Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
25.04.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  248
  Gyldig fra dato
  04.06.1999
  Gyldig til dato
  04.06.2035
  NPDID for utvinningstillatelser
  102285
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  60.00000
  Petoro AS
  40.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1080
  29.06.1999
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1394
  30.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1579
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2442
  27.09.2004
  Mobil Development Norway AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3208
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3348
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3517
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4183
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 20% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4357
  19.03.2009
  Oljedirektoratet har i brev av 21.12.2006 til Olje- og energidepartement tilrådet at konsesjonstiden blir utvidet med 30 år. Godkjent av Olje- og energidepartement i brev 22.12.2006.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4789
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7206
  01.08.2013
  Statoil Petrroleum AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.7.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8380
  02.12.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt sine 30 % andeler i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8520
  16.12.2014
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til Wintershall Norge AS i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2014, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  14670
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger