Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

SLEIPNER VEST

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SLEIPNER VEST
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1974
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43457
 • Bilde

  Bilde
  SLEIPNER VEST Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  29.08.1996
  Approved for production
  14.12.1992
  28.08.1996
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  15/9
  15/6
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  14.12.1992
  Behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  58.349440
  NO
  17.239360
  NO
  15.000000
  NO
  9.411200
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  6.88
  155.67
  10.57
  29.74
  212.37
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  80.00
  0.00
  187.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.30
  7.78
  0.21
  0.00
  9.48
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Sleipner Vest ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 12 kilometer vest for Sleipner Øst-feltet. Vanndybden er 110 meter. Sleipner Vest ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1992. Feltet er bygd ut med to innretninger; Sleipner B, en normalt ubemannet brønnhodeinnretning som fjernstyres fra Sleipner A-innretningen på Sleipner Øst, og Sleipner T, en gassbehandlingsinnretning som har broforbindelse til Sleipner A. Produksjonen startet i 1996.
  14.12.2023
  Reservoar
  Sleipner Vest produserer gass og kondensat hovedsakelig fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Mindre hydrokarbonvolumer finnes lokalt i Sleipnerformasjonen. Reservoaret ligger på 3450 meters dyp og er svært segmentert. Forkastningene på feltet er normalt ikke forseglet, og kommunikasjonen mellom sandavsetningene er god.
  28.02.2023
  Utvinning
  Sleipner Vest produseres med trykkavlastning. CO2 fjernes fra gassen og injiseres for lagring i Utsiraformasjonen.
  14.12.2023
  Transport
  Brønnstrømmen sendes til Sleipner A-innretningen for prosessering. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A via Gassled (område D) til markedet. Ustabilt kondensat transporteres i rørledning til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen for Sleipner Vest er i midten av halefasen. Boremål evalueres for en borekampanje planlagt i 2024/2025. Som et tiltak for økt produksjon fra feltet er innløpstrykket på Sleipner T redusert, og skal reduseres ytterligere framover.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  3555
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  25699
  2022
  136
  2021
  563
  2020
  131
  2019
  22
  2018
  334
  2017
  612
  2016
  154
  2015
  154
  2014
  146
  2013
  125
  2012
  146
  2011
  438
  2010
  1528
  2009
  905
  2008
  1526
  2007
  679
  2006
  219
  2005
  64
  2004
  1499
  2003
  1299
  2002
  676
  2001
  391
  2000
  752
  1999
  552
  1998
  659
  1997
  758
  1996
  2725
  1995
  3836
  1994
  3418
  1993
  955
  1992
  282
  1991
  15
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  5.475184
  32.802108
  29.662073
  19.722199
  87.661564
  2024
  0.026135
  0.160542
  0.000000
  0.006787
  0.193464
  2023
  0.297412
  1.912745
  0.000000
  0.090049
  2.300206
  2022
  0.194500
  1.334021
  0.000000
  0.054863
  1.583384
  2021
  0.310681
  1.821522
  0.000000
  0.209403
  2.341606
  2020
  0.429250
  2.294480
  0.000000
  0.339246
  3.062976
  2019
  0.547810
  2.810996
  0.000000
  0.396696
  3.755502
  2018
  0.687556
  3.158806
  0.000000
  0.432743
  4.279105
  2017
  0.736279
  3.446847
  0.000000
  0.387208
  4.570334
  2016
  0.769995
  3.620209
  0.000000
  0.389568
  4.779772
  2015
  0.825587
  4.077888
  0.000000
  0.526387
  5.429862
  2014
  0.649979
  3.168760
  0.220045
  0.586209
  4.624993
  2013
  0.000000
  0.000000
  1.056395
  0.759164
  1.815559
  2012
  0.000000
  0.000000
  1.330014
  0.887444
  2.217458
  2011
  0.000000
  0.000000
  1.455424
  0.970150
  2.425574
  2010
  0.000000
  0.000000
  1.046827
  0.763977
  1.810804
  2009
  0.000000
  0.000000
  1.241394
  0.841613
  2.083007
  2008
  0.000000
  0.000000
  1.267294
  0.711209
  1.978503
  2007
  0.000000
  0.000000
  1.598661
  0.878678
  2.477339
  2006
  0.000000
  0.000000
  1.591802
  0.907371
  2.499173
  2005
  0.000000
  0.000000
  1.777870
  0.914297
  2.692167
  2004
  0.000000
  0.000000
  1.485508
  0.881354
  2.366862
  2003
  0.000000
  0.000000
  1.792095
  1.078360
  2.870455
  2002
  0.000000
  0.000000
  1.987727
  1.341472
  3.329199
  2001
  0.000000
  0.000000
  2.150484
  1.363361
  3.513845
  2000
  0.000000
  0.000000
  2.262116
  1.068609
  3.330725
  1999
  0.000000
  3.100287
  2.378897
  1.083807
  6.562991
  1998
  0.000000
  1.452839
