Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  375 B
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  01.01.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  20108600
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5719
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5752
  16.03.2011
  Petro-Canada Norge AS har endret navn til Suncor Energy Norge AS med virkning fra 28.2.2011.
  Andre meldinger
  6340
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7055
  13.05.2013
  I henhold til endringsavtale datert 03.04.2013 og godkjenningsbrev fra OED datert 02.05.2013. Suncor overtar 5 % og Talisman overtar 10 % som følge av Wintershall uttreden.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7099
  12.06.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.6.2013 at utvinningstillatelsen forlenges til 6.1.2041, jf. petroleumsloven § 3-9 og utvinningstillatelsen punkt 1c
  Andre meldinger
  8311
  06.11.2014
  Suncor Energy Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen Core Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8314
  06.11.2014
  OED har i brev av 1.10.2014 godkjent at Talisman Energy Norge AS overfører sine 30% andeler til Suncor Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8517
  16.12.2014
  Core Energy AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10896
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 450,000,000 skriver skriver United States Dollars four hundred and fifty million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 15.12.2014 (dok.nr.: 8517) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  14464
  08.11.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.12.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 01.01.2016, jf. petroleumsloven § 3-15 første ledd
  Andre meldinger