Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  370 B
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  06.07.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  20108642
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6730
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7020
  10.04.2013
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 370 B til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 350,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundreogfemtimillioner 00/100 pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.3.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5718
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5933
  22.08.2011
  Wintershall Norge ASA overdrar en 10% deltakerandel i tillatelsen til North Energy ASA med virkning fra 31.7.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6045
  13.12.2011
  Agora Oil & Gas AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.11.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6336
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  6730
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7020
  10.04.2013
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 370 B til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 350,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundreogfemtimillioner 00/100 pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.3.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7035
  29.04.2013
  Agora Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Capricorn Norge AS fra 20.04.2013
  Andre meldinger
  7688
  26.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 26.11.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 06.07.2013 jf utvinningtillatelse 370 B pkt. 4.
  Andre meldinger
  14732
  29.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundremillioner, i Agora Oil & Gas AS sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 7.12.2011 (dok.nr.: 6045) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 28.11.2019.
  Sletting av pant