  2.260231
  0.864815
  4.577885
  1997
  0.000000
  0.442166
  2.262214
  0.780409
  3.484789
  1996
  0.000000
  0.000000
  0.497075
  0.206950
  0.704025
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  158.961001
  58.024446
  216.985447
  2024
  0.000000
  0.169046
  0.039751
  0.208797
  2023
  0.000000
  2.049695
  0.481430
  2.531125
  2022
  0.000000
  1.465719
  0.323749
  1.789468
  2021
  0.000000
  2.042547
  0.589222
  2.631769
  2020
  0.000000
  2.668556
  0.869349
  3.537905
  2019
  0.000000
  3.223331
  1.076675
  4.300006
  2018
  0.000000
  3.583845
  1.271819
  4.855664
  2017
  0.000000
  3.900488
  1.326489
  5.226977
  2016
  0.000000
  4.081875
  1.298529
  5.380404
  2015
  0.000000
  4.595562
  1.521516
  6.117078
  2014
  0.000000
  4.766599
  1.628883
  6.395482
  2013
  0.000000
  5.701245
  1.995396
  7.696641
  2012
  0.000000
  6.499735
  2.399668
  8.899403
  2011
  0.000000
  7.364734
  2.610305
  9.975039
  2010
  0.000000
  6.808349
  1.985290
  8.793639
  2009
  0.000000
  7.781216
  2.273990
  10.055206
  2008
  0.000000
  7.245267
  2.096962
  9.342229
  2007
  0.000000
  8.264823
  2.632734
  10.897557
  2006
  0.000000
  7.731353
  2.638590
  10.369943
  2005
  0.000000
  7.920101
  2.861307
  10.781408
  2004
  0.000000
  6.573658
  2.521213
  9.094871
  2003
  0.000000
  7.783426
  3.049355
  10.832781
  2002
  0.000000
  7.962776
  3.344068
  11.306844
  2001
  0.000000
  8.192885
  3.565225
  11.758110
  2000
  0.000000
  7.654225
  3.472608
  11.126833
  1999
  0.000000
  7.550115
  3.500811
  11.050926
  1998
  0.000000
  6.988436
  3.057683
  10.046119
  1997
  0.000000
  6.832400
  2.931779
  9.764179
  1996
  0.000000
  1.558994
  0.660050
  2.219044
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  05.09.1974
  19.12.1974
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  10.10.1977
  29.11.1977
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  01.04.1982
  09.06.1982
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  24.02.1977
  30.05.1977
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  12.04.1978
  17.06.1978
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  17.12.1978
  03.04.1979
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  04.04.1979
  14.06.1979
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  19.11.1979
  11.04.1980
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  07.05.1980
  07.09.1980
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  26.12.1980
  29.04.1981
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  05.03.1981
  25.05.1981
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  22.11.1981
  27.02.1982
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  GAS/CONDENSATE
  29.03.1982
  27.04.1982
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  23.03.1998
  23.05.1998
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  16.07.2009
  02.11.2009
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  24.11.2009
  01.03.2010
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  27.01.2000
  24.02.2000
  PRODUCTION
  GAS
  02.07.1997
  26.11.1997
  PRODUCTION
  GAS
  22.10.2017
  11.12.2017
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  26.11.1995
  28.01.1996
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  05.02.1996
  25.03.1996
  PRODUCTION
  GAS
  28.03.1996
  08.06.1996
  PRODUCTION
  GAS
  30.03.2010
  26.06.2010
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  27.10.2010
  02.12.2010
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  07.12.2010
  25.12.2010
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  28.12.2010
  20.01.2011
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  22.01.2011
  03.02.2011
  PRODUCTION
  GAS
  02.09.1995
  17.10.1995
  PRODUCTION
  GAS
  15.03.1998
  30.06.1998
  PRODUCTION
  GAS
  13.05.2000
  12.08.2000
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  30.08.1996
  07.12.1996
  PRODUCTION
  GAS
  PRODUCTION
  23.10.1995
  23.11.1995
  PRODUCTION
  GAS
  02.01.2018
  18.01.2018
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  23.04.1997
  20.06.1997
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  28.01.1999
  19.06.1999
  PRODUCTION
  GAS
  15.09.2017
  07.10.2017
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  07.03.2000
  29.03.2000
  PRODUCTION
  GAS
  01.12.1997
  30.10.1998
  PRODUCTION
  GAS
  02.12.1998
  10.01.1999
  PRODUCTION
  GAS
  29.12.1996
  26.03.1997
  PRODUCTION
  GAS
  31.08.2003
  26.10.2003
  PRODUCTION
  GAS
  26.08.2003
  13.12.2003
  PRODUCTION
  GAS
  19.08.2003
  06.11.2003
  PRODUCTION
  GAS
  01.02.2004
  19.03.2004
  PRODUCTION
  GAS
  15.11.2021
  15.12.2021
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status