Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.04.2024 - 01:31
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  395
  Gyldig fra dato
  28.04.2006
  Gyldig til dato
  28.04.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  3965360
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2835
  31.05.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3554
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4323
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 50% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4861
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7340
  30.09.2013
  Statoil Petroleum AS har overdrat en 10 % andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennimføringsdato 30.9.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7801
  11.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.4.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 28.4.2014, jf. utvinningstillatelse 395 pkt 1, b.
  Andre meldinger