Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1102
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.02.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  37818361
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  55.00000
  DNO Norge AS
  30.00000
  Equinor Energy AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15877
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  17048
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17049
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17429
  02.12.2022
  DNO Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17444
  06.12.2022
  ABP Norway AS har overdratt en 5 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17557
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17620
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17740
  02.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.3.2023 at initiell periode forlenges til 19.02.2029, i henhold til petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18479
  25.04.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 25.04.2024 at initiell periode forlenges til 19.02.2030, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode