Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  740 B
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  07.02.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  28941829
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11788
  25.07.2017
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 50.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor NOK 2 400 000 000, skriver norske kroner tomilliarderfirehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.5.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11787
  25.07.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13571
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  14027
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14347
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 11788 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14519
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 400 000 000 skriver Norwegian kroner two billion four hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 9.7.2017 (dok.nr.: 11788) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14988
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)