Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  828
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  10.05.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  27396454
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10671
  09.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11604
  31.03.2017
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Engie E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2017 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12444
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12989
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  15359
  02.04.2020
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 1.4.2020, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 6.3.2020, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15357
  02.04.2020
  Equinor Energy AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til Neptune Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15462
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15514
  08.06.2020
  Sval Energi AS og Capricorn Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler og operatørskap i Capricorn Norge AS er overtatt av Sval Energi AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen og endring av operatørskap i brev datert 13.5.2020 og 18.5.2020, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15592
  01.09.2020
  Equinor Energy AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Neptune Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15704
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15462) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  15999
  07.05.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.5.2021 at utvinningstillatelse 828 anses som bortfalt med virkning fra og med 11.5.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b) samt departementets brev av 26.6.2020
  Andre meldinger