Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  338 E
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  34042013
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  80.00000
  OMV (Norge) AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13858
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14135
  29.05.2019
  Lime Petroleum AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15417
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16966
  01.07.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.6.2022 at initiell periode forlenges til 17.5.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17138
  13.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17137
  13.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17509
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17589
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  18134
  22.12.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.12.2023 at initiell periode forlenges til 1.3.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode