Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.05.2024 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

VISUND

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VISUND
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1986
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Florø
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  43745
 • Bilde

  Bilde
  VISUND Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  21.04.1999
  Approved for production
  29.03.1996
  20.04.1999
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/8
 • PUD – Plan for utbygging og drift

  PUD – Plan for utbygging og drift
  Dato PUD godkjent
  Beskrivelse
  Type
  18.03.2022
  PUD-fritak 34/8-18 S Telesto
  PDO Exemption
  13.12.2013
  34/8-13 A PUD fritak
  PDO Exemption
  13.12.2013
  34/8-15 S PUD fritak
  PDO Exemption
  04.10.2002
  Visund gass. Kongen i Statsråd
  PDO
  29.03.1996
  Visund olje behandlet i Stortinget
  PDO
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  53.200000
  NO
  30.000000
  NO
  9.100000
  NO
  7.700000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  41.71
  71.79
  8.38
  0.00
  129.42
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  91.00
  41.00
  26.00
  91.00
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  3.05
  26.94
  3.14
  0.00
  35.96
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Visund ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, nordøst for Gullfaks. Vanndybden er 335 meter. Visund ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Feltet er bygd ut med en halvt nedsenkbar integrert bolig-, bore- og prosessinnretning (Visund A) og en havbunnsinnretning i den nordlige delen av feltet. Produksjonen startet i 1999. PUD for gassfasen ble godkjent i 2002, og gasseksporten startet fra 2005. PUD-fritak for forekomstene Rhea og Titan øst på Visund ble innvilget i 2013. Havbunnsrammen nord på Visund ble erstattet i 2013 på grunn av problemer med den opprinnelige rammen. PUD-fritak for enda en havbunnsramme nord på Visund ble innvilget i 2017.
  28.02.2023
  Reservoar
  Visund produserer olje og gass fra sandstein av sentrias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen, og av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoarene er i flere skråstilte forkastningsblokker med ulike trykk- og væskesystemer. Reservoarene ligger på 2900-3000 meters dyp. Reservoarkvaliteten er stort sett god i hovedreservoarene.
  28.02.2023
  Utvinning
  Visund produseres hovedsakelig med trykkavlastning og delvis med trykkstøtte fra vanninjeksjon. Tidligere har også gass blitt injisert i noen av segmentene, men økt gasseksport siden 2015 har redusert tilgjengeligheten av injeksjonsgass. Gassinjeksjon opphørte i 2021.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen transporteres i rør til Gullfaks A-innretningen. Der blir den lagret før den blir eksportert med tankskip. Gassen eksporteres via Kvitebjørn gassrør og videre til Kollsnes-terminalen, der flytende våtgass (NGL) skilles ut og tørrgassen eksporteres videre til markedet.
  28.02.2023
  Status
  Strategien for Visundfeltet er å holde reservoartrykket innenfor boregrensene og optimalisere oljeutvinningen, samtidig som gasseksporten økes. Oljeproduksjonen har vært lavere enn ventet i 2023 på grunn av tekniske problemer i noen av de eksisterende brønnene samt forsinkelser i boring av nye brønner. Nye produksjonsbrønner bores kontinuerlig, samtidig med at nye letemål utforskes.
  14.12.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  13447
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  41760
  2022
  1564
  2021
  1433
  2020
  1109
  2019
  1244
  2018
  1900
  2017
  1088
  2016
  1089
  2015
  1387
  2014
  2907
  2013
  3474
  2012
  2429
  2011
  1439
  2010
  1329
  2009
  1236
  2008
  799
  2007
  781
  2006
  693
  2005
  1342
  2004
  1314
  2003
  837
  2002
  939
  2001
  1149
  2000
  804
  1999
  552
  1998
  3272
  1997
  3840
  1996
  1782
  1995
  28
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  38.677390
  46.579591
  0.000000
  4.940854
  90.197835
  2024
  0.078528
  0.804655
  0.000000
  0.075814
  0.958997
  2023
  0.546340
  5.539560
  0.000000
  0.538807
  6.624707
  2022
  0.769461
  5.762379
  0.000000
  0.486144
  7.017984
  2021
  1.018793
  5.498473
  0.000000
  0.587300
  7.104566
  2020
  1.055574
  4.277101
  0.000000
  0.511144
  5.843819
  2019
  1.510318
  4.942914
  0.000000
  0.529460
  6.982692
  2018
  1.869319
  4.373511
  0.000000
  0.486761
  6.729591
  2017
  1.949202
  3.480134
  0.000000
  0.427119
  5.856455
  2016
  2.542325
  2.391617
  0.000000
  0.304754
  5.238696
  2015
  2.166162
  1.328758
  0.000000
  0.137174
  3.632094
  2014
  1.712644
  0.575381
  0.000000
  0.070461
  2.358486
  2013
  1.042681
  0.653992
  0.000000
  0.073660
  1.770333
  2012
  0.718981
  0.456012
  0.000000
  0.042401
  1.217394
  2011
  0.668907
  0.557069
  0.000000
  0.038673
  1.264649
  2010
  1.403186
  1.115886
  0.000000
  0.107083
  2.626155
  2009
  1.563322
  1.137407
  0.000000
  0.132958
  2.833687
  2008
  1.724322
  0.792890
  0.000000
  0.088682
  2.605894
  2007
  2.250819
  1.507382
  0.000000
  0.133107
  3.891308
  2006
  1.210034
  1.038979
  0.000000
  0.126546
  2.375559
  2005
  1.116194
  0.345491
  0.000000
  0.042806
  1.504491
  2004
  1.862881
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.862881
  2003
  2.020955
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.020955
  2002
  2.458980
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.458980
  2001
  2.536337
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.536337
  2000
  2.252965
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.252965
  1999
  0.628160
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.628160
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  38.697787
  99.888866
  0.000000
  138.586653
  2024
  0.079983
  0.836415
  0.000000
  0.916398
  2023
  0.556673
  5.752527
  0.000000
  6.309200
  2022
  0.777382
  5.961479
  0.000000
  6.738861
  2021
  1.012217
  5.732347
  0.000000
  6.744564
  2020
  1.061429
  5.356919
  0.000000
  6.418348
  2019
  1.510399
  6.050124
  0.000000
  7.560523
  2018
  1.869319
  6.165737
  0.000000
  8.035056
  2017
  1.949202
  5.842184
  0.000000
  7.791386
  2016
  2.542325
  5.238640
  0.000000
  7.780965
  2015
  2.166260
  4.728263
  0.000000
  6.894523
  2014
  1.712922
  4.701470
  0.000000
  6.414392
  2013
  1.042820
  3.888635
  0.000000
  4.931455
  2012
  0.718986
  2.735890
  0.000000
  3.454876
  2011
  0.666861
  2.431428
  0.000000
  3.098289
  2010
  1.403215
  4.579785
  0.000000
  5.983000
  2009
  1.563325
  4.664789
  0.000000
  6.228114
  2008
  1.724325
  4.961788
  0.000000
  6.686113
  2007
  2.251876
  5.313117
  0.000000
  7.564993
  2006
  1.210032
  2.439067
  0.000000
  3.649099
  2005
  1.116174
  1.977131
  0.000000
  3.093305
  2004
  1.862891
  2.867646
  0.000000
  4.730537
  2003
  2.021059
  2.597829
  0.000000
  4.618888
  2002
  2.458982
  2.215256
  0.000000
  4.674238
  2001
  2.536361
  1.655208
  0.000000
  4.191569
  2000
  2.252988
  1.007191
  0.000000
  3.260179
  1999
  0.629781
  0.188001
  0.000000
  0.817782
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  11.11.1985
  08.03.1986
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  14.07.1988
  14.09.1988
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  14.09.1988
  31.10.1988
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  18.02.1992
  27.05.1992
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  21.02.2003
  07.03.2003
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  06.12.1990
  09.06.1991
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  18.02.1991
  01.04.1991
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  30.06.1992
  24.08.1992
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  16.02.1993
  09.03.1993
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  25.10.1992
  28.12.1992
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  28.09.1993
  09.12.1993
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  10.12.1993
  08.02.1994
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  17.03.2009
  13.05.2009
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  14.05.2009
  26.06.2009
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  03.01.2013
  19.02.2013
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  16.01.2014
  14.03.2014
  WILDCAT
  P&A
  GAS
  09.02.2019
  22.02.2019
  WILDCAT
  PLUGGED
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  04.07.1997
  11.07.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.07.1997
  12.09.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.03.1998
  13.09.1999
  PRODUCTION
  OIL
  28.12.2019
  03.03.2020
  INJECTION
  WATER
  22.11.1997
  25.10.2001
  INJECTION
  GAS
  21.12.1998
  19.05.1999
  INJECTION
  GAS
  21.02.2006
  08.07.2006
  PRODUCTION
  GAS
  30.04.2002
  08.06.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.06.2002
  14.07.2002
  PRODUCTION
  OIL
  07.04.2006
  15.09.2006
  PRODUCTION
  OIL
  06.05.2000
  07.06.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.06.2000
  04.07.2000
  PRODUCTION
  OIL
  07.07.2000
  25.07.2000
  PRODUCTION
  OIL
  27.07.2000
  02.08.2000
  PRODUCTION
  OIL
  22.10.2004
  06.05.2005
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.05.2005
  12.06.2005
  PRODUCTION
  OIL
  07.10.1997
  10.11.1997
  PRODUCTION
  OIL
  06.12.2001
  28.01.2002
  PRODUCTION
  OIL
  02.12.2009
  25.03.2010
  OBSERVATION
  OIL
  31.03.2010
  09.05.2010
  PRODUCTION
  OIL
  25.11.1999
  29.01.2000
  PRODUCTION
  OIL
  20.02.2008
  27.04.2008
  PRODUCTION
  OIL
  20.03.2000
  16.04.2000
  INJECTION
  WATER
  13.10.2000
  04.11.2000
  INJECTION
  WATER/GAS
  09.03.2000
  18.03.2000
  INJECTION
  NOT APPLICABLE
  26.11.2008
  15.09.2009
  PRODUCTION
  WATER
  14.10.2015
  25.11.2015
  OBSERVATION
  OIL
  26.11.2015
  13.01.2016
  PRODUCTION
  OIL
  05.11.2021
  10.06.2022
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  13.08.2022
  01.09.2022
  PRODUCTION
  OIL
  18.03.2011
  27.03.2012
  PRODUCTION
  OIL/GAS/CONDENSATE
  18.11.2012
  01.12.2014
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  07.09.2002
  06.04.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  10.04.2004
  20.05.2004
  PRODUCTION
  OIL
  03.02.2021
  27.03.2021
  PRODUCTION
  OIL
  18.01.2016
  01.03.2016
  OBSERVATION
  OIL/GAS/CONDENSATE
  02.03.2016
  10.03.2016
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  13.05.2023
  13.07.2023
  PRODUCTION
  04.10.2002
  20.12.2002
  PRODUCTION
  OIL
  14.04.2003
  21.11.2003
  PRODUCTION
  OIL
  19.01.2001
  21.05.2001
  PRODUCTION
  GAS
  21.05.2015
  01.06.2015
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  10.02.2014
  08.05.2014
  OBSERVATION
  OIL
  08.07.2014
  18.08.2014
  PRODUCTION
  OIL
  13.07.2001
  28.03.2003
  PRODUCTION
  OIL
  20.06.2003
  07.07.2003
  PRODUCTION
  OIL
  27.02.2007
  18.04.2007
  PRODUCTION
  OIL
  20.04.2007
  08.05.2007
  PRODUCTION
  OIL
  16.05.2007
  18.07.2007
  PRODUCTION
  OIL
  02.05.2020
  06.09.2020
  PRODUCTION
  OIL
  26.02.2009
  09.05.2009
  INJECTION
  GAS
  05.03.2002
  01.04.2002
  INJECTION
  WATER
  26.10.2010
  24.01.2011
  PRODUCTION
  GAS
  24.07.2016
  07.09.2016
  PRODUCTION
  OIL
  21.11.2016
  25.02.2017
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  27.07.2008
  18.08.2008
  INJECTION
  CUTTINGS
  15.10.2017
  05.02.2018
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  27.10.2018
  08.03.2019
  PRODUCTION
  OIL
  12.10.2022
  14.04.2023
  PRODUCTION
  GAS
  PRODUCTION
  29.12.1999
  30.01.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  03.02.2002
  12.03.2002
  PRODUCTION
  OIL
  08.01.2001
  04.05.2001
  PRODUCTION
  OIL
  14.03.2014
  25.03.2014
  OBSERVATION
  GAS
  27.03.2014
  02.04.2014
  PRODUCTION
  GAS
  25.05.2014
  27.06.2014
  OBSERVATION
  OIL/GAS
  30.06.2014
  23.07.2014
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  31.03.2013
  03.05.2013
  OBSERVATION
  OIL
  30.10.2013
  24.04.2014
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  01.05.2023
  02.06.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  18.02.2013
  03.03.2013
  OBSERVATION
  OIL
  06.03.2013
  20.03.2013
  PRODUCTION
  OIL
  28.03.2018
  28.05.2018
  PRODUCTION
  OIL
  07.07.2023
  03.09.2023
  PRODUCTION
  25.03.2018
  15.04.2018
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  02.06.2018
  26.06.2018
  PRODUCTION
  OIL
  23.09.2023
  01.11.2023
  PRODUCTION
  OIL
  12.04.2014
  28.07.2014
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  11.07.2023
  25.08.2023
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  14.03.2009
  16.03.2009
  SHALLOW GAS
  P&A
  07.12.2012
  10.12.2012
  SHALLOW GAS
  P&A