Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.05.2024 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

GIMLE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GIMLE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2004
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  4005142
 • Bilde

  Bilde
  GIMLE Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  19.05.2006
  Approved for production
  18.05.2006
  18.05.2006
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/8
  34/7
  34/10
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  18.05.2006
  PUD fritak innvilget
  PDO Exemption
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  74.660000
  NO
  25.340000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  3.34
  1.39
  0.35
  0.00
  5.40
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  23.00
  4.00
  7.00
  5.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.38
  0.43
  0.16
  0.00
  1.11
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Gimle ligger i den nordlige delen av Nordsjøen like nordøst for Gullfaks. Vanndybden er 220 meter. Gimle ble påvist i 2004, og fikk innvilget fritak fra plan for utbygging og drift (PUD) i 2006. Feltet er bygd ut med tre produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn boret fra Gullfaks C-innretningen. Produksjonen startet i 2006.
  28.02.2023
  Reservoar
  Gimle produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Hovedreservoaret er i en nedforkastet struktur nordøst for Gullfaks på 2900 meters dyp. Reservoaret har stort sett god kvalitet. Det er også olje i sandstein av sentrias og tidligjura alder.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres ved delvis trykkstøtte med vanninjeksjon. Vanninjeksjon er midlertidig stanset på grunn av innestengt produksjon.
  28.02.2023
  Transport
  Produksjonen fra Gimle prosesseres på Gullfaks C-innretningen og transporteres sammen med olje og gass fra Gullfaks.
  28.02.2023
  Status
  Feltet er midlertidig nedstengt på grunn av lavt reservoartrykk. En ny brønn er planlagt boret i 2023/2024 i området mellom Gimle- og Sindrefeltene. Gimle og Sindre har nylig blitt slått sammen til en unit ved navn Brime.
  09.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  460
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  1821
  2022
  97
  2021
  3
  2020
  0
  2019
  8
  2018
  -37
  2017
  3
  2016
  -6
  2015
  -19
  2014
  352
  2013
  490
  2012
  150
  2011
  9
  2010
  1
  2009
  6
  2008
  272
  2007
  280
  2006
  99
  2005
  0
  2004
  113
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  3.092896
  0.924313
  0.000000
  0.366313
  4.383522
  2024
  0.003024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.003024
  2023
  0.032136
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.032136
  2022
  0.061212
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.061212
  2021
  0.074028
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.074028
  2020
  0.000000
  0.000247
  0.000000
  0.000100
  0.000347
  2019
  0.000000
  0.043194
  0.000000
  0.016423
  0.059617
  2018
  0.000059
  0.000039
  0.000000
  0.000018
  0.000116
  2017
  0.010141
  0.007611
  0.000000
  0.003112
  0.020864
  2016
  0.050724
  0.035704
  0.000000
  0.015879
  0.102307
  2015
  0.078184
  0.106426
  0.000000
  0.046867
  0.231477
  2014
  0.060949
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.060949
  2013
  0.101797
  0.326310
  0.000000
  0.125655
  0.553762
  2012
  0.144394
  0.331237
  0.000000
  0.132608
  0.608239
  2011
  0.199625
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.199625
  2010
  0.226714
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.226714
  2009
  0.332769
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.332769
  2008
  0.611391
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.611391
  2007
  0.550008
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.550008
  2006
  0.255685
  0.011834
  0.000000
  0.004209
  0.271728
  2005
  0.300056
  0.061711
  0.000000
  0.021442
  0.383209
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  2.922496
  1.488683
  0.000000
  4.411179
  2024
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2023
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.000059
  0.000091
  0.000000
  0.000150
  2017
  0.010141
  0.014465
  0.000000
  0.024606
  2016
  0.050724
  0.060615
  0.000000
  0.111339
  2015
  0.078184
  0.131186
  0.000000
  0.209370
  2014
  0.060949
  0.022800
  0.000000
  0.083749
  2013
  0.101797
  0.039655
  0.000000
  0.141452
  2012
  0.144394
  0.046532
  0.000000
  0.190926
  2011
  0.199625
  0.053201
  0.000000
  0.252826
  2010
  0.226714
  0.060070
  0.000000
  0.286784
  2009
  0.332769
  0.113519
  0.000000
  0.446288
  2008
  0.611391
  0.184552
  0.000000
  0.795943
  2007
  0.550008
  0.237177
  0.000000
  0.787185
  2006
  0.255685
  0.449210
  0.000000
  0.704895
  2005
  0.300056
  0.075610
  0.000000
  0.375666
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  06.11.2001
  09.12.2001
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  23.12.2004
  15.02.2005
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  17.03.2004
  22.12.2004
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  12.02.2012
  26.12.2013
  OBSERVATION
  OIL/GAS
  27.12.2013
  27.04.2014
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  23.12.2004
  15.02.2005
  PRODUCTION
  OIL
  09.05.2007
  24.07.2007
  INJECTION
  WATER
  17.02.2024
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  10.11.2007
  06.03.2008
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.03.2008
  31.03.2008
  PRODUCTION
  OIL
  07.04.2008
  20.04.2008
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status