PRODUCTION
  OIL
  24.03.2024
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  18.03.2024
  PRODUCTION
  12.03.2024
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status