Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  702
  Gyldig fra dato
  21.06.2013
  Gyldig til dato
  21.06.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  23383682
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7135
  01.07.2013
  PGNiG Norway AS har endret foretaksnavn til PGNiG Upstream International AS med virkning fra 15.5.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7164
  03.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  8267
  17.10.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.10.2014 at initiell periode forlenges til 21.6.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11090
  26.08.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.8.2016 at utvinningstillatelsen bortfaller fra 21.6.2016, jf. utvinningstillatelse 702 pkt. 4b og departementets brev av 10.10.2014.
  Andre meldinger