Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  842
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  07.04.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  27432185
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10686
  10.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11208
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  12448
  26.02.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.2.2018 at initiell periode forlenges til 5.11.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14160
  26.06.2019
  Aker BP ASA har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 14.6.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15270
  24.03.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.2.2020 at utvinningstillatelse 842 anses som bortfalt med virkning fra 8.4.2020, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger
  15463
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15705
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15463) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant