Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  292 B
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  31.12.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  5107501
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4220
  23.02.2009
  Tillatelsen er registrert i petroleumsregisteret med virkning fra 23.01.2009.
  Ny tillatelse
  11102
  06.09.2016
  BG Norge As har overdratt sin 60 % andel i tillatelsen til A/S Norske Shell. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11107
  06.09.2016
  Operatørskapet er overført fra BG Norge AS til A/S Norske Shell, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 25.5.2016, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  15405
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  17037
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17220
  26.09.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.9.2022 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 1.1.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Oppgivelse av tillatelse