Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

TRESTAKK

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  TRESTAKK
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1986
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  29396445
 • Bilde

  Bilde
  TRESTAKK Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  16.07.2019
  Approved for production
  30.03.2017
  15.07.2019
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6406/3
  6406/3
  6406/3
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  30.03.2017
  Godkjent av OED
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  59.100000
  NO
  40.900000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  6.08
  1.32
  0.45
  0.00
  8.26
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  28.00
  0.00
  6.00
  0.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.99
  1.32
  0.45
  0.00
  4.17
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Trestakk ligger i den midtre delen av Norskehavet, 20 kilometer sør for Åsgard. Vanndybden er 300 meter. Trestakk ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet omfatter en havbunnsramme med fire brønnslisser og en satellittbrønn, koblet til Åsgard A-innretningen for prosessering og gassinjeksjon. Produksjon startet i 2019.
  28.02.2023
  Reservoar
  Trestakk produserer olje fra grunnmarin sandstein av mellomjura alder i Garnformasjonen. Reservoaret ligger på 3900 meters dyp og har moderat kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med gassinjeksjon.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres til Åsgard A-innretningen for prosessering. Olje og kondensat lagres midlertidig på Åsgard A, og fraktes til markedet med tankskip. Gassen eksporteres gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen fra feltet har vært lavere enn forventet på grunn av dårligere reservoaregenskaper enn antatt, samt lavere gassinjeksjonsvolum. I midten av 2023 ble det implementert en ny gassinjeksjonsstrategi som har ført til mer stabile produksjonsrater. Nye tilleggsbrønner evalueres.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  96
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  6590
  2022
  5
  2021
  8
  2020
  1336
  2019
  2241
  2018
  1738
  2017
  1176
  2016
  86
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  0
  2012
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  4.164965
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  4.164965
  2024
  0.066557
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.066557
  2023
  0.755840
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.755840
  2022
  0.799171
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.799171
  2021
  1.023534
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.023534
  2020
  0.999621
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.999621
  2019
  0.520242
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.520242
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  4.161974
  1.363984
  0.000000
  5.525958
  2024
  0.065667
  0.037836
  0.000000
  0.103503
  2023
  0.738798
  0.431880
  0.000000
  1.170678
  2022
  0.803269
  0.349916
  0.000000
  1.153185
  2021
  1.035763
  0.262638
  0.000000
  1.298401
  2020
  0.985416
  0.177533
  0.000000
  1.162949
  2019
  0.533061
  0.104181
  0.000000
  0.637242
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  28.06.1986
  22.11.1986
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  25.09.1987
  29.12.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  07.12.2018
  20.03.2020
  INJECTION
  GAS
  04.12.2018
  15.06.2019
  INJECTION
  GAS
  26.11.2018
  02.09.2019
  PRODUCTION
  OIL
  03.09.2019
  13.09.2019
  PRODUCTION
  OIL
  29.11.2018
  07.03.2019
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  19.04.2019
  25.04.2019
  PRODUCTION
  OIL
  26.04.2019
  08.05.2019
  PRODUCTION
  OIL
  04.10.2019
  03.12.2019
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  28.04.2020
  02.05.2020
  PRODUCTION
  OIL
  03.05.2020
  12.05.2020
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status