Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1131
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.02.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  38094958
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  40.00000
  Petoro AS
  20.00000
  Equinor Energy AS
  20.00000
  Aker BP ASA
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15893
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16488
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17058
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17564
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17795
  30.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.3.2023 at initiell periode forlenges til 19.2.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18512
  04.06.2024
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.05.2024 og virkningsdato 01.01.2024.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse