Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  554 B
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  19.02.2040
  NPDID for utvinningstillatelser
  20108509
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.00000
  Aker BP ASA
  30.00000
  Vår Energi ASA
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5706
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5790
  06.06.2011
  Bridge Energy Norge AS overdrar en 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Total E&P Norge AS med virkning fra 31.5.2011. Total E&P Norge AS overtar som operatør i utvinningstillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5985
  21.10.2011
  Det norske oljeselskap ASA overdrar en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Svenska Petroleum Exploration AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6022
  02.12.2011
  Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 440,000,000, skriver norske kroner firehundreogførti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 31.10.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6374
  04.05.2012
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundre millioner pluss ti prosent 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.3.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6435
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6716
  14.12.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 3,500,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7262
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 554 B til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6435) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7305
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7561
  24.01.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 440,000,000 skriver norske kroner firehundreogførtimillioner, hvor Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.12.2011 (dok.nr.: 6022) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.1.2014.
  Sletting av pant
  7588
  05.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.2.2014 at initiell periode forlenges til 19.2.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7927
  01.07.2014
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 200 000 000, skriver norske kroner to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 30.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8091
  24.09.2014
  Reduksjon av pantsettelse, andre prioritet, dok. nr. 7305 registrert 25.9.2013 i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 23.9.2014
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8090
  24.09.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 6716 registrert 14.12.2012 i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 23.9.2014
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8094
  24.09.2014
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Bridge Energy Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8164
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8243
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7305) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  8244
  17.10.2014
  Dok.nr. 8091 er slettet som følge av sletting av dok.nr. 7305.
  Sletting av pant
  8361
  01.12.2014
  Bridge Energy Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9139
  17.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 3, 500, 000, 000 skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 14.12.2012 (dok.nr.: 6716) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9140
  17.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 3, 500, 000, 000 skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2014 (dok.nr.: 8090) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9387
  15.04.2015
  Registrert pant dok nr 8164, har etter sletting av dok nr 6716, 8090 og 7305, 8091 og avtalt opptrinnsrett, først prioritet.
  Andre meldinger
  9558
  12.05.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 125 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner ett hundre tjuefem millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9865
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10101
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10274
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 125,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner etthundreogtjuefemmillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.5.2015 (dok.nr.: 9558) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10273
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 200,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tohundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.6.2014 (dok.nr.: 7927) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10282
  04.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 300,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner trehundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 27.4.2012 (dok.nr.: 6374) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 3.12.2015
  Sletting av pant
  10298
  09.12.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS har endret foretaksnavn til Det norske Exploration AS med virkning fra dato 19.11.2015
  Andre meldinger
  10311
  09.12.2015
  Det norske Exploration AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10952
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11171
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11589
  28.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.3.2017 at initiell periode forlenges til 19.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11818
  29.08.2017
  Aker BP ASA pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.08.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11878
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9865) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12292
  12.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  12364
  01.02.2018
  Ved en inkurie er operatørskifte innført i Petroleumsregisteret fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS den 12.01.2018 med grunnlag i vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017.Operatørskapet tilbakeføres til Total E&P Norge AS og skifte av operatør vil bli registrert etter at overdragelsene av eierandeler er gjennomført og registrert
  Andre meldinger
  12380
  13.02.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.2.2018 at initiell periode forlenges til 19.2.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12545
  20.03.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12548
  20.03.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  12960
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13614
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  14009
  16.05.2019
  Olje- og energidepartementet godkjenner i brev datert 14.5.2019 at utvinningstillatelse 554 B overføres til forlengelsesperioden med varighet til 19.2.2040, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 3-9 første og annet ledd.
  Andre meldinger
  14124
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, Aker BP ASA en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 29.8.2017 (dok.nr.: 11818) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14122
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, Det norske Oljeselskap ASA en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8164) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  16607
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger