Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  832
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.02.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396623
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10675
  09.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10997
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  12263
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  13389
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14587
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14657
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15799
  18.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.2.2021 at utvinningstillatelsene 832 og 832 B anses som bortfalt med virkning fra og med 6.2.2021 jf. utvinningstillatelse 832 pkt. 4 c.
  Andre meldinger