Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.04.2024 - 01:31
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1041
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.02.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  36464347
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  80.00000
  Vår Energi ASA
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15315
  01.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15422
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16058
  09.07.2021
  Lundin Energy Norway AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16732
  04.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2022 at initiell periode forlenges til 14.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17109
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17549
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17979
  25.08.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.08.2023 at initiell periode forlenges til 14.02.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18150
  04.01.2024
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.12.2023 og virkningsdato 01.01.2023.I forbindelse med registreringer i perioden 28.12.2023-29.12.2023, var Petroleumsregisteret ute av drift og registreringer ble foretatt manuelt utenfor programvaren. Denne registreringen fikk dok.nr. 9014 og er registrert i Petroleumsregisteret 29.12.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18154
  15.01.2024
  Aker BP ASA har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.12.2023 og virkningsdato 01.01.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse